ĐDDHTL- 35 : MÔ HÌNH ĐÀN GÀ

ĐDDHTL- 35 : MÔ HÌNH ĐÀN GÀ

 •   28/02/2014 01:43:30 AM
 •   Đã xem: 48529
 •   Phản hồi: 0
Tác giả: Lò Thị Phượng. Đơn vị: Trường mầm non Mường Đăng - huyện Mường Ảng
ĐDDHTL- 34: BỘ ĐỒ DÙNG TRANH VỀ THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT

ĐDDHTL- 34: BỘ ĐỒ DÙNG TRANH VỀ THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT

 •   16/02/2014 07:34:44 PM
 •   Đã xem: 37425
 •   Phản hồi: 0
Tập thể giáo viên Trường mầm non Búng Lao - huyện Mường Ảng tỉnh Điện Biên
ĐDDHTL- 33: BỘ ĐỒ CHƠI HOẠT ĐỘNG GÓC

ĐDDHTL- 33: BỘ ĐỒ CHƠI HOẠT ĐỘNG GÓC

 •   23/01/2014 08:19:57 PM
 •   Đã xem: 42876
 •   Phản hồi: 0
Tác giả: Tập thể giáo viên trường mầm non Ẳng Nưa, Trường mầm non Ẳng Nưa - huyện Mường Ảng
ĐỒ DÙNG DẠY HỌC TỰ LÀM CẤP MẦM NON - SỐ 31 ĐDDHTL - 32: CÂY TRE TRĂM ĐỐT

ĐỒ DÙNG DẠY HỌC TỰ LÀM CẤP MẦM NON - SỐ 31 ĐDDHTL - 32: CÂY TRE TRĂM ĐỐT

 •   01/10/2013 09:34:36 PM
 •   Đã xem: 146768
 •   Phản hồi: 0
- Họ và tên: Trần Thị Lan - Đơn vị: Trường Mầm non Thanh Xương, huyện Điện Biên - Tên đồ dùng: Cây tre trăm đốt - Dạy ở hoạt động: Âm nhạc, toán, văn học, chữ viết, khám phá khoa học, hoạt động góc.
ĐỒ DÙNG DẠY HỌC TỰ LÀM CẤP MẦM NON- SỐ 30 ĐDDH- ĐCTL- 31: BỘ ĐỒ CHƠI DÂN GIAN

ĐỒ DÙNG DẠY HỌC TỰ LÀM CẤP MẦM NON- SỐ 30 ĐDDH- ĐCTL- 31: BỘ ĐỒ CHƠI DÂN GIAN

 •   01/10/2013 09:21:03 PM
 •   Đã xem: 65586
 •   Phản hồi: 0
Nhóm tác giả: Tổ 1 Đơn vị: Trường mầm non Quài Nưa, huyện Tuần Giáo Tên đồ dùng: Bộ đồ chơi dân gian Dạy môn: Dạy các tiết trò chơi dân gian, trò chơi mới
ĐỒ CHƠI TỰ LÀM CẤP MẦM NON- SỐ 30 ĐDDH- ĐCTL- 30: BỘ ĐỒ CHƠI LẮP GHÉP

ĐỒ CHƠI TỰ LÀM CẤP MẦM NON- SỐ 30 ĐDDH- ĐCTL- 30: BỘ ĐỒ CHƠI LẮP GHÉP

 •   30/09/2013 09:36:56 PM
 •   Đã xem: 83572
 •   Phản hồi: 0
Họ và tên: Bùi Thị Hương Đơn vị: Trường Mầm non 20/7 - huyện Tuần Giáo Tên đồ chơi: Bộ đồ chơi lắp ghép Dạy ở hoạt động: Làm quen với toán; hoạt động góc
ĐỒ DÙNG DẠY HỌC TỰ LÀM CẤP MẦM NON- SỐ 29 ĐDDH-ĐCTL- 29: BỘ ĐỒ CHƠI NGÀNH NGHỀ

ĐỒ DÙNG DẠY HỌC TỰ LÀM CẤP MẦM NON- SỐ 29 ĐDDH-ĐCTL- 29: BỘ ĐỒ CHƠI NGÀNH NGHỀ

 •   30/09/2013 09:29:25 PM
 •   Đã xem: 75780
 •   Phản hồi: 0
Nhóm tác giả: Định Thị Thảo, Bạc Thị Thanh Thùy Đơn vị: Trường mầm non Quài Nưa, huyện Tuần Giáo. Tên đồ dùng: Bộ đồ chơi ngành nghề Dạy ở hoạt động: Khám phá khoa học trong chủ đề ngành nghề, hoạt động góc trong chủ đề ngành nghề.
GDMN - ĐDDHTL -28: LÀM QUEN CHỮ CÁI CÓ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CHO TRẺ 5-6 TUỔI

GDMN - ĐDDHTL -28: LÀM QUEN CHỮ CÁI CÓ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CHO TRẺ 5-6 TUỔI

 •   16/09/2013 03:11:45 AM
 •   Đã xem: 40058
 •   Phản hồi: 0
Tác giả: Lường Thị Xôm - Lò Thị Huyền Đơn vị: Trường Mầm Non Hoa Ban - huyện Tuần Giáo Tên đồ dùng: Làm quen chữ cái có ứng dụng công nghệ thông tin Hoạt động: Làm quen chữ cái cho trẻ 5- 6 tuổi
GDMN - ĐDDHTL- 27 : BỘ RỐI RAY DẠY KỂ CHUYỆN

GDMN - ĐDDHTL- 27 : BỘ RỐI RAY DẠY KỂ CHUYỆN

 •   16/09/2013 03:04:25 AM
 •   Đã xem: 34573
 •   Phản hồi: 0
Nhóm tác giả: Tổ 3 mẫu giáo bé, mẫu giáo nhỡ Đơn vị: Trường Mầm non Thị trấn - huyện Tuần Giáo Tên đồ dùng: Bộ rối ray dạy kể chuyện Dạy môn: Dạy kể chuyện cho trẻ mầm non
GDMN - ĐDDHTL - 26: QUYỂN SÁCH THẦN KỲ

GDMN - ĐDDHTL - 26: QUYỂN SÁCH THẦN KỲ

 •   27/08/2013 04:44:55 AM
 •   Đã xem: 31586
 •   Phản hồi: 0
Nhóm tác giả: Quàng Thị Hà, Đoàn Thị Thơm, Hà Thị Hường, Trường Mầm non Sam Mứn, huyện Điện Biên
GDMN - ĐDDH- ĐCTL - 25: THÁC NƯỚC, CÂY HOA NƯỚC

GDMN - ĐDDH- ĐCTL - 25: THÁC NƯỚC, CÂY HOA NƯỚC

 •   27/08/2013 04:38:35 AM
 •   Đã xem: 40012
 •   Phản hồi: 0
Nhóm tác giả: Mai Thị Phương, Nguyễn Thị Châu Loan, Lý Kim Phượng, Phạm Thị Phượng, Lường Thị Miên, Nguyễn Thị Hòa, Nguyễn Thị Quỳnh Phương, Trường mầm non Nà Tấu, mầm non Tà Cáng - huyện Điện Biên
ĐDDH- ĐCTL - 23: THÁC CÁT, BÁNH SINH NHẬT

ĐDDH- ĐCTL - 23: THÁC CÁT, BÁNH SINH NHẬT

 •   19/08/2013 09:02:40 PM
 •   Đã xem: 36284
 •   Phản hồi: 0
Họ và tên: Mai Thị Phương, Nguyễn Thị Châu Loan, Lý Kim Phượng, Phạm Thị Phượng, Lường Thị Miên, Nguyễn Thị Hòa, Nguyễn Thị Quỳnh Phương, Trường mầm non Nà Tấu, mầm non Tà Cáng - huyện Điện Biên
GDMN - ĐDDHTL - 22: BẢNG ĐA NĂNG

GDMN - ĐDDHTL - 22: BẢNG ĐA NĂNG

 •   19/08/2013 08:57:39 PM
 •   Đã xem: 30784
 •   Phản hồi: 0
Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Nga, Đỗ Thị Thắm, Nguyễn Thị Ngọc Hà, Trường mầm non Núa Ngam, huyện Điện Biên
GDMN - ĐDDHTL- 21: PHƯƠNG TIỆN VÀ BIỂN BÁO GIAO THÔNG

GDMN - ĐDDHTL- 21: PHƯƠNG TIỆN VÀ BIỂN BÁO GIAO THÔNG

 •   15/07/2013 09:11:45 PM
 •   Đã xem: 56940
 •   Phản hồi: 0
Nhóm tác giả Lê Thị Thu, Nguyễn Thị Thảo, Hà Thị Luyên, Trần Lệ Quỳnh, Đặng Thị Thái Hà trường Mầm non Thanh Hưng, Mầm non Yên Cang - huyện Điện Biên.

GDMN - ĐDDHTL- 20 : CƠ THỂ DIỆU KỲ CỦA BÉ

 •   15/07/2013 09:06:43 PM
 •   Đã xem: 13611
 •   Phản hồi: 0
Nhóm tác giả: Lê Thị Thu, Nguyễn Thị Thảo, Hà Thị Luyên, Trần Lệ Quỳnh, Đặng Thị Thái Hà, trường Mầm non Thanh Hưng – Mầm non Yên Cang, huyện Điện Biên
GDMN - ĐCTL - 19: AI THÔNG MINH HƠN

GDMN - ĐCTL - 19: AI THÔNG MINH HƠN

 •   11/07/2013 10:21:37 PM
 •   Đã xem: 28227
 •   Phản hồi: 0
Nhóm tác giả: Phạm Thị Mùi, Đặng Thị Lan, Phạm Vân Anh giáo viên Trường mầm non Thanh Luông, huyện Điện Biên
GDMN - ĐDDHTL-18: CÁC LOẠI HOA

GDMN - ĐDDHTL-18: CÁC LOẠI HOA

 •   11/07/2013 10:13:45 PM
 •   Đã xem: 39654
 •   Phản hồi: 0
Nhóm tác giả: Lê Thị Thu, Nguyễn Thị Thảo, Hà Thị Luyên, Trần Lệ Quỳnh, Đặng Thị Thái Hà. Trường Mầm non Thanh Hưng – mầm non Yên Cang, huyện Điện Biên.
GDMN - ĐDDHTL - 17: Con Rối

GDMN - ĐDDHTL - 17: Con Rối

 •   02/07/2013 03:07:10 AM
 •   Đã xem: 32780
 •   Phản hồi: 0
Nhóm tác giả: Tổ mẫu giáo lớn - Trường mầm non Thanh Hưng, huyện Điện Biên
GDMN - ĐCTL - 16: Đồ chơi cá ngựa

GDMN - ĐCTL - 16: Đồ chơi cá ngựa

 •   02/07/2013 03:00:30 AM
 •   Đã xem: 20594
 •   Phản hồi: 0
Nhóm tác giả: Mai Thị Phương, Nguyễn Thị Châu Loan, Lý Kim Phượng, Phạm Thị Phượng, Lường Thị Miên, Nguyễn Thị Hòa, Nguyễn Thị Quỳnh Phương trường Mầm non Nà Tấu - Tà Cáng, huyện Điện Biên.

Các tin khác

Thư viện video
Quản lý thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập30
 • Máy chủ tìm kiếm1
 • Khách viếng thăm29
 • Hôm nay4,899
 • Tháng hiện tại318,715
 • Tổng lượt truy cập54,653,953
Chung nhan Tin Nhiem Mang
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐIỆN BIÊN
--------------------------------------------------------------------------------------
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Văn Đoạt- Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo
Địa chỉ: 
Số 867, đường Võ Nguyên Giáp, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
Điện thoại: 02153 824 980 - 02153 831 439
Email: 
phongcntt@dienbien.edu.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây