Một số giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục trong phong trào thi đua "Dạy tốt, học tốt" tại trường Tiểu học Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ

Dienbien.edu.vn - Lúc sinh thời, Bác Hồ từng nói: "Dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt, học tốt". Thực hiện lời dạy của Người, đội ngũ CBGVNV và các em học sinh trường tiểu học Him Lam không ngừng nỗ lực, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đề ra nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục.
Trường tiểu học Him Lam thuộc phường Him Lam thành phố Điện Biên Phủ. Năm học 2019-2020 trường có 30 lớp với 1110 học sinh trong đó học sinh dân tộc 275 em chiếm tỉ lệ 24,8%, tổng số cán bộ giáo viên toàn trường là 54 người trong đó số giáo viên có trình độ đại học đạt 75,6%, cao đẳng 24,4%. Trường nằm ở khu vực trung tâm thành phố nên luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các cấp ủy đảng chính quyền, các ban, ngành đoàn thể; Sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Điện Biên Phủ; Sự đồng thuận của các bậc phụ huynh học sinh trong việc duy trì vững chắc tỉ lệ học sinh học 2 buổi/ngày và bán trú, góp phần đưa sự nghiệp giáo dục của nhà trường ngày một phát triển bền vững.
1
Lễ khai giảng năm học mới 2019-2020 tại Trường TH Him Lam, TP. Điện Biên Phủ

Bên cạnh những thuận lợi thì nhà trường cũng còn gặp không ít khó khăn trong quá trình phát triển sự nghiệp giáo dục của nhà trường: Một số học sinh là con em đồng bào dân tộc, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình ít quan tâm đến quá trình học tập của các em; nhận thức của học sinh không đồng đều, học sinh dân tộc thường hạn chế về đọc diễn cảm và sử dụng từ ngữ trong quá trình viết đoạn văn, cảm thụ văn học; một số giáo viên chưa thực sự linh hoạt trong thực hiện đổi mới phương pháp và tổ chức các hình thức dạy học, phần nào ảnh hưởng đến hiệu quả giờ lên lớp; mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức trong quá trình giáo dục nhưng dưới sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Sở và Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Điện Biên Phủ; sự nhiệt tình tâm huyết với nghề của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, trong nhiều năm qua chúng tôi đã nỗ lực, trăn trở tìm ra các giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.
Thứ nhất: Ban giám hiệu làm tốt công tác quản lý, chỉ đạo chuyên môn trong trường học
 Xây dựng kế hoạch nhiệm vụ năm học, kế hoạch chỉ đạo chuyên môn sát với nhiệm vụ năm học, phù hợp điều kiện tình hình thực tế của nhà trường. Đề ra nội quy, quy chế chuyên môn để giáo viên, học sinh nắm bắt và thực hiện. Thường xuyên bồi dưỡng tư tưởng chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên, phân công giảng dạy phù hợp năng lực của cá nhân. Tăng cường công tác dự giờ thăm lớp, tư vấn rút kinh nghiệm về nội dung, hình thức tổ chức, phương pháp dạy học cho giáo viên. Phát động phong trào thi đua “Dạy tốt-Học tốt”, kịp thời động viên, khích lệ cán bộ giáo viên có nhiều thành tích, có nhiều cố gắng tham gia các hoạt động đạt hiệu quả.
2
Học sinh Trường TH Him Lam tích cực tham gia các hoạt động tập thể

Thứ hai: Làm tốt công tác truyền thông, phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong việc giáo dục học sinh. 
Tuyên truyền để tập thể cán bộ giáo viên nhân viên và phụ huynh học sinh nhận thức rõ tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng giáo dục. Khơi dậy lòng nhiệt tình tâm huyết, lương tâm, trách nhiệm; tạo sự đồng thuận trong tập thể nhà trường. Nhà trường phối hợp với ban đại diện cha mẹ học sinh các tổ chức và cá nhân nhằm thống nhất quan điểm, nội dung, phương pháp giáo dục giữa nhà trường, gia đình và xã hội. Nhằm huy động mọi lực lượng của cộng đồng tham gia chăm lo sự nghiệp giáo dục, xây dựng phong trào học tập và môi trường giáo dục lành mạnh.
Truyền thông tới cộng đồng, tới phụ huynh về chất lượng giáo dục toàn diện, hiệu quả giáo dục của nhà trường thông qua các cuộc họp phụ huynh, công khai chất lượng niêm yết trên bảng tin, trên trang website của nhà trường.
Thứ ba: Bồi dưỡng đội ngũ giáo viên
Chúng tôi xác định muốn có trò giỏi thì phải có thầy giỏi. Chính vì vậy nhà trường tập trung nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ giáo viên, tạo điều kiện cho giáo viên tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, khuyến khích giáo viên tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao nhận thức chính trị và chuyên môn nghiệp vụ. Phân công chuyên môn phù hợp với năng lực, sở trường của từng giáo viên, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho giáo viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công. Đi kèm theo công tác phân công chính là công tác kiểm tra đánh giá kết quả lao động của cá nhân, tập thể được phân công, để đánh giá mức độ hoàn thành công việc như thế nào. Từ đó có bài học kinh nghiệm cho bản thân đồng thời kịp thời phát hiện năng lực của giáo viên và có kế hoạch bồi dưỡng phát huy hoặc khuyến khích giáo viên tiến bộ.
Thường xuyên mở các chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học, các buổi thao giảng, phối hợp mở các buổi hội giảng trao đổi về phương pháp giảng dạy, biện pháp giáo dục học sinh như: chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học theo mô hình VNEN, phương pháp Bàn tay nặn bột; ra đề tập làm văn theo hướng mở, tổ chức các HĐGDNGLL, Biện pháp bồi dưỡng và phụ đạo học sinh, Bồi dưỡng học sinh tham gia các cuộc thi qua mạng... Tạo điều kiện cho giáo viên tham quan học tập, giao lưu trao đổi kinh nghiệm trong công tác giảng dạy. Thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng, dân chủ trong nhà trường. có biện pháp, chế độ tùy theo kết quả, mức độ hoàn thành nhiệm vụ được phân công, tham mưu tốt với ban ngành đoàn thể đảm bảo quyền lợi của anh chị em trong lao động. Nhờ đó mà chất lượng đội ngũ được nâng lên rõ rệt: 100% giáo viên đạt GVDG cấp trường (Trong đó: Cấp tỉnh: 4, cấp TP: 19, cấp trường: 22).
3
Khen thưởng học sinh đạt thành tích cao năm học 2018-2019

Thứ tư: Chỉ đạo về kiểm tra-đánh giá kết quả học tập của học sinh
Ngay từ đầu năm học, nhà trường đã tổ chức tập huấn cho giáo viên kĩ năng ra đề kiểm tra theo ma trận. Thành lập Hội đồng ra đề kiểm tra của nhà trường với các thành viên là giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn. Hàng tháng các tổ chuyên môn phân công giáo viên ra đề gửi về nhà trường, mỗi môn học có ít nhất từ 3-5 bộ đề. Xây dựng thành ngân hàng đề kiểm tra. Bên cạnh việc đánh giá thường xuyên thông qua tiết học, bài học, môn học, mỗi tháng nhà trường tổ chức kiểm tra chất lượng một lần. Tổ chức cho giáo viên chấm bài kiểm tra. Với mỗi bài kiểm tra chấm đúng sai, ghi lời nhận xét để học sinh thấy được mình đã làm được gì và còn điều gì cần khắc phục, đưa ra biện pháp hỗ trợ cho học sinh. Thông qua bài kiểm tra chất lượng nhà trường nắm bắt được tình hình học tập của các em để điều chỉnh kế hoạch bồi dưỡng và phụ đạo cho phù hợp.
Thống nhất quan điểm đánh giá học sinh một cách chính xác, khách quan phản ánh trung thực kết quả học tập của học sinh. Đánh giá không vì thành tích. Đánh giá học sinh theo đúng quy định của BGD&ĐT.
Thứ năm: Tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao kến thức -kĩ năng, năng lực, phẩm chất cho học sinh
Xây dựng nề nếp, kỉ cương trong hoạt động học tập của học sinh. Xây dựng nội quy học sinh, triển khai sâu rộng trong giáo viên, học sinh và phụ huynh học sinh ngay đầu năm học. Giáo dục động cơ học tập cho học sinh. Hoạt động học tập là hoạt động cơ bản của học sinh, hoạt động này có hiệu quả cao hay không thì còn tùy thuộc vào tinh thần, thái độ học tập của các em. Vì vậy cần tạo cho các em tâm lý thật thoải mái khi đến trường, yêu thích và tích cực tham gia các hoạt động giáo dục. Thông qua các hoạt động, giáo viên thường xuyên động viên khích lệ sự vươn lên trong học sinh, giáo dục và ươm mầm ước mơ, khơi dậy hoài bão ở mỗi em. Tổ chức dạy học theo nhóm năng lực học sinh. Chú trọng bồi dưỡng học sinh có năng lực và phụ đạo học sinh có lực học còn hạn chế.
Bên cạnh những hoạt động học tập chính khóa, nhà trường thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp, các buổi ngoại khóa để các em được giao lưu chia sẻ, rèn kĩ năng sống. Từ năm học 2018-2019 đến nay nhà trường tổ chức các câu lạc bộ như: CLB Toán, CLB Tiếng Việt, CLB Âm nhạc, CLB thể dục thể thao,…để những học sinh có cùng niềm đam mê, cùng chung sở thích có môi trường được học hỏi, rèn luyện phát triển năng lực bản thân. Ngoài ra nhà trường còn khuyến khích học sinh tham gia các cuộc thi, giao lưu (Giao lưu toán tuổi thơ, giao lưu Olympic tiếng Anh, thi viết chữ đẹp,…)  nhằm tiếp tục phát hiện và bồi dưỡng nâng cao chất lượng học sinh, đồng thời ghi nhận thành tích học tập mà học sinh nỗ lực đạt được, cụ thể: Trong 5 năm nhà trường đã công nhận 1278 học sinh đạt giải cấp trường, có 289 học sinh đạt giải cấp thành phố, 249 học sinh đạt giải cấp tỉnh và 31 học sinh đạt giải cấp quốc gia cuộc thi Toán, tiếng Anh qua mạng internet; Giao lưu Toán Tuổi thơ: Công nhận 288 học sinh đạt giải cấp trường, có 57 học sinh đạt giải cấp thành phố, đạt 8 giải đồng đội cấp thành phố.
Chất lượng giáo dục các môn văn hóa như Toán, TV, Tiếng Anh đạt mức hoàn thành từ 99,8% trở lên, trong đó 50% hoàn thành tốt Năng lực 99,8% xếp loại Đạt trở lên, trong đó 60% xếp loại tố; phẩm chất 100% xếp loại Đạt trở lên, trong đó 80% xếp loại tốt
Với những giải pháp tích cực trên, trường tiểu học Him Lam đã từng bước nâng cao chất lượng dạy và học: Hàng năm tỉ lệ học sinh hoàn thành chương trình lớp học đạt từ 99,8% trở lên, hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%, tỉ lệ học sinh hoàn thành tốt các môn học đạt 50% trở lên, có nhiều học sinh tham gia và đạt giải trong các cuộc thi toán, tiếng Anh qua mạng các cấp đặc biệt có nhiều học sinh được tuyển chọn vào lớp 6 chất lượng cao. Với những thành tích đó năm học 2017-2018 trường được công nhận lại trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 và kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3. Năm học 2018-2019 nhà trường được UBND tỉnh tặng thưởng cờ thi đua xuất sắc. Trong những năm học tiếp theo, nhà trường sẽ không ngừng phấn đấu để khẳng định và nâng cao vị thế của mình trong ngành giáo dục tỉnh nhà.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

liên hệ quảng cáo
Thư viện video
Có thể bạn quan tâm
Quản lý thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập47
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm42
  • Hôm nay13,451
  • Tháng hiện tại298,827
  • Tổng lượt truy cập46,186,728
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐIỆN BIÊN
--------------------------------------------------------------------------------------
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Văn Kiên - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo
Địa chỉ: 
Số 867, đường Võ Nguyên Giáp, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
Điện thoại: 02153 824 980 - 02153 831 439
Email: 
phongcntt@dienbien.edu.vn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây