Lịch sử 75 năm xây dựng và phát triển ngành Thanh tra

Lịch sử 75 năm xây dựng và phát triển ngành Thanh tra

 •   16/11/2020 09:50:06 PM
 •   Đã xem: 31
 •   Phản hồi: 0
Ngày 23/11/1945 với Sắc lệnh số 64/SL của Chủ tịch Hồ Chí Minh về việc thành lập Ban Thanh tra Đặc biệt- tổ chức tiền thân của ngành Thanh tra Việt Nam, ngành Thanh tra Việt nam đã trải qua 75 năm xây dựng và phát triển với những tên gọi khác nhau:
Hoạt động chào mừng kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 2020

Hoạt động chào mừng kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 2020

 •   09/11/2020 08:53:00 PM
 •   Đã xem: 57
 •   Phản hồi: 0
Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch số 2355/KH-SGDĐT ngày 03/11/2020 về Tổ chức các hoạt động chào mừng 38 ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2020) với Mục đích:
Chính phủ ban hành Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại

Chính phủ ban hành Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại

 •   03/11/2020 03:39:00 AM
 •   Đã xem: 62
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn - Thanh tra Sở trân trọng giới thiệu một số nội dung của Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại:
Tăng cường thực hiện phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh

Tăng cường thực hiện phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh

 •   23/10/2020 02:44:07 AM
 •   Đã xem: 40
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn: Căn cứ Quyết định số 1863/QĐ-TTg ngày 23/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch hành động Quốc gia phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em giai đoạn 2020 - 2025;
Căn cứ Quyết định số 987/QĐ-BGDĐT ngày 17/4/20202 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch hành động phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em trong các cơ sở giáo dục giai đoạn 2020-2025,
UBND tỉnh ban hành Quyết định số 428/QĐ-UBND ngày 14/5/2020 ban hành Kế hoạch hành động phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Điện Biên giai đoạn 2020-2025.
Điện Biên tổ chức Hội nghị phổ biến pháp luật năm 2020

Điện Biên tổ chức Hội nghị phổ biến pháp luật năm 2020

 •   21/10/2020 10:03:15 PM
 •   Đã xem: 60
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn: Thực hiện Quyết định số 180/QĐ-UBND ngày 28/02/20 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên về việc ban hành Chương trình trọng tâm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, xây dựng và thực hiện quy ước năm 2020 trên địa bàn tỉnh; ngày 21/10/2020 Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị phổ biến pháp luật năm 2020.
Hưởng ứng ngày Pháp luật năm 2020

Hưởng ứng ngày Pháp luật năm 2020

 •   21/10/2020 10:00:34 PM
 •   Đã xem: 47
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn: Ngày 09/11/1946, bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng hòa được ban hành. Sau Hiến pháp 1946, đất nước ta đã có Hiến pháp năm 1959, Hiến pháp năm 1980 và Hiến pháp năm 1992 và Hiến pháp năm 2013, những tư tưởng lập hiến, những giá trị dân chủ, quyền con người, quyền công dân, tư tưởng và mô hình tổ chức nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân được ghi nhận trong Hiến pháp năm 1946 luôn là sợi chỉ đỏ xuyên suốt tất cả các bản Hiến pháp và toàn bộ hệ thống pháp luật của nước ta. Chính vì vậy, ngày 09/11, ngày ban hành Hiến pháp 1946 được xác định là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sau đây gọi tắt là Ngày Pháp luật) đã được chính thức luật hóa trong Luật Phổ biến giáo dục pháp luật (có hiệu lực từ ngày 01/01/2013). Điều 8 Luật Phổ biến giáo dục pháp luật 2012 quy định: “Ngày 09 tháng 11 hằng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội”.
Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm học 2019-2020

Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm học 2019-2020

 •   11/10/2020 11:49:38 PM
 •   Đã xem: 82
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn: Ngày 09/10/2020, tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm học 2019-2020, triển khai nhiệm vụ thanh tra năm học 2020-2021. Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các đơn vị của Bộ, thanh tra 63 Sở GDĐT trong cả nước. Đoàn công tác tỉnh Điện Biên dự Hội nghị do đồng chí Nguyễn Văn Đoạt - Phó Giám đốc Sở GDĐT làm Trưởng đoàn.
Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 04/9/2020 ban hành Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT kèm theo Điều lệ trường tiểu học

Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 04/9/2020 ban hành Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT kèm theo Điều lệ trường tiểu học

 •   16/09/2020 04:25:00 AM
 •   Đã xem: 166
 •   Phản hồi: 0
Điều lệ gồm 7 chương, 45 điều
Nghị định mới của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, không có quy định nào về việc sáp nhập sở, ngành.

Nghị định mới của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, không có quy định nào về việc sáp nhập sở, ngành.

 •   16/09/2020 04:24:00 AM
 •   Đã xem: 87
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn - Nghị định mới của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, không có quy định nào về việc sáp nhập sở, ngành.
1

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố Dự thảo Thông tư Quy định về khen thưởng và kỷ luật đối với học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông

 •   09/09/2020 10:17:00 PM
 •   Đã xem: 121
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn - Ngày 31/8/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo Thông tư Quy định về khen thưởng và kỷ luật đối với học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông, thay thế Thông tư số 08, được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành từ năm 1988 để lấy ý kiến của nhân dân.
Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chỉ thị nhiệm vụ, giải pháp năm học 2020-2021

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chỉ thị nhiệm vụ, giải pháp năm học 2020-2021

 •   03/09/2020 02:39:00 AM
 •   Đã xem: 139
 •   Phản hồi: 0
Ngày 24/8/2020 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành Chỉ thị số 666/CT-BGDĐT về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020-2021 của ngành Giáo dục.
Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành công văn gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc chấn chỉnh thực hiện các khoản thu đầu năm học 2020-2021 và đảm bảo các điều kiện thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới.

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành công văn gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc chấn chỉnh thực hiện các khoản thu đầu năm học 2020-2021 và đảm bảo các điều kiện thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới.

 •   30/08/2020 10:02:00 PM
 •   Đã xem: 154
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn - Theo đó, ngày 11/5/2020, Bộ GDĐT đã có Công văn số 1620/BGDĐT - KHTC về việc hướng dẫn các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục đào tạo năm học 2019-2020; 2020-2021 và chỉ đạo điều hành giá năm 2020.
7 điểm mới trong Luật Giáo dục 2019

7 điểm mới trong Luật Giáo dục 2019

 •   27/08/2020 10:47:00 AM
 •   Đã xem: 134
 •   Phản hồi: 0
Luật Giáo dục năm 2019 (gồm 9 chương, 115 điều), thay thế Luật Giáo dục năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục năm 2009, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020;
Quy định việc sử dụng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục trong các cơ sở giáo dục Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sỏ chưa đáp ứng trình độ chuẩn đào tạo

Quy định việc sử dụng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục trong các cơ sở giáo dục Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sỏ chưa đáp ứng trình độ chuẩn đào tạo

 •   27/08/2020 10:46:00 AM
 •   Đã xem: 116
 •   Phản hồi: 0
dienbien.edu.vn - Ngày 25/8/2020 Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Thông tư số 24/2020/TT-BGD ĐT Quy định việc sử dụng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục trong các cơ sở giáo dục Mầm non, Tiểu học, THCS chưa đáp ứng trình độ chuẩn đào tạo.
1

Tỉnh Điện Biên Sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra an toàn

 •   07/08/2020 02:42:00 AM
 •   Đã xem: 101
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn - Theo lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) công bố, kỳ thi năm nay sẽ diễn ra trong 2 ngày (9 - 10/8), như vậy, chỉ còn vài ngày nữa, các thí sinh sẽ bước vào kỳ thi.
Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tập huấn nghiệp vụ Thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tập huấn nghiệp vụ Thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp THPT năm 2020

 •   21/07/2020 10:35:00 PM
 •   Đã xem: 164
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn - Ngày 18/7/2020 tại Thành phố Điện Biên Phủ Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tập huấn Thanh tra thi tốt nghiệp THPT năm 2020.
Ngành Thanh tra tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thanh tra 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020

Ngành Thanh tra tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thanh tra 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020

 •   21/07/2020 10:32:00 PM
 •   Đã xem: 136
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn - Ngày 17/7/2020, Thanh tra tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm thực hiện công tác thanh tra và đề ra nhiệm vụ trọng tâm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.
Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tập huấn nghiệp vụ Thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tập huấn nghiệp vụ Thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp THPT năm 2020

 •   13/07/2020 10:25:00 PM
 •   Đã xem: 199
 •   Phản hồi: 0
Trong hai ngày 09, 10/7/2020 tại Thành phố Vinh tỉnh Nghệ An Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tập huấn Thanh tra thi tốt nghiệp THPT năm 2020.
TTr: Thực hiện nghiêm việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

TTr: Thực hiện nghiêm việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

 •   08/06/2020 07:00:29 AM
 •   Đã xem: 210
 •   Phản hồi: 0
Ngày 5/6/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức Hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh/thành phố về công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ chủ trì Hội nghị

Các tin khác

liên hệ quảng cáo
Thư viện video
Có thể bạn quan tâm
Quản lý thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập50
 • Máy chủ tìm kiếm19
 • Khách viếng thăm31
 • Hôm nay9,373
 • Tháng hiện tại200,871
 • Tổng lượt truy cập42,189,217
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐIỆN BIÊN
--------------------------------------------------------------------------------------
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Văn Kiên - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo
Địa chỉ: 
Số 867, đường Võ Nguyên Giáp, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
Điện thoại: 02153 824 980 - 02153 831 439
Email: 
phongcntt@dienbien.edu.vn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây