Một số kết quả đạt được trong tổ chức dạy học tiếng nói, chữ viết dân tộc Thái trong các trường phổ thông của tỉnh Điện Biên

Một số kết quả đạt được trong tổ chức dạy học tiếng nói, chữ viết dân tộc Thái trong các trường phổ thông của tỉnh Điện Biên

 •   27/07/2021 08:14:00 PM
 •   Đã xem: 32
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn - Điện Biên là một tỉnh miền núi với hơn 59,9 vạn dân, 19 dân tộc anh em sinh sống (Thái, Mông, Kinh, Dao, Khơ Mú, Hà Nhì, Lào, Hoa, Kháng, Mường, Cống, Xi Mun, Si La; Nùng, Phù Lá, Tày, Mảng,…), trong đó dân tộc Thái chiếm 35,69%; dân tộc Mông chiếm 38,12%; dân tộc kinh chiếm 20,0% còn lại là các dân tộc khác. Về phân bố, dân tộc Thái phân bố ở tất cả các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, tập trung đông nhất ở huyện Điện Biên, Tuần Giáo, Mường Ảng.
Một số giải pháp triển khai hiệu quả môn Hoạt động trải nghiệm trong các trường Tiểu học của Phòng GD&ĐT Tuần Giáo

Một số giải pháp triển khai hiệu quả môn Hoạt động trải nghiệm trong các trường Tiểu học của Phòng GD&ĐT Tuần Giáo

 •   27/07/2021 08:11:00 PM
 •   Đã xem: 44
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn - Hoạt động trải nghiệm sáng tạo là hoạt động giữ vai trò rất quan trọng trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Thông qua hoạt động trải nghiệm giúp học sinh rèn luyện kỹ năng sống, tính sáng tạo trong học tập và sinh hoạt; hình thành và phát triển phẩm chất, nhân cách, các năng lực, tâm lí xã hội; tích lũy kinh nghiệm trong thực tiễn cuộc sống…
Giáo dục Tiểu học Điện Biên quyết tâm hoàn thành các mục tiêu giáo dục năm học 2021-2022

Giáo dục Tiểu học Điện Biên quyết tâm hoàn thành các mục tiêu giáo dục năm học 2021-2022

 •   20/07/2021 09:37:04 PM
 •   Đã xem: 71
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn: Thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội, Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 18/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; năm học 2021-2022 giáo dục tiểu học Điện Biên tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ năm học với mục tiêu vừa tăng cường thực hiện các giải pháp chống dịch Covid-19 vừa hoàn thành Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 1, lớp 2 đảm bảo chất lượng, hiệu quả đúng lộ trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Kế hoạch triển khai các hoạt động tăng cường tiếng Việt cho học sinh Tiểu học vùng dân tộc thiểu số tỉnh Điện Biên năm học 2021-2022

Kế hoạch triển khai các hoạt động tăng cường tiếng Việt cho học sinh Tiểu học vùng dân tộc thiểu số tỉnh Điện Biên năm học 2021-2022

 •   25/06/2021 03:15:00 AM
 •   Đã xem: 250
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn - Căn cứ kết quả thực hiện dạy TCTV cho học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 831/KH-UBND ngày 29/3/2021 về thực hiện Đề án tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2025. Giáo dục Tiểu học Điện Biên xác định 7 nội dung trọng tâm trong triển khai các hoạt động tăng cường tiếng Việt cho học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số năm học 2021-2022.
Kết quả triển khai các hoạt động tăng cường tiếng Việt cho học sinh Tiểu học vùng dân tộc thiểu số tỉnh Điện Biên năm học 2020-2021

Kết quả triển khai các hoạt động tăng cường tiếng Việt cho học sinh Tiểu học vùng dân tộc thiểu số tỉnh Điện Biên năm học 2020-2021

 •   25/06/2021 03:13:00 AM
 •   Đã xem: 174
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn - Năm học 2020-2021, Giáo dục Tiểu học Điện Biên tiếp tục triển khai có hiệu quả các hoạt động tăng cường tiếng Việt cho học sinh Tiểu học vùng dân tộc thiểu số, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục nói chung, chất lượng môn tiếng Việt nói riêng tại các trường tiểu học trên địa bàn toàn tỉnh.
Một số kết quả của giáo dục huyện Điện Biên trong triển khai thực hiện Chương trình, SGK lớp 1 theo Chương trình GDPT 2018

Một số kết quả của giáo dục huyện Điện Biên trong triển khai thực hiện Chương trình, SGK lớp 1 theo Chương trình GDPT 2018

 •   25/06/2021 03:12:00 AM
 •   Đã xem: 107
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn - Năm học 2020-2021, sự nghiệp giáo dục và đào tạo huyện Điện Biên nói chung và giáo dục Tiểu học nói riêng tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, Sở Giáo dục và Đào tạo, sự phối hợp chặt chẽ của các phòng, ban, đoàn thể xã hội. Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục cấp Tiểu học được tăng cường về số lượng, thường xuyên được bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực sư phạm, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Hệ thống cơ sở vật chất, sách giáo khoa, trang thiết bị dạy học được bổ sung, đáp ứng được yêu cầu triển khai thực hiện Chương trình, sách giáo khoa, giáo dục phổ thông 2018 trong đó có chương trình và sách giáo khoa lớp 1.
Một số sự kiện tiêu biểu của giáo dục tiểu học năm học 2020-2021

Một số sự kiện tiêu biểu của giáo dục tiểu học năm học 2020-2021

 •   25/06/2021 03:11:00 AM
 •   Đã xem: 113
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn - Phát huy những thành tựu đạt được từ năm học 2019-2020, khắc phục những khó khăn về thời tiết, dịch bệnh Covid-19, năm học 2020-2021 giáo dục tiểu học Điện Biên đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận về thực hiện Chương trình sách giáo khoa lớp 1, nâng cao chất lượng giáo dục học sinh tiểu học, chuẩn bị tốt các điều kiện để triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với các lớp 2,3,4,5 trên địa bàn tỉnh.
Nhìn lại một năm Thị xã Mường Lay thực hiện Chương trình, sách giáo khoa theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 1

Nhìn lại một năm Thị xã Mường Lay thực hiện Chương trình, sách giáo khoa theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 1

 •   28/05/2021 05:54:00 AM
 •   Đã xem: 155
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn - Trong những năm qua, sự nghiệp giáo dục và đào tạo thị xã nói chung và giáo dục Tiểu học thị xã nói riêng luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thị ủy, HĐND, UBND thị xã, Sở Giáo dục và Đào tạo, sự phối hợp chặt chẽ của các phòng, ban, đoàn thể xã hội. Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục cấp Tiểu học được tăng cường về số lượng, thường xuyên được bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực sư phạm, cơ bản đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Hệ thống cơ sở vật chất, sách giáo khoa, trang thiết bị dạy học được bổ sung, đáp ứng được yêu cầu triển khai thực hiện Chương trình, sách giáo khoa, giáo dục phổ thông trong đó có chương trình và sách giáo khoa lớp 1.
Tuần Giáo triển khai hiệu quả Chương trình, SGK giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 1 năm học 2020 - 2021

Tuần Giáo triển khai hiệu quả Chương trình, SGK giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 1 năm học 2020 - 2021

 •   28/05/2021 05:52:00 AM
 •   Đã xem: 206
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn - Được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao, kịp thời của Sở GD&ĐT, của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Tuần Giáo, sự phối hợp chặt chẽ các phòng ban chuyên môn và tổ chức đoàn thể trong huyện, sự đồng tình ủng hộ của nhân dân trên địa bàn. Cùng với đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong ngành giáo dục ổn định có nhận thức sâu sắc về đổi mới căn bản giáo dục và đào tạo trước khi triển khai thực hiện chương trình, SGK lớp 1 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.
Công tác xã hội hóa giáo dục tại trường PTDTBT TH Mường Toong số 1, huyện Mường Nhé

Công tác xã hội hóa giáo dục tại trường PTDTBT TH Mường Toong số 1, huyện Mường Nhé

 •   19/05/2021 05:25:00 AM
 •   Đã xem: 140
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn - Trường PTDT BT Tiểu học Mường Toong số 1, huyện Mường Nhé thuộc xã đặc biệt khó khăn, địa bàn quản lý rộng. Năm học 2020 – 2021 có 13 điểm trường với 42 lớp với 994 học sinh; các điểm trường đều cách xa trung tâm, giao thông đi lại khó khăn, đặc biệt là mùa mưa lũ.
Huyện Điện Biên tổ chức thành công cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng năm 2021

Huyện Điện Biên tổ chức thành công cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng năm 2021

 •   19/05/2021 05:23:00 AM
 •   Đã xem: 288
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn - Năm học 2020-2021, Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp tục tổ chức cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng năm 2021. Dự và chỉ đạo cuộc thi có đồng chí Ngô Xuân Chinh- Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo cuộc thi, các thành viên ban chỉ đạo, ban giám khảo và các Ban, Ngành đoàn thể huyện đến để thăm và động viên các thí sinh dự thi.
1

Đẩy mạnh công tác sinh hoạt chuyên môn, nâng cao nghiệp vụ cho giáo viên trong việc thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 ở Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Điện Biên

 •   28/04/2021 08:11:00 PM
 •   Đã xem: 180
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn - Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Điện Biên tích cực chỉ đạo công tác sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học nhằm bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho giáo viên các trường theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo trước trong và sau khi thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.
1

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tủa Chùa tổ chức hội thi giao lưu Trạng nguyên tiếng Việt cấp huyện năm 2021

 •   27/04/2021 05:32:00 AM
 •   Đã xem: 260
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn - Trong hai ngày 30 và 31 tháng 3 năm 2021 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tủa Chùa đã tổ chức thi Trạng Nguyên Tiếng Việt trên Internet cho học sinh tiểu học cấp huyện. Tham gia thi cấp huyện (Thi Hương) có 195 thí sinh tham gia. Để được tham gia thi cấp huyện - Thi Hương các em phải qua 16 vòng thi bao gồm cả thi vòng tự luyện và vòng thi cấp trường. Mỗi thí sinh dự thi chỉ được phép có 1 tài khoản và phải có điểm thi vòng thứ 15 và số điểm phải đạt từ 200 điểm trở nên.
1

Trường Tiểu học thị trấn Tủa Chùa tổ chức giao lưu Rung chuông vàng "Em yêu tiếng Việt" cho học sinh khối lớp 2

 •   27/04/2021 05:24:00 AM
 •   Đã xem: 191
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn - Thực hiện Chương trình môn Hoạt động trải nghiệm dành cho học sinh, ngày 14/4/2021, trường tiểu học Thị Trấn Tủa Chùa tổ chức giao lưu “Rung chuông vàng” với chủ đề “Em yêu Tiếng Việt” cho 121 học sinh khối lớp 2.
Thành phố Điện Biên Phủ tốt chức giao lưu Olympic Toán tuổi thơ cấp thành phố lần thứ IV, năm 2021

Thành phố Điện Biên Phủ tốt chức giao lưu Olympic Toán tuổi thơ cấp thành phố lần thứ IV, năm 2021

 •   27/04/2021 05:21:00 AM
 •   Đã xem: 149
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn - Trong các ngày 23 và 26/4/2021, tại trường Tiểu học Him Lam, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Điện Biên Phủ đã tổ chức Giao lưu Olympic Toán tuổi thơ cấp Thành phố lần thứ IV năm 2021.
Đoàn kiểm tra giám sát, bảo đảm các tiêu chí về nước sạch và vệ sinh thuộc dự án PTTTTD tỉnh Điện Biên làm việc tại 3 xã dự án huyện Tủa Chùa

Đoàn kiểm tra giám sát, bảo đảm các tiêu chí về nước sạch và vệ sinh thuộc dự án PTTTTD tỉnh Điện Biên làm việc tại 3 xã dự án huyện Tủa Chùa

 •   26/03/2021 05:35:00 AM
 •   Đã xem: 201
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn - Thực hiện Kế hoạch số 55/KH-TBQLDA, kế hoạch Kiểm tra giám sát việc duy trì, bảo đảm các tiêu chí về nước sạch và vệ sinh tại 22 trường Mầm non, Tiểu học trung tâm của 09 xã dự án. Trong hai ngày 24-25/3/2021 đoàn kiểm tra đã làm việc với 03 trường Mầm non, 03 trường Tiểu học và chính quyền địa phương của 03 xã Sín Chải, Tả Sìn Thàng, Tả Phìn thuộc huyện Tủa Chùa.
Chuyên đề dạy học Mĩ thuật tiểu học theo chương trình giáo dục phổ thông mới

Chuyên đề dạy học Mĩ thuật tiểu học theo chương trình giáo dục phổ thông mới

 •   25/03/2021 11:17:00 PM
 •   Đã xem: 732
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn - Trong những năm học qua, việc đổi mới sinh hoạt chuyên môn được các nhà trường chú trọng quan tâm, đặc biệt là việc tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học theo hướng dẫn công văn số 1315/BGDĐT-GDTH ngày 16/4/2020 của Bộ GD&ĐT. Vận dụng linh hoạt theo hướng dẫn, trước khi diễn ra buổi chuyên đề, cụm Quài Cang đã thực hiện bước 1 – Xây dựng minh họa bài học với sự tham gia của giáo viên Mĩ thuật các trường tiểu học: Số 1 Thị trấn, Số 2 thị trấn, Tỏa Tình, Xuân Ban, Nà Sáy, Quài Cang để cùng nhau trao đổi về nội dung lý thuyết, thống nhất ý tưởng tiết dạy và hỗ trợ giáo viên dạy thực hành.
Đổi mới phương pháp dạy học góp phần nâng cao chất lượng học Tiếng Thái ở trường TH&THCS xã Sam Mứn huyện Điện Biên

Đổi mới phương pháp dạy học góp phần nâng cao chất lượng học Tiếng Thái ở trường TH&THCS xã Sam Mứn huyện Điện Biên

 •   25/03/2021 04:48:00 AM
 •   Đã xem: 192
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn - Trường TH&THCS xã Sam Mứn huyện Điện Biên tham gia dạy học tiếng Thái ngay từ những giai đoạn đầu, cụ thể giai đoạn 2011- 2015 có 18 lớp 282 học sinh; giai đoạn 2016-2020 có 22 lớp 471 học sinh tham gia học tiếng Thái.
Trường Tiểu học Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ tổ chức giao lưu viết chữ đẹp cấp trường

Trường Tiểu học Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ tổ chức giao lưu viết chữ đẹp cấp trường

 •   25/03/2021 04:46:00 AM
 •   Đã xem: 211
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn - Thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 – 2021 và nhằm thúc đẩy phong trào "Rèn chữ viết đẹp", góp phần nâng cao chất lượng dạy và học; phát huy vai trò và trách nhiệm của giáo viên, động viên, khích lệ các thầy cô chăm lo rèn chữ viết và duy trì những nề nếp, thói quen tốt trong học tập của học sinh Tiểu học, chiều ngày 19 tháng 3 năm 2021, trường Tiểu học Noong Bua đã tổ chức Giao lưu Viết chữ đẹp cấp trường.

Các tin khác

liên hệ quảng cáo
Thư viện video
Có thể bạn quan tâm
Quản lý thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập35
 • Máy chủ tìm kiếm4
 • Khách viếng thăm31
 • Hôm nay0
 • Tháng hiện tại480,074
 • Tổng lượt truy cập45,428,418
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐIỆN BIÊN
--------------------------------------------------------------------------------------
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Văn Kiên - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo
Địa chỉ: 
Số 867, đường Võ Nguyên Giáp, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
Điện thoại: 02153 824 980 - 02153 831 439
Email: 
phongcntt@dienbien.edu.vn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây