Thanh tra Sở: Tuyên dương, trao thưởng 130 học sinh giỏi quốc gia môn Lịch sử

Thanh tra Sở: Tuyên dương, trao thưởng 130 học sinh giỏi quốc gia môn Lịch sử

 •   03/05/2015 08:59:23 PM
 •   Đã xem: 967
 •   Phản hồi: 0
Ngày 22-4, Quỹ Phát triển sử học Việt Nam (Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam) phối hợp Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức trao thưởng cho 130 học sinh đạt giải nhất, nhì, ba học sinh giỏi quốc gia môn Lịch sử năm học 2014-2015.

Thanh tra Sở: Chính thức bỏ quy định liên thông chính quy phải thi chung với Đại học, Cao đẳng

 •   22/04/2015 10:09:28 PM
 •   Đã xem: 1080
 •   Phản hồi: 0
Ngày 21/4/2015, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT đã ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học. Theo đó, chính thức bỏ quy định liên thông chính quy phải thi chung với đại học, cao đẳng.
Thanh tra sở: Bàn luận về nghề dạy học

Thanh tra sở: Bàn luận về nghề dạy học

 •   19/03/2015 10:52:19 PM
 •   Đã xem: 1364
 •   Phản hồi: 0
Chữ “SƯ” một trong ba giềng mối quan trọng trong “Tam cương: Quân – Sư – Phụ” của người quân tử xưa, đó chính là mối quan hệ “Thầy – Trò” một đạo lý sống đã in sâu vào tâm thức của người Việt. Ngày nay xã hội không ngừng phát triển, các giá trị về văn hóa, đạo đức và các chuẩn mực xã hội cũng có nhiều thay đổi nhưng đạo ‘Thầy – Trò” vẫn mãi là thiêng liêng đối với người Á đông nói chung và người Việt Nam nói riêng.
Thanh tra Sở: Nghị định số 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

Thanh tra Sở: Nghị định số 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

 •   19/03/2015 03:00:48 AM
 •   Đã xem: 1512
 •   Phản hồi: 0
Ngày 09-01-2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 04/2015/NĐ-CP về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Nghị định có 4 chương, 18 điều, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25-02-2015 thay thế Nghị định số 71/1998/NĐ-CP ngày 08-9-1998 của Chính phủ về ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan.

Thanh tra Sở: Những vấn đề cơ bản trong Luật Tiếp công dân

 •   26/02/2015 11:27:17 PM
 •   Đã xem: 1288
 •   Phản hồi: 0
Luật Tiếp công dân số 42/2013/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 25 tháng 11 năm 2013, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2014. Những quy định về tiếp công dân tại Chương V của Luật khiếu nại, tố cáo số 09/1998/QH10 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 26/2004/QH11 và Luật số 58/2005/QH11, Chương V của Luật khiếu nại số 02/2011/QH13 hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Luật này có hiệu lực.

Ban hành quy định chế độ làm việc mới đối với giảng viên

 •   29/01/2015 07:50:32 PM
 •   Đã xem: 1441
 •   Phản hồi: 0
Ngày 31/12/2014 Bộ GD&ĐT vừa ban hành thông tư số 47/2014/TT-BGDĐT quy định chế độ làm việc đối với giảng viên, bao gồm: Nhiệm vụ của các chức danh giảng viên; quy định về thời gian làm việc, giờ chuẩn giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

Nghị định số 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

 •   23/01/2015 11:09:39 PM
 •   Đã xem: 4383
 •   Phản hồi: 0
Ngày 09-01-2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 04/2015/NĐ-CP về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Nghị định có 4 chương, 18 điều, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25-02-2015 thay thế Nghị định số 71/1998/NĐ-CP ngày 08-9-1998 của Chính phủ về ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan.

Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư số 08/2014/TT-TTCP quy định thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra.

 •   16/12/2014 09:13:02 PM
 •   Đã xem: 1807
 •   Phản hồi: 0
Ngày 24/11/2014, Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư số 08/2014/TT-TTCP quy định thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra.

Triển khai thực hiện Thông tư số 05/2014/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ.

 •   15/12/2014 08:19:01 PM
 •   Đã xem: 2339
 •   Phản hồi: 0
Ngày 04/11/2014 UBND tỉnh Điện Biên có Công văn số 4232/UBND-NC gửi Thủ trưởng các Sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố yêu cầu triển khai thực hiện Thông tư số 05/2014/TT-TTCP, ngày 16/10/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra.

Bộ GD-ĐT vừa phát động cuộc thi “An toàn cùng xe đạp điện, xe máy điện năm 2014” dành cho học sinh THCS và THPT.

 •   25/11/2014 03:51:34 AM
 •   Đã xem: 1544
 •   Phản hồi: 0
Ngày 21 tháng 11 năm 2014 Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành công văn số 6722/BGDĐT- CTHSSV phát động cuộc thi “An toàn cùng xe đạp điện, xe máy điện năm 2014” dành cho học sinh THCS và THPT.

Quy định chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục.

 •   26/09/2014 03:05:09 AM
 •   Đã xem: 1777
 •   Phản hồi: 0
Ngày 25 tháng 9 năm 2014 Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư số 32/2014/TT-BGDĐT quy định về Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục dành cho đối tượng là cộng tác viên thanh tra giáo dục, các nhà giáo, cán bộ quản lý, cá nhân có nhu cầu.

TTr - BỒI DƯỠNG CÔNG TÁC THANH TRA HÈ 2014

 •   07/08/2014 09:00:55 PM
 •   Đã xem: 1678
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn - Thực hiện kế hoạch 828/SGDĐT-GDTX&CN ngày 27/5/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo về Kế hoạch bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục - Hè 2014, ngày 06/8/2014 thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho 130 cán bộ quản lý, cộng tác viên thanh tra thuộc các phòng Giáo dục và Đào tạo và thanh tra viên các đơn vị trực thuộc Sở nhiệm kì 2013 - 2015.

TTr – Giới thiệu luật tiếp công dân 2013

 •   09/07/2014 10:02:47 PM
 •   Đã xem: 1893
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn - Luật Tiếp công dân được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 25/11/2013; được Chủ tịch nước ký Lệnh công bố số 17/2013/L-CTN ngày 06/12/2013.

TTr - Thông tư số 02/2014/TT-TTCP của Tổng Thanh tra Chính phủ

 •   29/05/2014 10:20:13 PM
 •   Đã xem: 2345
 •   Phản hồi: 0
Nghị định 90/2013/NĐ-CP của Chính phủ được ban hành ngày 08 tháng 8 năm 2013 quy định trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Nghị định được ban hành nhằm đáp ứng nhu cầu luật hóa việc xác định trách nhiệm giải trình của cán bộ, công chức trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ bằng các văn bản quy phạm pháp luật. Nghị định có hiệu lực thi hành từ 30 tháng 9 năm 2013.

TTr - HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TRIỂN KHAI CHỈ THỊ SỐ 10/CT-TTg

 •   07/04/2014 05:52:28 AM
 •   Đã xem: 1782
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện chương trình công tác năm 2014; căn cứ kế hoạch số 126/KH-BGDĐT ngày 17/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg cho các sở GD&ĐT.
TTr- Quan tâm cải thiện đời sống học sinh bán trú góp phần nâng cao chất lượng giáo dục

TTr- Quan tâm cải thiện đời sống học sinh bán trú góp phần nâng cao chất lượng giáo dục

 •   27/03/2014 08:45:14 PM
 •   Đã xem: 2884
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn-Trường THPT Mường Nhà được thành lập từ năm học 2004 - 2005, trường đóng chân trên địa bàn vùng cao, vùng biên giới, giao thông chưa thuận lợi, học sinh xa trường học, xa trung tâm xã, đời sống nhân dân khó khăn, trình độ dân trí thấp, phụ huynh học sinh chưa ý thức được vai trò quan trọng của giáo dục, học sinh chủ yếu (chiếm trên 95%) là con em dân tộc thiểu số.
TTr – Căng tin nghĩa tình

TTr – Căng tin nghĩa tình

 •   14/03/2014 06:01:42 AM
 •   Đã xem: 1829
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn - Ở khu vực vùng cao của huyện Tủa Chùa, đặc biệt là xã Tả Sìn Thàng. Việc huy động các em đi học đã khó, việc duy trì sỹ số học sinh tại các lớp lại càng khó hơn.
Nâng cao nhận thức, triển khai đổi mới thanh tra giáo dục

Nâng cao nhận thức, triển khai đổi mới thanh tra giáo dục

 •   22/01/2014 08:11:15 PM
 •   Đã xem: 2639
 •   Phản hồi: 0
Đổi mới công tác thanh tra giáo dục theo Nghị định số 42/2013/NĐ-CP và Thông tư số 39/2013/TT-BGDĐT

TTr - Chính phủ ban hành Nghị định số 144/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về bảo trợ, cứu trợ xã hội và bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

 •   03/12/2013 03:55:12 AM
 •   Đã xem: 2602
 •   Phản hồi: 0
Nghị định này quy định hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính; thẩm quyền xử phạt, mức phạt tiền cụ thể theo từng chức danh và thẩm quyền lập biên bản đối với vi phạm hành chính về bảo trợ, cứu trợ xã hội và bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

Các tin khác

huân chương hạng 1
Bản đồ tỉnh Điện Biên
Liên kết web

 

 

 

 

Quảng cáo
Quản trị thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập65
 • Máy chủ tìm kiếm12
 • Khách viếng thăm53
 • Hôm nay12,870
 • Tháng hiện tại450,131
 • Tổng lượt truy cập22,813,941
Thư viện câu truyện cổ tích giáo dục hay nhất, thư viện bài soạn văn mẫu hay nhất, kho tàng văn mẫu Việt Nam lớn nhất, thư viện giải bài tập toán 9 mới nhất
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây