Thanh tra Sở: Những vấn đề cơ bản trong Luật Tiếp công dân

 •   26/02/2015 11:27:17 PM
 •   Đã xem: 1206
 •   Phản hồi: 0

Luật Tiếp công dân số 42/2013/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 25 tháng 11 năm 2013, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2014. Những quy định về tiếp công dân tại Chương V của Luật khiếu nại, tố cáo số 09/1998/QH10 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 26/2004/QH11 và Luật số 58/2005/QH11, Chương V của Luật khiếu nại số 02/2011/QH13 hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Luật này có hiệu lực.

Ban hành quy định chế độ làm việc mới đối với giảng viên

 •   29/01/2015 07:50:32 PM
 •   Đã xem: 1361
 •   Phản hồi: 0

Ngày 31/12/2014 Bộ GD&ĐT vừa ban hành thông tư số 47/2014/TT-BGDĐT quy định chế độ làm việc đối với giảng viên, bao gồm: Nhiệm vụ của các chức danh giảng viên; quy định về thời gian làm việc, giờ chuẩn giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

Nghị định số 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

 •   23/01/2015 11:09:39 PM
 •   Đã xem: 4287
 •   Phản hồi: 0

Ngày 09-01-2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 04/2015/NĐ-CP về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Nghị định có 4 chương, 18 điều, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25-02-2015 thay thế Nghị định số 71/1998/NĐ-CP ngày 08-9-1998 của Chính phủ về ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan.

Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư số 08/2014/TT-TTCP quy định thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra.

 •   16/12/2014 09:13:02 PM
 •   Đã xem: 1680
 •   Phản hồi: 0

Ngày 24/11/2014, Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư số 08/2014/TT-TTCP quy định thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra.

Triển khai thực hiện Thông tư số 05/2014/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ.

 •   15/12/2014 08:19:01 PM
 •   Đã xem: 2249
 •   Phản hồi: 0

Ngày 04/11/2014 UBND tỉnh Điện Biên có Công văn số 4232/UBND-NC gửi Thủ trưởng các Sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố yêu cầu triển khai thực hiện Thông tư số 05/2014/TT-TTCP, ngày 16/10/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra.

Bộ GD-ĐT vừa phát động cuộc thi “An toàn cùng xe đạp điện, xe máy điện năm 2014” dành cho học sinh THCS và THPT.

 •   25/11/2014 03:51:34 AM
 •   Đã xem: 1501
 •   Phản hồi: 0

Ngày 21 tháng 11 năm 2014 Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành công văn số 6722/BGDĐT- CTHSSV phát động cuộc thi “An toàn cùng xe đạp điện, xe máy điện năm 2014” dành cho học sinh THCS và THPT.

Quy định chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục.

 •   26/09/2014 03:05:09 AM
 •   Đã xem: 1690
 •   Phản hồi: 0

Ngày 25 tháng 9 năm 2014 Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư số 32/2014/TT-BGDĐT quy định về Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục dành cho đối tượng là cộng tác viên thanh tra giáo dục, các nhà giáo, cán bộ quản lý, cá nhân có nhu cầu.

TTr - BỒI DƯỠNG CÔNG TÁC THANH TRA HÈ 2014

 •   07/08/2014 09:00:55 PM
 •   Đã xem: 1625
 •   Phản hồi: 0

Dienbien.edu.vn - Thực hiện kế hoạch 828/SGDĐT-GDTX&CN ngày 27/5/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo về Kế hoạch bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục - Hè 2014, ngày 06/8/2014 thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho 130 cán bộ quản lý, cộng tác viên thanh tra thuộc các phòng Giáo dục và Đào tạo và thanh tra viên các đơn vị trực thuộc Sở nhiệm kì 2013 - 2015.

TTr – Giới thiệu luật tiếp công dân 2013

 •   09/07/2014 10:02:47 PM
 •   Đã xem: 1826
 •   Phản hồi: 0

Dienbien.edu.vn - Luật Tiếp công dân được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 25/11/2013; được Chủ tịch nước ký Lệnh công bố số 17/2013/L-CTN ngày 06/12/2013.

TTr - Thông tư số 02/2014/TT-TTCP của Tổng Thanh tra Chính phủ

 •   29/05/2014 10:20:13 PM
 •   Đã xem: 2276
 •   Phản hồi: 0

Nghị định 90/2013/NĐ-CP của Chính phủ được ban hành ngày 08 tháng 8 năm 2013 quy định trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Nghị định được ban hành nhằm đáp ứng nhu cầu luật hóa việc xác định trách nhiệm giải trình của cán bộ, công chức trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ bằng các văn bản quy phạm pháp luật. Nghị định có hiệu lực thi hành từ 30 tháng 9 năm 2013.

TTr - HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TRIỂN KHAI CHỈ THỊ SỐ 10/CT-TTg

 •   07/04/2014 05:52:28 AM
 •   Đã xem: 1726
 •   Phản hồi: 0

Thực hiện chương trình công tác năm 2014; căn cứ kế hoạch số 126/KH-BGDĐT ngày 17/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg cho các sở GD&ĐT.

TTr- Quan tâm cải thiện đời sống học sinh bán trú góp phần nâng cao chất lượng giáo dục

TTr- Quan tâm cải thiện đời sống học sinh bán trú góp phần nâng cao chất lượng giáo dục

 •   27/03/2014 08:45:14 PM
 •   Đã xem: 2777
 •   Phản hồi: 0

Dienbien.edu.vn-Trường THPT Mường Nhà được thành lập từ năm học 2004 - 2005, trường đóng chân trên địa bàn vùng cao, vùng biên giới, giao thông chưa thuận lợi, học sinh xa trường học, xa trung tâm xã, đời sống nhân dân khó khăn, trình độ dân trí thấp, phụ huynh học sinh chưa ý thức được vai trò quan trọng của giáo dục, học sinh chủ yếu (chiếm trên 95%) là con em dân tộc thiểu số.

TTr – Căng tin nghĩa tình

TTr – Căng tin nghĩa tình

 •   14/03/2014 06:01:42 AM
 •   Đã xem: 1763
 •   Phản hồi: 0

Dienbien.edu.vn - Ở khu vực vùng cao của huyện Tủa Chùa, đặc biệt là xã Tả Sìn Thàng. Việc huy động các em đi học đã khó, việc duy trì sỹ số học sinh tại các lớp lại càng khó hơn.

Nâng cao nhận thức, triển khai đổi mới thanh tra giáo dục

Nâng cao nhận thức, triển khai đổi mới thanh tra giáo dục

 •   22/01/2014 08:11:15 PM
 •   Đã xem: 2573
 •   Phản hồi: 0

Đổi mới công tác thanh tra giáo dục theo Nghị định số 42/2013/NĐ-CP và Thông tư số 39/2013/TT-BGDĐT

TTr - Chính phủ ban hành Nghị định số 144/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về bảo trợ, cứu trợ xã hội và bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

 •   03/12/2013 03:55:12 AM
 •   Đã xem: 2553
 •   Phản hồi: 0

Nghị định này quy định hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính; thẩm quyền xử phạt, mức phạt tiền cụ thể theo từng chức danh và thẩm quyền lập biên bản đối với vi phạm hành chính về bảo trợ, cứu trợ xã hội và bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

TTr - Hành vi mang tài liệu, thông tin, vật dụng không được phép vào phòng thi, khu vực chấm thi; dạy thêm học thêm không đúng quy định ; xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm đến thân thể nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và người học sẽ bị xử phạt

 •   05/11/2013 10:17:26 PM
 •   Đã xem: 1615
 •   Phản hồi: 0

Trong các kì thi nếu thí sinh mang tài liệu, thông tin, vật dụng không được phép vào phòng thi thì ngoài việc bị xử lý theo quy chế thi còn bị phạt tiền.

TTr - Lời giải chống lạm thu là trên dưới đồng lòng; nhà trường, phụ huynh và học sinh đồng thuận.

TTr - Lời giải chống lạm thu là trên dưới đồng lòng; nhà trường, phụ huynh và học sinh đồng thuận.

 •   22/10/2013 09:29:37 AM
 •   Đã xem: 1774
 •   Phản hồi: 0

Dienbien.edu.vn - Thực tế hiện nay tại một số cơ sở giáo dục đang thực hiện các khoản thu trong năm học tạm chia thành các nhóm sau: thu theo các văn bản của cấp có thẩm quyền (học phí, bảo hiểm y tế, lệ phí trông xe, lệ phí tuyển sinh); Thu hộ: bảo hiểm thân thể; Khoản thu dịch vụ (nước uống, dọn vệ sinh…); Khoản thu hỗ trợ dạy và học (tiền điện, khen thưởng cho học sinh…); Đồng phục học sinh. Vào năm học mới, phần lớn phụ huynh nào cũng có thể không tiếc bỏ ra một khoản tiền lớn hơn để cho con em được xúng xính trong bộ quần áo mới đến trường. Làm thế nào để phụ huynh hết băn khoăn, cảm thấy thoải mái khi chi tiền cho nhà trường may, mua đồng phục cho chính con em mình? Câu trả lời chính là là cần trên dưới thực sự đồng lòng; nhà trường, phụ huynh và học sinh đồng thuận.

TTr - Những điểm mới của Thông tư 06/2013/TT-TTCP quy định quy trình giải quyết tố cáo

 •   21/10/2013 08:49:49 PM
 •   Đã xem: 3035
 •   Phản hồi: 0

DienBien.edu.vn - Thanh tra Chính phủ vừa ban hành Thông tư 06/2013/TT-TTCP quy định quy trình giải quyết tố cáo, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/11/2013, thay thế Thông tư 01/2009/TT-TTCP.

TTr – TẬP HUẤN, TRIỂN KHAI CÔNG TÁC THANH TRA NĂM HỌC 2013-2014

TTr – TẬP HUẤN, TRIỂN KHAI CÔNG TÁC THANH TRA NĂM HỌC 2013-2014

 •   23/09/2013 09:37:29 PM
 •   Đã xem: 2302
 •   Phản hồi: 0

Dienbien.edu.vn - Thực hiện kế hoạch thanh tra năm học 2013-2014, trong 2 ngày 19, 20/9/2013 Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tập huấn cho 178 cán bộ quản lý, cộng tác viên thanh tra thuộc các phòng Giáo dục và Đào tạo và thanh tra viên các đơn vị trực thuộc Sở nhiệm kì 2013 - 2015. Khai mạc lớp tập huấn, đồng chí Lê Văn Quý - Ủy viên Ban chấp hành Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung của đợt tập huấn.


Các tin khác

Liên kết web

 

 

 

 

Quảng cáo
Quản trị thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập61
 • Máy chủ tìm kiếm7
 • Khách viếng thăm54
 • Hôm nay12,286
 • Tháng hiện tại281,296
 • Tổng lượt truy cập20,596,549
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây