“Tuyên truyền, giáo dục qua hình thức sử dụng tranh và thơ, vận dụng trong hoạt động tuyên truyền Chiến thắng Điện Biên Phủ”

Dienbien.edu.vn: Quần thể di tích chiến trường Điện Biên Phủ là những nơi ghi lại dấu tích một thời đấu tranh oanh liệt của quân ta, là nguồn tài nguyên du lịch đặc biệt để phát triển kinh tế - xã hội, hoạt động tuyên truyền Chiến thắng Điện Biên Phủ góp phần quan trọng vào việc giáo dục nhận thức, nâng cao niềm tự hào dân tộc cho các thế hệ nhân dân Điện Biên cũng như nhân dân cả nước.
1. Công tác tuyên truyền, giáo dục về ý nghĩa, vai trò của Chiến thắng Điện Biên Phủ
Trong thời gian qua, công tác tuyên truyền về Chiến thắng Điện Biên Phủ đã, đang được thực hiện khá hiệu quả. Quần thể di tích chiến trường Điện Biên Phủ là những nơi ghi lại dấu tích một thời đấu tranh oanh liệt của quân ta, là nguồn tài nguyên du lịch đặc biệt để phát triển kinh tế - xã hội, hoạt động tuyên truyền Chiến thắng Điện Biên Phủ góp phần quan trọng vào việc giáo dục nhận thức, nâng cao niềm tự hào dân tộc cho các thế hệ nhân dân Điện Biên cũng như nhân dân cả nước.
Công tác tuyên truyền, giáo dục thường xuyên được các cấp, ngành chú trọng triển khai thực hiện dưới nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động chuyên đề, hoạt động lồng ghép với nội dung tuyên truyền, giáo dục cho thế hệ trẻ Điện Biên về chiến thắng Điện Biên Phủ nói chung, nâng cao nhận thức giữ gìn, bảo vệ di tích lịch sử Điện Biên Phủ nói riêng.
Công tác tuyên truyền chiến thắng Điện Biên Phủ trong những năm qua được thực hiện thông qua nhiều hình thức như: nghiên cứu xuất bản sách phục vụ tuyên truyền, giới thiệu về Di tích Chiến thắng Điện Biên Phủ như: "Di tích lịch sử và văn hóa Điện Biên Phủ", "Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Sở chỉ huy chiến dịch Mường Phăng", "Anh hùng lực lượng vũ trang trong chiến dịch Điện Biên Phủ", "Đờ catsxtori và tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ"; sản xuất, phát hành các tài liệu, cẩm nang thông tin du lịch như: tập gấp, tờ rơi, bản đồ... du lịch; xuất bản sách với một số cuốn tiêu biểu như "Di tích lịch sử và văn hóa Điện Biên", "Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ tại Mường Phăng"...; sản xuất phim về đề tài văn hóa, du lịch, lịch sử như bộ phim "Điện Biên: Du lịch khám phá lịch sử" "Âm vang một dòng sông"; tuyên truyền, giới thiệu sách về lịch sử, di tích lịch sử Điện Biên Phủ... trên chuyên mục "Sách và cuộc sống"; giới thiệu về di sản văn hóa, di tích lịch sử trên cuốn "Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên"; lựa chọn giới thiệu sách về du lịch và di tích lịch sử Điện Biên Phủ trong các đợt trưng bày triển lãm sách, ấn phẩm... Lồng ghép nội dung tuyên truyền, giới thiệu về du lịch Điện Biên và Di tích chiến thắng Điện Biên Phủ vào các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thông tin tuyên truyền do ngành đảm nhiệm; tổ chức các hoạt động trải nghiệm...
Trên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh, Cổng thông tin của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng chuyên trang riêng về Di tích chiến thắng Điện Biên Phủ, chuyên trang cung cấp cho nhân dân, du khách, bạn bè quốc tế thông tin về chiến dịch và quần thể Di tích chiến thắng Điện Biên Phủ, trên báo Điện Biên Phủ;
Hằng năm tổ chức các hoạt động kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ, tổ chức phát động các cuộc thi tìm hiểu về chiến dịch Điện Biên Phủ. Thông qua các câu hỏi kiểm tra kiến thức, câu luận thể hiện tình cảm, quan điểm cá nhân về vai trò, trách nhiệm với quê hương, đất nước, cuộc thi đã giúp tìm hiểu về lịch sử dân tộc, đồng thời hiểu thêm về ý nghĩa, giá trị của các di tích, công trình lịch sử trên địa bàn tỉnh, qua đó nâng cao ý thức, trách nhiệm bản thân đối với công tác bảo tồn, giữ gìn, phát huy giá trị di tích;
Thường xuyên tổ chức các hoạt động chuyên đề về giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống, trong đó lồng ghép các nội dung về bảo tồn Di tích chiến thắng Điện Biên Phủ; triển khai tổ chức cho đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động phong trào chăm sóc, bảo vệ di tích như dọn dẹp cảnh quan, môi trường quanh các điểm di tích, góp phần xây dựng hình ảnh sạch đẹp, văn minh cho các điểm Di tích.
Các cơ quan báo chí, các cơ quan có ấn phẩm báo chí, trang thông tin điện tử thực hiện tuyên truyền, giới thiệu về chiến thắng Điện Biên Phủ một cách thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm. Báo Điện Biên Phủ, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh cùng một số cổng thông tin, trang thông tin điện tử tổng hợp xây dựng chuyên trang, chuyên mục riêng về du lịch Điện Biên, trong đó tập trung giới thiệu, quảng bá về Di tích chiến thắng Điện Biên Phủ. Lượng thông tin về du lịch nói chung, Di tích chiến thắng Điện Biên Phủ nói riêng được cập nhật thường xuyên, đa dạng; phản ánh tập trung vào các dịp cao điểm như kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh, đất nước, đặc biệt là ngày kỷ niệm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954).
Ngành văn hóa, thể thao và du lịch phối hợp với lực lượng quân đội tại địa phương giáo dục truyền thống cách mạng và lòng yêu nước cho các tân binh khi mới nhập ngũ thông qua việc tham quan, học tập trực quan tại Bảo tàng và các điểm di tích nghe thuyết minh về chiến dịch Điện Biên Phủ, giới thiệu các chiến thuật trong lĩnh  vực quân sự và truyền thống quốc phòng, giúp cho lực lượng quân đội tại địa phương vừa được tăng cường kiến thức về lịch sử vừa được bổ trợ về mặt chuyên môn;
Từ năm 2014, tỉnh Điện Biên đã tổ chức Lễ hội Hoa Ban, duy trì thường niên với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch phong phú. Lễ hội được chọn khai mạc vào ngày 13/3 hàng năm, đánh dấu sự kiện mở màn chiến dịch Điện Biên Phủ. Một trong những ý nghĩa, mục đích quan trọng của việc tổ chức Lễ hội Hoa Ban là hoạt động mở màn cho chuỗi các sự kiện kéo dài tới dịp 7/5 nhằm giới thiệu, quảng bá về giá trị di sản tỉnh Điện Biên, trong đó có quần thể Di tích chiến thắng Điện Biên Phủ tới đông đảo nhân dân, bạn bè, du khách trong nước và quốc tế.
Nhiều năm qua, ngành giáo dục cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại khóa, hoạt động phong trào thiết thực liên quan đến di tích lịch sử Điện Biên Phủ cho học sinh các cấp trên địa bàn tỉnh. Hằng năm, Sở Giáo dục và Đào tạo chú trọng ban hành hệ thống văn bản chỉ đạo, hướng dẫn toàn ngành tổ chức triển khai bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp điều kiện, đặc điểm của các đơn vị, địa bàn quản lý. Tiêu biểu là tổ chức, phát động các cuộc thi viết, tìm hiểu về lịch sử đất nước, quê hương nói chung, chiến dịch Điện Biên Phủ và di tích liên quan nói riêng. Ngành chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt phong trào "Uống nước nhớ nguồn", “Đền ơn đáp nghĩa", xây dựng quỹ "Đền ơn đáp nghĩa", tổ chức cho học sinh tham quan, tìm hiểu về di tích lịch sử địa phương, đặc biệt là các di tích lịch sử Điện Biên Phủ; nhận chăm sóc các công trình di tích lịch sử, nghĩa trang liệt sỹ, bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình thương binh liệt sỹ.
Đặc biệt, việc phát động phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực trong các trường phổ thông, ngành phối hợp với các sở, ban, ngành, cơ quan đơn vị liên quan tổ chức cho học sinh tham gia tìm hiểu, chăm sóc và phát huy các giá trị di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng ở địa phương. Qua đó giúp học sinh hiểu hơn về lịch sử, truyền thống cách mạng địa phương; có thái độ trân trọng, tình yêu quê hương, đất nước; nâng cao trách nhiệm đối với công tác, bảo tồn, phát huy giá trị di tích lịch sử.
Các cấp chính quyền, các sở, ban, ngành, lực lượng, tổ chức trên địa bàn tỉnh cũng thường xuyên vận động, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, lao động và nhân dân địa phương tham gia hưởng ứng các phong trào, cuộc vận động về lĩnh vực văn hóa, lịch sử; phổ biến, hướng dẫn các văn bản, luật liên quan đến di sản văn hóa; tổ chức các hoạt động tìm hiểu, tham gia bảo tồn, phát huy giá trị di tích lịch sử phù hợp với điều kiện, đặc điểm, lĩnh vực và địa bàn quản lý, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài.
Công tác tuyên truyền, giáo dục, quảng bá được chú trọng thực hiện, đạt được nhiều kết quả tích cực. Nhận thức của các cấp, các ngành và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên về vấn đề bảo tồn, phát huy và phát triển giá trị di tích lịch sử được nâng cao. Công tác tuyên truyền, giáo dục không chỉ bồi dưỡng nhận thức, tình cảm của nhân dân đối với truyền thống cách mạng nói chung, di tích lịch sử nói riêng mà còn góp phần định hình tư duy, định hướng trong công tác quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị di tích, tránh trường hợp phát triển du lịch ảnh hưởng tới trạng trái bảo quản di tích, di vật; không để diễn ra tình trạng thương mại hóa di tích, đặt các mục tiêu, dự án phát triển kinh tế cao hơn các mục tiêu về bảo vệ di tích.
Hình ảnh mảnh đất, con người, văn hóa, lịch sử Điện Biên nói chung, di tích lịch sử Điện Biên Phủ nói riêng được giới thiệu tới đông đảo bạn bè, du khách trong nước và Quốc tế, góp phần quảng bá du lịch Điện Biên, đưa Điện Biên trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn; thu hút sự quan tâm, đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tuyên truyền, giáo dục, quảng bá còn một số hạn chế nhất định. Nhận thức về vai trò, trách nhiệm của các cấp chính quyền, cơ quan, đoàn thể và nhân dân được nâng lên song vẫn chưa thực sự toàn diện, triệt để, đặc biệt tại cơ sở.
Hoạt động tuyên truyền, quảng bá được thực hiện thường xuyên với nhiều hình thức đa dạng nhưng còn thiếu hấp dẫn, thu hút. Việc liên kết, phối hợp tuyên truyền với các địa phương, quốc gia khác vẫn còn hạn chế.
Nội dung tuyên truyền, giới thiệu về chiến thắng Điện Biên Phủ chưa được đổi mới thường xuyên, liên tục; hình thức tuyên truyền chưa bắt kịp với xu hướng tiếp nhận thông tin trên các kênh thông tin điện tử hiện nay: cần nhanh, ấn tượng, cô đọng, thu hút.

2. Tuyên truyền, giáo dục về chiến thắng Điện Biên Phủ bằng tranh thơ
Nhằm đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền về chiến thắng Điện Biên Phủ, một hình thức tuyên truyền được đề xuất mới là sự  kết hợp giữa thơ và tranh. Qua đó thể hiện các sự kiện quan trọng trong chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ vai trò của nhân dân Tây Bắc, Điện Biên trong chiến dịch Điện Biên Phủ nói riêng, công cuộc giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam nói chung. Góp phần thúc đẩy sự phát triển về kinh tế (đặc biệt là phát triển du lịch), văn hóa, xã hội của Điện Biên. Trong đó cần tập trung tuyên truyền bằng hình thức tranh kết hợp thơ ca như:
- Sưu tầm, tập hợp, nghiên cứu, đánh giá giới thiệu những tác phẩm mỹ thuật về đề tài chiến thắng Điện Biên Phủ từ 1954 đến nay. Qua đó làm rõ vai trò, chức năng của các tác phẩm mỹ thuật chủ đề về chiến thắng Điện Biên với nhiệm vụ tuyên truyền, quảng bá, giáo dục truyền thống lịch sử tới đông đảo quần chúng nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh cũng như du khách trong và ngoài nước đến với Điện Biên.
- Bổ sung thêm vào bộ sưu tập trưng bày tác phẩm mỹ thuật, có minh họa bằng thơ theo tính hệ thống, thống nhất với chủ đề chiến thắng Điện Biên Phủ.
- Bổ sung thêm một số bức tranh của các họa sỹ Việt Nam về đề tài chiến thắng Điện Biên Phủ.
- Nghiên cứu đánh giá khái quát những tác phẩm văn học viết về chiến thắng Điện Biên Phủ, trong đó đi sâu vào thể loại thơ ca. Sử dụng công cụ thơ ca trong tuyên truyền chiến thắng Điện Biên Phủ.
Trên cơ sở những thành tựu nghiên cứu của các tác giả đi trước, xuất phát từ thực tế trong công tác tuyên truyền, thuyết minh, giới thiệu về Chiến thắng Điện Biên Phủ. Đề tài “ Tuyên truyền Chiến thắng Điện Biên Phủ bằng hình thức tranh và thơ” với hình thức tuyên có tính trực quan, sinh động, dễ nhìn tạo hiệu ứng tức thời và ấn tượng, đồng thời giúp cho người xem dễ nhớ là việc làm hết sức cần thiết và có giá trị khoa học, góp phần  nâng cao hiệu quả tuyên truyền, đa dạng hóa các loại hình tuyên truyền về chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ để nhân dân trong và ngoài nước, đặc biệt là thế hệ trẻ hiểu hơn được tầm vóc, ý nghĩa lớn lao của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ Góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục, ổn định xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh chủ quyền biên giới quốc gia./.

Nguồn tin: Chi Hội Lịch sử ngành Giáo dục và Đào tạo

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

liên hệ quảng cáo
Thư viện video
Có thể bạn quan tâm
Quản lý thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập37
  • Máy chủ tìm kiếm4
  • Khách viếng thăm33
  • Hôm nay0
  • Tháng hiện tại480,074
  • Tổng lượt truy cập45,428,544
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐIỆN BIÊN
--------------------------------------------------------------------------------------
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Văn Kiên - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo
Địa chỉ: 
Số 867, đường Võ Nguyên Giáp, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
Điện thoại: 02153 824 980 - 02153 831 439
Email: 
phongcntt@dienbien.edu.vn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây