Một số kết quả của giáo dục huyện Điện Biên trong triển khai thực hiện Chương trình, SGK lớp 1 theo Chương trình GDPT 2018

Dienbien.edu.vn - Năm học 2020-2021, sự nghiệp giáo dục và đào tạo huyện Điện Biên nói chung và giáo dục Tiểu học nói riêng tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, Sở Giáo dục và Đào tạo, sự phối hợp chặt chẽ của các phòng, ban, đoàn thể xã hội. Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục cấp Tiểu học được tăng cường về số lượng, thường xuyên được bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực sư phạm, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Hệ thống cơ sở vật chất, sách giáo khoa, trang thiết bị dạy học được bổ sung, đáp ứng được yêu cầu triển khai thực hiện Chương trình, sách giáo khoa, giáo dục phổ thông 2018 trong đó có chương trình và sách giáo khoa lớp 1.
Năm học 2020-2021 cấp tiểu học huyện Điện Biên 24 Trường tiểu học 04 Trường tiểu học và THCS với 90 lớp,  2.051 học sinh (tỉ lệ học sinh/lớp 1 đạt 22,7em); huy động học sinh 6 tuổi học lớp 1 đạt 99,9%, số học sinh lớp 1 tham gia học tiếng Anh tự chọn đạt 82,7% (1.697em).
Hoạt động ngoài giờ lên lớp tại Trường tiểu học Noong Luống huyện Điện Biên
Để triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình, sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 1, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã tham mưu với UBND huyện Ban hành Quyết định thành lập Ban chỉ đạo đổi mới Chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông huyện Điện Biên; Quyết định phê duyệ kế hoạch tổng thể thực hiện đổi mới Chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông trên địa bàn huyện Điện Biên. Tích cực tham mưu với Huyện ủy, HĐND, UBND huyện về công tác giáo dục và đào tạo trên địa bàn; hướng dẫn chỉ đạo các trường chủ động xây dựng kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục năm 2021, chiến lược phát triển giáo dục nhà trường giai đoạn 2021-2025 sát với thực tế với các cơ sở giáo dục. Ngay từ đầu năm học phòng giáo dục và đào tạo đã chủ động ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo chuyên môn, xây dựng đội ngũ giáo viên cốt cán các môn học, hướng dẫn các cơ sở giáo dục tiểu học trên địa bàn huyện thực hiện Chương trình GDPT 2018 đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả.
 Năm học 2020-2021 cấp Tiểu học huyện Điện Biên có 386 phòng học, số phòng học được xây dựng kiên cố đạt 73,6% (284 phòng), bán kiên cố 25,1% (97 phòng), phòng học tạm chiếm 1,3% (5 phòng); với hệ thông 109 phòng học chức năng 100% các trường tiểu học đều đáp ứng yêu cầu tổ chức dạy học 2 buổi/ngày (9 buổi/tuần). Bên cạnh nguồn kinh phí đầu tư xây dựng CSVC của nhà nước, phòng giáo dục tiếp tục chỉ đạo các trường huy động các nguồn lực từ xã hội hóa, ngày công lao động của nhân dân để duy tu bảo dưỡng và bổ sung cơ sở vật chất cho nhà trường. Kết quả năm học 2020-2021 các trường trên địa bàn huyện đã huy động được hàng ngàn ngày công lao động và hàng tỉ đồng để chỉnh trang, làm mới, làm đẹp cơ sở vật chất, trường lớp đáp ứng yêu cầu đổi mới Chương trình, sách giáo khoa lớp 1.
Học sinh đọc sách tại thư viện trường tiểu học Thanh An huyện Điện Biên
Trên cơ sở kết quả rà soát cơ cấu đội đội ngũ giáo viên từ các trường tiểu học phòng giáo dục và đào tạo đã chỉ đạo các đơn vị  bố trí, sử dụng đội ngũ giáo viên một cách hợp lý đáp ứng yêu cầu thực hiện Chương trình, sách giáo khoa mới ngay từ lớp 1. Phối hợp với Ban Tổ chức và Nội vụ huyện tham mưu với UBND tuyển dụng các loại hình giáo viên dạy chuyên đảm bảo đủ cơ cấu môn học  và định mức 1,5 giáo viên/lớp cho 100% các trường tiểu học tổ chức dạy học 2 buổi/ngày.
Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên các trường có năng lực, trình độ nghiệp vụ chuyên môn vững vàng, bám trường, bám lớp tâm huyết với sự nghiệp trồng người, có đủ năng lực, trình độ chuyên môn đáp ứng nhu cầu đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Ngay từ năm học 2019-2020 các trường đã tổ chức lựa chọn đội ngũ giáo viên dạy lớp 1 có năng lực, phẩm chất tham gia đầy đủ các lớp tập huấn về chương trình, sách giáo khoa lớp 1 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Các nội dung mới về chương trình, sách giáo khoa lớp 1 được các tổ chuyên môn, giáo viên dạy lớp 1 thảo luận kỹ, tổ chức dạy thực nghiệm sách giáo khoa mới, xây dựng các chuyên đề cấp trường, cấp cụm về sử dụng hành trang số vào dạy môn tiếng Việt, ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học môn Toán và các môn học khác. Triển khai hiệu quả hoạt động trải nghiệm và dạy tích hợp nội dung giáo dục địa phương tỉnh Điện Biên cho 100% học sinh lớp 1 trong học kỳ 2 năm học 2020-2021.
Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường triển khai, nghiên cứu Thông tư số 27/2020/TT- BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học thực hiện Chương trình GDPT 2018 đến toàn thể cán bộ, giáo viên trong nhà trường; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng đánh giá học sinh tiểu học đến cán bộ quản lý, giáo viên trong toàn huyện. Chỉ đạo các trường đánh giá sự tiến bộ và vì sự tiến bộ của học sinh; coi trọng động viên khuyến khích sự cố gắng trong học tập, rèn luyện của học sinh, giúp học sinh phát huy hết khả năng, năng lực; đảm bảo kịp thời công bằng khách quan, không so sánh học sinh này với học sinh khác, không tạo áp lực cho học sinh, giáo viên và cha mẹ học sinh. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo, làm hồ sơ và tổng hợp đánh giá học sinh trên phần mềm cơ sở dữ liệu quốc gia, giảm áp lực về hồ sơ, sổ sách, dành nhiều thời gian để giáo viên nghiên cứu thiết kế bài dạy, chuẩn bị thiết bị đồ dùng dạy học.
Qua kiểm tra đánh giá phẩm chất, năng lực học sinh lớp 1 sau một năm triển khai thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới cho thấy: học sinh lớp 1 ở các trường của huyện đều có năng lực, phẩm chất nhận thức khá tốt chương trình lớp 1, đặc biệt đối với học sinh là người dân tộc ở vùng khó khăn, các em đều được hình thành các kĩ năng đọc, viết, nói và nghe, có năng lực tư duy, kĩ năng tính toán. Cuối năm học 2020-2021 toàn huyện có 1104/2045 học sinh hoàn thành tốt môn tiếng Việt, tỷ lệ 53,9%, 1145/2045 học sinh hoàn thành Tốt môn Toán, tỷ lệ 55,9%. Tỉ lệ  học sinh lớp 1 được xếp loại " Hoàn thành xuất sắc đạt 28,3% 580 em", "Hoàn thành tốt đạt 28,0% 573 em", "Hoàn thành  đạt 41,5% 850 em", "Chưa hoàn thành 2,1% 43 em".

Học sinh học Mĩ thuật theo chủ đề tại Trường tiểu học xã Núa Ngam huyện Điện Biên
Sau một năm triển khai thực hiện Chương trình, sách giáo khoa mới đối với học sinh lớp 1, với sự cố gắng phát huy những kinh nghiệm vốn có của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên dạy lớp 1 trong những năm qua, sự quan tâm chỉ đạo của chính quyền địa phương, sự đồng thuận của nhân dân các dân tộc trong huyện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 1 trên địa bàn huyện Điện Biên đã hoàn thành đúng tiến độ chất lượng và hiệu quả.
Trong thời gian tới, phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp tục bồi dưỡng nâng cao năng lực quản trị trường học, ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới công tác kiểm tra đánh giá chất lượng học sinh, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trực tiếp giảng dạy để triển khai có hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông 2018 trong năm học tiếp theo./.

Nguồn tin: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Điện Biên

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

liên hệ quảng cáo
Thư viện video
Có thể bạn quan tâm
Quản lý thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập59
  • Máy chủ tìm kiếm10
  • Khách viếng thăm49
  • Hôm nay13,451
  • Tháng hiện tại299,885
  • Tổng lượt truy cập46,187,786
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐIỆN BIÊN
--------------------------------------------------------------------------------------
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Văn Kiên - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo
Địa chỉ: 
Số 867, đường Võ Nguyên Giáp, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
Điện thoại: 02153 824 980 - 02153 831 439
Email: 
phongcntt@dienbien.edu.vn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây