Picture1
Ngành Giáo dục và Đào tạo Điện Biên phấn đấu đến năm 2025 sẽ có 100 xã nông thôn đạt tiêu chí số 5 về Trường học

Ngành Giáo dục và Đào tạo Điện Biên phấn đấu đến năm 2025 sẽ có 100 xã nông thôn đạt tiêu chí số 5 về Trường học

 •   16/07/2022 10:35:00 AM
 •   Đã xem: 429
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn: Ngày 29/6/2022, UBND tỉnh Điện Biên ban hành Kế hoạch số 1986/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Điện Biên, đến năm 2025.
Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất lộ trình học phí và miễn học phí cho học sinh THCS từ năm học 2022-2023

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất lộ trình học phí và miễn học phí cho học sinh THCS từ năm học 2022-2023

 •   14/07/2022 05:33:36 AM
 •   Đã xem: 589
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn: Bộ Giáo dục và Đào tạo lấy ý kiến UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về đề xuất lộ trình học phí và miễn học phí cho học sinh THCS từ năm học 2022-2023
Ngành Giáo dục và Đào tạo Điện Biên phấn đấu đến năm 2025 sẽ có 100 xã nông thôn đạt tiêu chí số 5 về Trường học

Ngành Giáo dục và Đào tạo Điện Biên phấn đấu đến năm 2025 sẽ có 100 xã nông thôn đạt tiêu chí số 5 về Trường học

 •   13/07/2022 11:32:50 PM
 •   Đã xem: 319
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn: Ngày 29/6/2022, UBND tỉnh Điện Biên ban hành Kế hoạch số 1986/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Điện Biên, đến năm 2025
Cảnh báo tình trạng mạo danh công chức Kho bạc Nhà nước

Cảnh báo tình trạng mạo danh công chức Kho bạc Nhà nước

 •   31/05/2022 08:14:00 PM
 •   Đã xem: 413
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn: Kho bạc Nhà nước (KNNN) vừa đưa ra cảnh báo tới các đơn vị sử dụng ngân sách về hiện tượng mạo danh công chức, lãnh đạo KBNN.
Tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên

Tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên

 •   30/05/2022 08:13:00 PM
 •   Đã xem: 550
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn: Ngày 23/5/2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 07/2022/TT-BGDĐT quy định công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục.
Cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập được hỗ trợ vay vốn đến 200 triệu, lãi suất thấp

Cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập được hỗ trợ vay vốn đến 200 triệu, lãi suất thấp

 •   26/05/2022 10:36:00 PM
 •   Đã xem: 405
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn: Ngày 27/4/2022, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 11/2022/QĐ-TTg về tín dụng đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên giám sát thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 tại Sở Giáo dục và Đào tạo

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên giám sát thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 tại Sở Giáo dục và Đào tạo

 •   21/04/2022 06:03:00 AM
 •   Đã xem: 656
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn: Thực hiện Kế hoạch số 139/KH-ĐGS ngày 06/12/2021 của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên (Đoàn ĐBQH tỉnh) về việc giám sát chuyên đề "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016- 2021" trên địa bàn tỉnh Điện Biên; ngày 19/4, Đoàn Giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh đã có buổi làm việc giám sát chuyên đề tại Sở Giáo dục và Đào tạo.
Học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay tiền mua máy tính học tập trực tuyến

Học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay tiền mua máy tính học tập trực tuyến

 •   15/04/2022 06:26:48 AM
 •   Đã xem: 568
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn: Ngày 04/4/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg về tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến.
Ưu tiên hỗ trợ vốn cho các xã, huyện chưa đạt chuẩn nông thôn mới

Ưu tiên hỗ trợ vốn cho các xã, huyện chưa đạt chuẩn nông thôn mới

 •   15/04/2022 06:25:49 AM
 •   Đã xem: 525
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn: Ngày 25/3/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 07/2022/QĐ-TTg quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025.
Đề án phát triển bền vững Mắc Ca giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Đề án phát triển bền vững Mắc Ca giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

 •   15/04/2022 06:24:33 AM
 •   Đã xem: 586
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn: Ngày 15/3/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 344/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển bền vững Mắc Ca giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Ban hành Khung đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội

Ban hành Khung đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội

 •   24/03/2022 06:07:49 AM
 •   Đã xem: 594
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn: Ngày 28/02/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 288/QĐ-TTg về khung đánh giá tình hình thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội để phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.
Quy định mới về tiêu chuẩn, định mức nhà ở công vụ

Quy định mới về tiêu chuẩn, định mức nhà ở công vụ

 •   24/03/2022 06:06:00 AM
 •   Đã xem: 305
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn: Ngày 18/02/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 03/2022/QĐ-TTg về tiêu chuẩn, định mức nhà ở công vụ; trong đó quy định tiêu chuẩn cụ thể về nhà ở công vụ đối với cơ quan Trung ương và địa phương…
Ban hành bộ tiêu chí địa phương đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

Ban hành bộ tiêu chí địa phương đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

 •   24/03/2022 06:03:34 AM
 •   Đã xem: 350
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn: Ngày 08/3/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ký các Quyết định số: 318/2022/QĐ-TTg, 319/2022/QĐ-TTg, 320/2022/QĐ-TTg và 321/2022/QĐ-TTg về việc ban hành bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025; bộ tiêu chí quốc gia về huyện, thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh và thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; quy định tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.
Phân bổ chỉ tiêu Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Phân bổ chỉ tiêu Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

 •   24/03/2022 06:01:34 AM
 •   Đã xem: 257
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn: Ngày 09/3/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 326/2022/QĐ-TTg về phân bổ chỉ tiêu Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021-2025.
Triển khai thực hiện Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Triển khai thực hiện Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực trên địa bàn tỉnh Điện Biên

 •   28/02/2022 02:42:00 AM
 •   Đã xem: 415
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn: Ngày 17/02/2022, UBND tỉnh Điện Biên ban hành Kế hoạch số 414/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
Triển khai thực hiện Kế hoạch hành động cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022

Triển khai thực hiện Kế hoạch hành động cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022

 •   28/02/2022 02:42:00 AM
 •   Đã xem: 345
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn: Ngày 28/01/2022, UBND tỉnh Điện Biên ban hành Kế hoạch hành động số 303/KH-UBND về việc thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022.
Triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, trên địa bàn tỉnh Điện Biên

 •   28/02/2022 02:41:00 AM
 •   Đã xem: 776
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn: Ngày 23/02/2022, UBND tỉnh Điện Biên ban hành Kế hoạch số 467/KH-UBND về việc tổ chức triển khai các nhiệm vụ để thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
Triển khai thực hiện phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh năm 2022

Triển khai thực hiện phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh năm 2022

 •   28/02/2022 02:40:00 AM
 •   Đã xem: 566
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn: Ngày 18/02/2022, UBND tỉnh Điện Biên ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND về việc phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2022.
Đoàn thiện nguyện “Vì trẻ em vùng cao” trao tặng học bổng, áo ấm cho học sinh tại xã Pá Khoang và xã Thanh Minh - Thành phố Điện Biên Phủ

Đoàn thiện nguyện “Vì trẻ em vùng cao” trao tặng học bổng, áo ấm cho học sinh tại xã Pá Khoang và xã Thanh Minh - Thành phố Điện Biên Phủ

 •   23/01/2022 07:09:00 PM
 •   Đã xem: 1126
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn: Ngày 21/01/2022, Đoàn thiện nguyện “Vì trẻ em vùng cao” đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức chương trình “Áo ấm cho em” tại các trường Tiểu học số 2 xã Pá Khoang, trường Tiểu học và THCS xã Thanh Minh.

Các tin khác

Thư viện video
Có thể bạn quan tâm
Quản lý thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập72
 • Máy chủ tìm kiếm9
 • Khách viếng thăm63
 • Hôm nay16,071
 • Tháng hiện tại115,927
 • Tổng lượt truy cập53,940,358
Chung nhan Tin Nhiem Mang
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐIỆN BIÊN
--------------------------------------------------------------------------------------
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Văn Đoạt- Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo
Địa chỉ: 
Số 867, đường Võ Nguyên Giáp, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
Điện thoại: 02153 824 980 - 02153 831 439
Email: 
phongcntt@dienbien.edu.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây