Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên

http://dienbien.edu.vn


Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt được Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN giai đoạn 2019 - 2025" ngành Giáo dục và Đào tạo

Dienbien.edu.vn - Ngày 22 tháng 8 năm 2019, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên đã ký ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt được Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN giai đoạn 2019 - 2025".
Kế hoạch nhằm triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao của ngành Giáo dục và Đào tạo tại Kế hoạch hành động số 2215/KH-UBND ngày 29/7/2019 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Đề án "Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt được Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN giai đoạn 2019 - 2025".
Theo đó ngành đã xác định 05 nội dung và giải pháp thực hiện bao gồm: đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức của công chức, viên chức toàn ngành về các giá trị chung của Cộng đồng ASEAN và nền công vụ các nước ASEAN và các đổi mới, sáng tạo của nền công vụ, tạo chuyển biến trong quá trình cung cấp dịch vụ công tại cơ quan, đơn vị; tiếp thu các nguyên tắc quản trị hiệu quả của ASEAN vào xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch cải cách hành chính và xây dựng năng lực của ngành về hướng tới người dân và lấy người dân làm trung tâm; bảo đảm tính minh bạch, trách nhiệm, hiệu quả, có khả năng giải quyết những thách thức mới; tập trung nguồn lực thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực, trình độ ngoại ngữ và phẩm chất đạo đức cho đội ngũ công chức, viên chức; tăng cường chia sẻ thông tin, cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh; thúc đẩy vận động, thu hút nguồn lực thực hiện kế hoạch.
Kế hoạch cũng nhấn mạnh đến hình thức tuyên truyền của các đơn vị trong ngành là lồng ghép các nội dung tuyên truyền trong các chương trình họp cơ quan, hội nghị giao ban, tập huấn, bồi dưỡng của cơ quan, ngành và qua Trang thông tin điện tử của ngành, website các đơn vị, cơ sở giáo dục; truy cập Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trang thông tin đối ngoại tỉnh, Báo Điện Biên Phủ để cập nhật các bài viết, thông tin chỉ đạo điều hành về nền công vụ ASEAN, các hoạt động hợp tác ASEAN trong lĩnh vực công vụ, công chức của Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương và của tỉnh… và giao các đơn vị, cơ sở giáo dục, các phòng chuyên môn nghiệp vụ Sở tổ chức thực hiện nhằm đảm bảo lộ trình.
Xem chi tiết kế hoạch tại đây.

Tác giả bài viết: Mai Hương

Nguồn tin: Văn phòng sở:

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây