Mỹ thuật 6: Tranh dân gian Việt Nam

Thứ ba - 16/12/2014 22:12
Tác giả: Vũ Thị Hồng Minh - Trường Tiểu học Xuân Ban Huyện Tuần Giáo, Tỉnh Điện Biên
Mỹ thuật 6: Tranh dân gian Việt Nam