Tỉnh Điện Biên có thêm 08 xã đạt chuẩn, cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới

Tỉnh Điện Biên có thêm 08 xã đạt chuẩn, cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới

 •   04/04/2019 04:20:00 PM
 •   Đã xem: 91
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn: Ngày 01/4/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên đã ban hành Quyết định số 266/QĐ-UBND công nhận các xã đạt chuẩn và xã cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
Công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2018

Công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2018

 •   01/04/2019 07:23:00 AM
 •   Đã xem: 68
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn: Bộ Nông nghiệp và PTNT có Quyết định số 911/QĐ-BNN-TCLN công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2018. Theo đó, tổng diện tích rừng toàn quốc là 14.491.295 ha, độ che phủ 41,65%.
Kế hoạch triển khai Đề án “ Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” của ngành Giáo dục năm 2019

Kế hoạch triển khai Đề án “ Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” của ngành Giáo dục năm 2019

 •   01/04/2019 07:22:00 AM
 •   Đã xem: 64
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn: Thực hiện Quyết định số 1665/QĐ-TTg ngày 30/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”, ngày 22/3/2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “ Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” của ngành Giáo dục năm 2019
Phê duyệt Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030

Phê duyệt Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030

 •   01/04/2019 07:21:00 AM
 •   Đã xem: 58
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn: Ngày 13/3/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 280/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030.
KHTC - Tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh Điện Biên năm 2018 giảm 3,93% so với năm 2017

KHTC - Tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh Điện Biên năm 2018 giảm 3,93% so với năm 2017

 •   04/03/2019 02:47:00 PM
 •   Đã xem: 176
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn: Ngày 26/02/2019, UBND tỉnh Điện Biên ban hành Quyết định số 158/QĐ-UBND phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018. So với năm 2017, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Điện Biên giảm 3,93%, hộ cận nghèo tăng 0,34%.
KHTC - Tập huấn nghiệp vụ tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

KHTC - Tập huấn nghiệp vụ tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

 •   27/02/2019 04:52:00 PM
 •   Đã xem: 226
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn: Từ ngày 20 - 23/2, tại Cục Thống kê tỉnh, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn công tác quản lý và lập bảng kê tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.
KHTC - Tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia

KHTC - Tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia

 •   27/02/2019 04:52:00 PM
 •   Đã xem: 110
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn: Nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 theo Nghị quyết của Quốc hội, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, năng suất lao động, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 02/NQ-CP tiếp nối các nghị quyết về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia
KHTC – Bộ tiêu chí thôn bản nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàntỉnh Điện Biên đến năm 2020

KHTC – Bộ tiêu chí thôn bản nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàntỉnh Điện Biên đến năm 2020

 •   27/02/2019 04:50:00 PM
 •   Đã xem: 107
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn: Ngày 18/02/2019, UBND tỉnh Điện Biên đã ban Bộ tiêu chí thôn, bản nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Điện Biên đến năm 2020 kèm theo hành Quyết định số 136/QĐ-UBND gồm 25 tiêu chí chia làm 5 nhóm cụ thể: Thu nhập; tỷ lệ hộ nghèo; nhà ở, vườn hộ gia đình, khuôn viên cảnh quan, hàng rào, cổng ngõ; giáo dục, y tế, văn hóa; hôi trường, cảnh quan; quốc phòng và an ninh.
KHTC - Nghị quyết về phát huy các nguồn lực của nền kinh tế

KHTC - Nghị quyết về phát huy các nguồn lực của nền kinh tế

 •   27/02/2019 04:49:00 PM
 •   Đã xem: 118
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn: Ngày 15/1/2019, Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết số 39-NQ/TW về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế.

KHTC – Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa”

 •   31/12/2018 07:38:00 AM
 •   Đã xem: 296
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn: Ngày 27/12/2018, UBND tỉnh Điện Biên ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Kế hoạch gửi các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai, thực hiện đúng mục đích, nội dung của Kế hoạch đã đề ra.
KHTC - Phê duyệt Đề án “Chương trình mỗi xã một sản phẩm” tỉnh Điện Biên giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030

KHTC - Phê duyệt Đề án “Chương trình mỗi xã một sản phẩm” tỉnh Điện Biên giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030

 •   20/12/2018 03:05:00 PM
 •   Đã xem: 314
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn: Ngày 30/11/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên đã ban hành Quyết định số 1141/QĐ-UBND phê duyệt Đề án “Chương trình mỗi xã một sản phẩm” tỉnh Điện Biên giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030.
KHTC- Hỗ trợ ngân sách nhà nước trong đầu tư bảo vệ và phát triển rừng

KHTC- Hỗ trợ ngân sách nhà nước trong đầu tư bảo vệ và phát triển rừng

 •   05/12/2018 09:11:37 AM
 •   Đã xem: 305
 •   Phản hồi: 0
KHTC - Quy định mới về phòng, chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn

KHTC - Quy định mới về phòng, chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn

 •   05/12/2018 09:07:35 AM
 •   Đã xem: 326
 •   Phản hồi: 0

KHTC- Đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông

 •   26/11/2018 10:01:00 AM
 •   Đã xem: 333
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn: Ngày 29/10/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1436/QĐ-TTg phê duyệt Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017-2025.
KHTC - Thêm đối tượng trẻ em mẫu giáo được miễn học phí

KHTC - Thêm đối tượng trẻ em mẫu giáo được miễn học phí

 •   01/11/2018 03:26:26 PM
 •   Đã xem: 248
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn: Ngày 16/10/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 145/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021.
KHTC - Hỗ trợ thôn, bản của các xã đặc biệt khó khăn xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018 - 2020

KHTC - Hỗ trợ thôn, bản của các xã đặc biệt khó khăn xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018 - 2020

 •   01/11/2018 03:13:02 PM
 •   Đã xem: 337
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn: Ngày 21/10/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1385/QĐ-TTg phê duyệt Đề án hỗ trợ thôn, bản, ấp của các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018 - 2020.
KHTC - Quy định mới về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục

KHTC - Quy định mới về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục

 •   23/10/2018 03:02:47 PM
 •   Đã xem: 226
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn: Ngày 04/10/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 135/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 46/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/11/2018.
KHTC - Quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các Bộ, ngành, địa phương

KHTC - Quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các Bộ, ngành, địa phương

 •   16/10/2018 01:37:00 PM
 •   Đã xem: 233
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn: Ngày 31/8/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 111/2018/NĐ-CP quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các bộ, ngành, địa phương. Theo đó, chỉ được tổ chức lễ kỷ niệm ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng vào năm tròn, không tặng quà và tổ chức chiêu đãi trong các hoạt động kỷ niệm.
KHTC - Khảo sát tình hình giáo dục trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ em dân tộc thiểu số rất ít người trên địa bàn tỉnh Điện Biên

KHTC - Khảo sát tình hình giáo dục trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ em dân tộc thiểu số rất ít người trên địa bàn tỉnh Điện Biên

 •   15/10/2018 02:18:00 PM
 •   Đã xem: 204
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn: Sáng ngày 12/10/2018, Đoàn công tác do Phó chủ tịch Hội đồng Dân tộc Giàng A Chu làm Trưởng đoàn đã đến khảo sát tình hình giáo dục trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ em dân tộc thiểu số rất ít người trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Các tin khác

Liên kết website

 

 

 

 

thanh oánh
liên hệ quảng cáo
Thư viện video
Có thể bạn quan tâm
Quản lý thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập88
 • Máy chủ tìm kiếm1
 • Khách viếng thăm87
 • Hôm nay26,988
 • Tháng hiện tại839,207
 • Tổng lượt truy cập28,443,263
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐIỆN BIÊN
--------------------------------------------------------------------------------------
Địa chỉ: Số 867, đường Võ Nguyên Giáp, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
Điện thoại: 02153 824 980 - 02153 831 439
Email: 
phongcntt@dienbien.edu.vn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây