GDTH – Những kết quả nổi bật năm học 2016-2017 là tiền đề cho giáo dục huyện Mường Chà hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học 2017-2018

Trong điều kiện đời sống của nhân dân các dân tộc trong huyện còn nhiều khó khăn, ngân sách đầu tư cho giáo dục còn hạn chế, song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện uỷ, HĐND và UBND huyện, Sở Giáo dục và Đào tạo, sự phối hợp hỗ trợ của các cơ quan, đoàn thể từ huyện đến cơ sở, sự đồng thuận của nhân dân; ngành giáo dục và đào tạo huyện Mường Chà đã triển khai nhiệm vụ các cấp học, các lĩnh vực công tác đúng với chỉ đạo, phù hợp với thực tế của huyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học theo chỉ tiêu kế hoạch đề ra với nhiều kết quả nổi bật.
Năm học 2016-2017, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã tích cực, chủ động tham mưu với UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong năm học, cụ thể như: Chỉ thị nhiệm vụ năm học; ban hành kế hoạch tuyển sinh; các văn bản chỉ đạo về phổ cập, XMC; Kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục và Đào tạo năm học 2017-2018; một số văn bản về chế độ chính sách cho giáo viên và học sinh. Thực hiện tốt công tác xây dựng kế hoạch biên chế sự nghiệp giáo dục của địa phương. Xây dựng Quy chế bố trí, phân công công tác, điều động nhà giáo, cán bộ quản lý trong địa bàn một cách hợp lý. Ngành giáo dục đã tham mưu với UBND huyện Mường Chà  tuyển dụng thêm 131 giáo viên, trong đó: Mầm non 81 giáo viên; tiểu học 32 giáo viên; THCS 18 giáo viên. Phòng GD&ĐT quan tâm chỉ đạo các trường tích cực tham mưu với cấp ủy và chính quyền địa phương căn cứ vào điều kiện thực tế của trường xây dựng kế hoạch trường chuẩn Quốc gia, đưa ra các biện pháp phấn đấu xây dựng từng tiêu chí của trường chuẩn Quốc gia gắn với các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; tích cực tham mưu với UBND huyện dùng nguồn ngân sách hỗ trợ tấm lợp và vật liệu láng nền; các trường tham mưu với chính quyền địa phương vận động nhân dân cùng tham gia.
1
Các đại biểu tham dự Hội nghị tổng kết năm học 2016-2017 huyện Mường Chà
 
UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Giáo dục thực hiện tốt việc nâng cao chất lượng dạy và học; đào tạo đội ngũ giáo viên có trình độ cao đẳng và đại học, tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, bổ sung thiết bị dạy học cho các đơn vị theo tiêu chí của trường chuẩn quốc gia. Chỉ đạo các xã, thị trấn tăng cường phối kết hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo trong công tác huy động học sinh ra lớp và công tác xã hội hóa xây dựng CSVC đặc biệt là quỹ đất cho các đơn vị trường. Tạo mọi điều kiện để đội ngũ CBQL, GV được học tập nâng cao trình độ chuyên môn. Chú trong công tác phát triển Đảng trong các đơn vị trường. Tiếp tục chỉ đạo phân cấp quản lý, giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các đơn vị trường, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, coi trọng quản lý chất lượng, hiệu quả công việc, năng lực đổi mới làm tiêu chí cơ bản đánh giá, xếp loại cán bộ quản lý và đơn vị.

Năm học 2016-2017, quy mô, mạng lưới trường, lớp tiếp tục được duy trì và củng cố vững chắc; các loại hình đào tạo đa dạng, phong phú, đáp ứng được nhu cầu học tập của học sinh. Toàn huyện có 48 trường, trong đó có 16 trường mầm non, 16 trường tiểu học, 13 trường THCS, 01 trường trung học phổ thông, 01 trường phổ thông dân tộc nội trú, 01 Trung tâm giáo dục thường xuyên, 754 lớp với 15.906 học sinh; có 161 cán bộ quản lý giáo dục, 1.231 giáo viên và 321 nhân viên. Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Mường Chà đã tập trung quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch của cấp trên về Giáo dục và Đào tạo. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đã được bổ sung về số lượng, nâng cao về chất lượng, có tư tưởng chính trị vững vàng, tâm huyết, gắn bó với nghề, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Toàn huyện có tổng số 1.713 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên. Số giáo viên đạt chuẩn cấp học mầm non, tiểu họ, THPT đạt 100%; cấp học THCS đạt 99,3%. Các đơn vị thực hiện nghiêm túc việc đánh giá, xếp loại CBCCVC theo Chuẩn hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và Chuẩn nghề nghiệp giáo viên các cấp, theo quy định. Thực hiện đầy đủ, kịp thời, minh bạch các chế độ chính sách của nhà nước đối với nhà giáo và cán bộ QLGD, đặc biệt các chế độ trợ cấp, phụ cấp đối với nhà giáo, CBQLGD công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo ở các cơ sở giáo dục công lập…

Hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học cơ bản đáp ứng ở mức tối thiểu cho yêu cầu dạy và học. Toàn huyện có 747 phòng học, trong đó: 386 phòng kiên cố đạt 51,67%, 108 phòng bán kiên cố đạt 14,45%, 253 phòng tạm chiếm 33,86%; 80 phòng học chức năng; 250 phòng công vụ; 277 phòng ở nội trú.
2
Học sinh Trường Tiểu học số 2 xã Na Sang, huyện Mường Chà
 
Công tác xã hội hóa, huy động các nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học được đẩy mạnh. Các đơn vị tích cực vận động nhân dân thực hiện phong trào làm nhà lớp học, nhà công vụ giáo viên, nhà nội trú học sinh theo  chủ trương Nhà nước và nhân dân cùng làm. Trong năm học đã xây dựng thêm được 42 phòng (32 phòng học, 8 phòng chức năng, 2 phòng nội trú, 10 phòng công vụ).

Công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập GDTH, phổ cập giáo dục THCS vẫn được duy trì và từng bước củng cố vững chắc. Hiện nay 12/12 xã và thị trấn vẫn duy trì được các tiêu chí đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi; 12/12 xã và thị trấn đã đạt chuẩn phổ cập GDTH mức độ 2 đạt 100%, trong đó có 8/12 xã, thị trấn đạt chuẩn  phổ cập GDTH mức độ 3; 01 xã được công nhận đạt chuẩn phổ cập GDTHCS mức độ 3 đạt 8,3%, 10/12 xã, thị trấn được công nhận đạt chuẩn phổ cập GDTHCS mức độ 2 đạt 83,4%; 01/12 được công nhận đạt chuẩn phổ cập GDTHCS mức độ 1 đạt 8,3%.
3
Ngày hội thể thao của bé cấp huyện năm học 2016-2017
 
UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Giáo dục thực hiện tốt việc nâng cao chất lượng dạy và học; đào tạo đội ngũ giáo viên có trình độ cao đẳng và đại học, tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, bổ sung thiết bị dạy học cho các đơn vị theo tiêu chí của trường chuẩn quốc gia. Hiện nay toàn huyện có 25 trường đạt chuẩn quốc gia đạt  52,1%. (mầm non 6, tiểu học 8, THCS 10, 01 trường PTDTNT THPT), tăng 04 trường so với cùng kỳ năm trước.

Hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú, phổ thông dân tộc bán trú tiếp tục được củng cố và được quan tâm đúng mức, toàn huyện hiện  có 1 trường phổ thông dân tộc nội trú THPT, 17 trường phổ thông dân tộc bán trú (Cấp tiểu học 8 trường, THCS 9 trường). Các đơn vị trường thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trường bán trú, nội trú: đã có nhiều cố gắng trong việc tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc, tổ chức dạy 2 buổi/ngày, giáo dục kĩ năng sống, vệ sinh môi trường và xây dựng nội quy nền nếp khu nội trú, quản lý giờ học buổi tối, bảo đảm tốt hơn việc ăn, ở, sinh hoạt cho học sinh nội trú; thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại khóa, thể thao văn nghệ, tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh cho học sinh nội trú, bán trú. Các đơn vị trường thực hiện tốt việc thể dục buổi sáng, thể dục giữa giờ giúp học sinh thư giãn phát triển vận động. Nhiều trường đầu tư mua sắm dụng cụ thể thao và xây dựng khu luyện tập thể thao để học sinh lựa chọn tập luyện khi nghỉ giữa giờ. Các đơn vị tiếp tục thực hiện tốt các quy định vệ sinh trường học, phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, không để xảy ra tình trạng ngộ độc thực phẩm tại các trường học 2 buổi/ngày và trường phổ thông DTNT, PTDTBT.

Năm học 2016-2017, ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Mường Chà đã đạt được nhiều thành tích được HĐTĐ KT các cấp khen thưởng cụ thể: có 01 tập thể đề nghị chính phủ tặng cờ thi đua; 03 tập thể đề nghị UBND tỉnh tặng cờ thi đua; 01 tập thể được tặng bằng khen của BGDĐT; 07 tập thể 08 cá nhân được tặng bằng khen của UBND tỉnh; 07 tập thể 08 cá nhân được Sở GD&ĐT tặng giấy khen. UBND huyện khen 361 cá nhân.
4
Tập thể cá nhân thuộc phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mường Chà được khen thưởng trong Hội nghị tổng kết năm học 2016-2017
 
Với sự quan tâm chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND Huyện; sự chỉ đạo sâu sát của Sở Giáo dục và Đào tạo; sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể, sự đồng thuận của nhân dân, tạo nên sức mạnh tổng hợp mà toàn ngành giáo dục và Đào tạo huyện Mường Chà sẽ phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học 2017-2018 và các chỉ tiêu đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Tác giả bài viết: Nguyễn Công Thành - Phòng GD&ĐT Mường Chà

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Liên kết web

 

 

 

 

Quảng cáo
Quản trị thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập156
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm154
  • Hôm nay1,290
  • Tháng hiện tại165,953
  • Tổng lượt truy cập21,681,370
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây