Quy định thi hành một số điều của Nghị quyết về phân bổ vốn đầu tư công

Quy định thi hành một số điều của Nghị quyết về phân bổ vốn đầu tư công

 •   16/09/2020 11:03:50 PM
 •   Đã xem: 30
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn - Ngày 14/9/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg quy định chi tiết thi hành một số điều trong Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025. Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/9/2020.
Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2019 – 2020 và triển khai nhiệm vụ BHYT HSSV năm học 2020 - 2021

Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2019 – 2020 và triển khai nhiệm vụ BHYT HSSV năm học 2020 - 2021

 •   30/08/2020 09:48:00 PM
 •   Đã xem: 55
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn: Sáng ngày 28/8/2020, BHXH tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh tổng kết công tác bảo hiểm y tế (BHYT) học sinh, sinh viên (HSSV) năm học 2019 – 2020 và triển khai nhiệm vụ BHYT HSSV năm học 2020 - 2021. Tham dự Hội nghị tại điểm cầu trung tâm có đại diện Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Sở Tài chính, Bưu điện tỉnh. Các điểm cầu tại các huyện có đại diện Lãnh đạo UBND, cơ quan BHXH huyện và lãnh đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn.
Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn triển khai một số hoạt động đầu năm học 2020 - 2021

Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn triển khai một số hoạt động đầu năm học 2020 - 2021

 •   27/08/2020 10:43:00 AM
 •   Đã xem: 49
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn: Ngày 24/8/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Văn bản số 3216/BGDĐT-VP về việc triển khai một số hoạt động đầu năm học 2020-2021. Theo đó các Sở Giáo dục và Đào tạo tập trung chuẩn bị tốt các điều kiện về giáo viên, thiết bị, đồ dùng dạy học, sách giáo khoa, tổ chức đón học sinh đầu cấp và tổ chức Lễ Khai giảng năm học mới.
Hội nghị trực tuyến xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công năm 2021 và giai đoạn 2021 - 2025

Hội nghị trực tuyến xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công năm 2021 và giai đoạn 2021 - 2025

 •   27/08/2020 10:42:00 AM
 •   Đã xem: 43
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn: Sáng ngày 26/8, đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì hội nghị trực tuyến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư với các tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng, trung du miền núi phía Bắc về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công năm 2021 và giai đoạn 2021 - 2025.
Điều kiện thành lập thư viện cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông

Điều kiện thành lập thư viện cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông

 •   25/08/2020 08:27:00 PM
 •   Đã xem: 55
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn: Ngày 18/8/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 93/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Thư viện. Theo đó, điều kiện thành lập thư viện cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông là phải có mục tiêu tổ chức, hoạt động thư viện phù hợp và đáp ứng các chức năng, nhiệm vụ quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 15 của Luật Thư viện 2019; đối tượng phục vụ là người dạy, người học, nhân viên thuộc cơ sở giáo dục và các đối tượng khác có nhu cầu sử dụng thư viện.
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021 - 2030

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021 - 2030

 •   19/08/2020 10:55:19 PM
 •   Đã xem: 63
 •   Phản hồi: 0
Nhằm thúc đẩy thực hiện Công ước của Liên Hợp Quốc về quyền của người khuyết tật và Luật Người khuyết tật, ngày 05/8/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 1190/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021-2030.
KHTC- Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

KHTC- Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

 •   19/08/2020 10:52:40 PM
 •   Đã xem: 48
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Nghị quyết số 93/NQ-CP ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ phê duyệt Thỏa thuận Paris thực hiện Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu, Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại Quyết định số 1055/QĐ-TTg ngày 20 tháng 7 năm 2020.
Quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025

Quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025

 •   29/07/2020 04:45:00 AM
 •   Đã xem: 83
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn: Ngày 08/7/2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết 973/2020/UBTVQH14 quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025.
Khung kế hoạch thời gian năm học 2020 - 2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên

Khung kế hoạch thời gian năm học 2020 - 2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên

 •   29/07/2020 04:44:00 AM
 •   Đã xem: 88
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn: Ngày 27/7/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 2084/QĐ-BGDĐT về khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với GDMN, GDPT và GDTX.
Chính phủ Ban hành Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục năm 2019

Chính phủ Ban hành Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục năm 2019

 •   29/07/2020 04:43:00 AM
 •   Đã xem: 82
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn: Ngày 17/7/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 84/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục năm 2019, gồm 5 chương, 12 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 9 năm 2020.
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh giám sát thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông tại huyện Nậm Pồ

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh giám sát thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông tại huyện Nậm Pồ

 •   29/07/2020 04:42:00 AM
 •   Đã xem: 88
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn: Từ ngày 27-28/7/2020, Đoàn giám sát Đoàn ĐBQH tỉnh do đồng chí Mùa A Vảng, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh làm Trưởng đoàn đã kiểm tra thực tế một số trường phổ thông và làm việc với UBND huyện Nậm Pồ về “Tình hình thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông, giai đoạn 2015 - 2020”.
Tổ chức hội nghị tập huấn kiến thức cho chủ tài khoản và kế toán

Tổ chức hội nghị tập huấn kiến thức cho chủ tài khoản và kế toán

 •   16/03/2020 09:07:00 PM
 •   Đã xem: 327
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn: Ngày 16/3/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức cho chủ tài khoản và kế toán. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Kiên - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; các đồng chí Lãnh đạo Sở, các phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở cùng với 76 học viên là Lãnh đạo và kế toán các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.
Kiểm tra các cơ sở giáo dục trong thời gian học sinh nghỉ học phòng, chống dịch Covid-19

Kiểm tra các cơ sở giáo dục trong thời gian học sinh nghỉ học phòng, chống dịch Covid-19

 •   20/02/2020 03:16:00 AM
 •   Đã xem: 497
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn: Ngày 17/02/2020 Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Điện Biên - Nguyễn Văn Kiên đã trực tiếp đến thăm và kiểm tra các trường học trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ để nắm bắt tình hình phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian học sinh nghỉ học
Sở Giáo dục và Đào tạo Điện Biên nghiệm thu bàn giao nhà ở cho gia đình hộ nghèo huyện Mường Nhé

Sở Giáo dục và Đào tạo Điện Biên nghiệm thu bàn giao nhà ở cho gia đình hộ nghèo huyện Mường Nhé

 •   21/01/2020 07:58:00 PM
 •   Đã xem: 628
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn: Trong ngày 20/01/2020, tại bản Huổi Đanh, xã Mường Toong, huyện Mường Nhé, Sở Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với UBND huyện Mường Nhé, Công an tỉnh, UBND xã Mường Toong, chính quyền bản Huổi Đanh thực hiện nghiệm thu và bàn giao 05 nhà mới, 01 nhà sửa chữa cho 06 gia đình hộ nghèo bằng kinh phí hỗ trợ do Bộ Công an huy động từ nguồn vốn xã hội hóa.
Tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2020 ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Điện Biên

Tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2020 ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Điện Biên

 •   16/01/2020 08:15:00 PM
 •   Đã xem: 404
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn: Nhằm đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019, xác định các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để thực hiện thành công các mục tiêu kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm 2020, ngày 09/01/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2020 ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Điện Biên.
Khảo sát vị trí, địa điểm chuẩn bị đầu tư dự án xây dựng trường Phổ thông DTNT tỉnh (cơ sở 2) và trường Phổ thông DTNT THPT huyện Tuần Giáo tại địa điểm mới.

Khảo sát vị trí, địa điểm chuẩn bị đầu tư dự án xây dựng trường Phổ thông DTNT tỉnh (cơ sở 2) và trường Phổ thông DTNT THPT huyện Tuần Giáo tại địa điểm mới.

 •   16/01/2020 08:14:00 PM
 •   Đã xem: 627
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn: Trong ngày 09 - 10/01/2020, đoàn công tác liên ngành gồm Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường cùng đại diện lãnh đạo UBND thành phố Điện Biên Phủ, lãnh đạo UBND huyện Tuần Giáo, đại diện các phòng ban chuyên môn liên quan đã trực tiếp khảo sát vị trí, địa điểm để hoàn thiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư dự án xây dựng trường Phổ thông DTNT tỉnh (cơ sở 2) và trường Phổ thông DTNT THPT huyện Tuần Giáo tại địa điểm mới.
Kỷ niệm 50 năm thành lập trường Phổ thông DTNT THPT huyện Điện Biên

Kỷ niệm 50 năm thành lập trường Phổ thông DTNT THPT huyện Điện Biên

 •   18/11/2019 03:53:00 AM
 •   Đã xem: 717
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn: Ngày 12/11/2019 trường Phổ thông DTNT THPT huyện Điện Biên long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập (1969-2019) và 37 năm Ngày nhà giáo Việt Nam. Đến dự buổi lễ có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Quý, Bí thư Huyện ủy huyện Điện Biên Phạm Đức Toàn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Đoạt và đại diện các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.
Sở Giáo dục và Đào tạo làm việc với huyện Tuần Giáo về tình hình thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020

Sở Giáo dục và Đào tạo làm việc với huyện Tuần Giáo về tình hình thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020

 •   04/11/2019 10:35:00 PM
 •   Đã xem: 548
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn: Ngày 16/9/2019, đoàn công tác của Sở Giáo dục và Đào tạo do Giám đốc Nguyễn Văn Kiên làm Trưởng đoàn đã đến làm việc với UBND huyện Tuần Giáo. Đại diện lãnh đạo huyện Tuần Giáo tham dự cuộc họp có Phó Bí thư thường trực, Chủ tịch HĐND huyện Lê Văn Hùng, Chủ tịch UBND huyện Vũ Văn Đức và đầy đủ các phòng ban liên quan của UBND huyện Tuần Giáo.
Sở Giáo dục và Đào tạo làm việc với huyện Mường Chà về tình hình thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020

Sở Giáo dục và Đào tạo làm việc với huyện Mường Chà về tình hình thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020

 •   04/11/2019 10:34:00 PM
 •   Đã xem: 589
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn: Ngày 03/10/2019, đoàn công tác của Sở Giáo dục và Đào tạo do Giám đốc Nguyễn Văn Kiên làm Trưởng đoàn đã đến làm việc với UBND huyện Mường Chà. Đại diện lãnh đạo huyện Mường Chà tham dự cuộc họp có Phó Bí thư thường trực, Chủ tịch HĐND huyện Trang A Lử, Phó chủ tịch HĐND huyện Hoàng Điều, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Minh Phú và đầy đủ các phòng ban liên quan của UBND huyện Mường Chà.

Các tin khác

thanh oánh
liên hệ quảng cáo
Thư viện video
Có thể bạn quan tâm
Quản lý thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập22
 • Máy chủ tìm kiếm10
 • Khách viếng thăm12
 • Hôm nay9,590
 • Tháng hiện tại271,400
 • Tổng lượt truy cập41,619,698
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐIỆN BIÊN
--------------------------------------------------------------------------------------
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Văn Kiên - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo
Địa chỉ: 
Số 867, đường Võ Nguyên Giáp, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
Điện thoại: 02153 824 980 - 02153 831 439
Email: 
phongcntt@dienbien.edu.vn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây