Chuẩn trình độ đào tạo ở một số Thông tư quy định chuẩn nghề nghiệp hiệu trưởng, giáo viên các cơ sở giáo dục Mầm non, giáo dục phổ thông được ngưng hiệu lực theo quy định tại Thông tư số 29/2021/TT-BGDĐT

Chuẩn trình độ đào tạo ở một số Thông tư quy định chuẩn nghề nghiệp hiệu trưởng, giáo viên các cơ sở giáo dục Mầm non, giáo dục phổ thông được ngưng hiệu lực theo quy định tại Thông tư số 29/2021/TT-BGDĐT

 •   28/10/2021 11:58:00 PM
 •   Đã xem: 284
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn - Luật Giáo dục năm 2019 ban hành, quy định về trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, THCS đã được nâng lên so với trước. Cụ thể: Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên đối với giáo viên mầm non; có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên trở lên đối với giáo viên tiểu học, THCS.
Nghị định số 89/2021/NĐ-CP của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Nghị định số 89/2021/NĐ-CP của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

 •   25/10/2021 11:58:00 PM
 •   Đã xem: 230
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn - Ngày 18/10/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 89/2021/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Nghị định số 89/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 10/12/2021.
Hội nghị triển khai, học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”

Hội nghị triển khai, học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”

 •   26/09/2021 11:44:00 PM
 •   Đã xem: 306
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn - Sáng ngày 23/9/2021 Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức triển khai, học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động thuộc các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo.
Công bố Quyết định bổ nhiệm đồng chí Bùi Văn Nguyện – Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Mùn Chung

Công bố Quyết định bổ nhiệm đồng chí Bùi Văn Nguyện – Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Mùn Chung

 •   10/09/2021 05:42:48 AM
 •   Đã xem: 501
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn: Ngày 08/9/2021, Trường Trung học phổ thông Mùn Chung long trọng tổ chức chương trình Công bố Quyết định bổ nhiệm đồng chí Bùi Văn Nguyện, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Trung học phổ thông Mùn Chung, giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Mùn Chung trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.
Hội nghị tập huấn Bình đẳng giới trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo năm 2021

Hội nghị tập huấn Bình đẳng giới trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo năm 2021

 •   24/08/2021 04:32:00 AM
 •   Đã xem: 673
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn - Bình đẳng giới có ý nghĩa quan trọng trong mọi thời đại, đặc biệt trong điều kiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện nay. Trong những năm qua, cùng với sự nỗ lực không ngừng của ngành giáo dục và đào tạo, phụ nữ và trẻ em gái luôn được tạo điều kiện bình đẳng với nam giới trong việc nâng cao trình độ văn hóa, học vấn và tham chính. Tỷ lệ phụ nữ so với nam giới trong tổng số những người biết chữ đã tăng lên đáng kể, chênh lệch về tỷ lệ Nam - Nữ trong tất cả các bậc học, số lượng viên chức nữ giữ chức vụ lãnh đạo và tham gia các tổ chức chính trị - xã hội ngày càng tăng…
Chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo từ 01/8/2021

Chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo từ 01/8/2021

 •   02/08/2021 03:47:26 AM
 •   Đã xem: 2119
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn: Ngày 01/8/2021 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 77/2021/NĐ-CP về chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2021.
Thêm trường hợp được tính vào thời gian để xét nâng bậc lương thường xuyên và thêm trường hợp không được tính vào thời gian để xét nâng bậc lương thường xuyên từ 15/8/2021

Thêm trường hợp được tính vào thời gian để xét nâng bậc lương thường xuyên và thêm trường hợp không được tính vào thời gian để xét nâng bậc lương thường xuyên từ 15/8/2021

 •   20/07/2021 09:52:00 PM
 •   Đã xem: 320
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn: Kể từ ngày 15/8/2021 khi Thông tư số 03/2021/TT-BNV ngày 29/6/2021 của Bộ Nội vụ về việc sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có hiệu lực thì quy định về nâng bậc lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sẽ có nhiều điểm mới cụ thể như:
Một vài điểm mới về đối tượng và thời gian tính xét nâng bậc lương từ 15/8/2021

Một vài điểm mới về đối tượng và thời gian tính xét nâng bậc lương từ 15/8/2021

 •   11/07/2021 08:55:27 PM
 •   Đã xem: 314
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn: Ngày 29/6/2021 Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 03/2021/TT-BNV về việc sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15/8/2021.
Tọa đàm “Đề xuất và triển khai mô hình đào tạo, bồi dưỡng khắc phục vấn đề thiếu giáo viên mầm non”.

Tọa đàm “Đề xuất và triển khai mô hình đào tạo, bồi dưỡng khắc phục vấn đề thiếu giáo viên mầm non”.

 •   27/04/2021 05:10:00 AM
 •   Đã xem: 373
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn - Thực hiện Kế hoạch số 105/QĐ-BGDĐT ngày 08/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đề xuất và triển khai mô hình đào tạo, bồi dưỡng khắc phục vấn đề thiếu giáo viên mầm non. Ngày 19/4/2021, tại Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức chương trình Tọa đàm “Đề xuất và triển khai mô hình đào tạo, bồi dưỡng khắc phục vấn đề thiếu giáo viên mầm non”.
Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị Tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định số 4996/QĐ-BGDĐT ngày 28/10/2016

Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị Tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định số 4996/QĐ-BGDĐT ngày 28/10/2016

 •   18/04/2021 11:41:00 PM
 •   Đã xem: 409
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn - Tuần qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị Tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định số 4996/QĐ-BGDĐT ngày 28/10/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (BGDĐT) phê duyệt Kế hoạch hành động về bình đẳng giới ngành Giáo dục giai đoạn 2016-2020, đến dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Ngô Thị Minh - Thứ trưởng Bộ GDĐT Trưởng ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ ngành giáo dục, đồng chí Nguyễn Viết Lộc - Phó Trưởng ban thường trực Vì sự tiến bộ của phụ nữ ngành giáo dục cùng toàn thể các đại biểu đại diện của Bộ Lao động - Thương bình xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo của 64 tỉnh thành và một số Trường đại học, cao đẳng trong cả nước.
Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho cử nhân muốn làm giáo viên Trung học Cơ sở và giáo viên Trung học Phổ thông

Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho cử nhân muốn làm giáo viên Trung học Cơ sở và giáo viên Trung học Phổ thông

 •   18/04/2021 11:40:00 PM
 •   Đã xem: 481
 •   Phản hồi: 0
Ngày 05/4/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 12/2021/TT-BGDĐT ban hành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên Trung học cơ sở (THCS), Trung học phổ thông (THPT). Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 22/5/2021.
Ban hành Thông tư bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho cử nhân muốn làm giáo viên tiểu học

Ban hành Thông tư bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho cử nhân muốn làm giáo viên tiểu học

 •   14/04/2021 10:59:00 PM
 •   Đã xem: 389
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn - Ngày 05/4/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 11/2021/TT-BGDĐT về Chương trình và thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học. Thông tư này co hiệu lực kể từ ngày 22/5/2021
Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025

Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025

 •   26/03/2021 05:33:00 AM
 •   Đã xem: 650
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn - Chiều ngày 23/3/2021 tại nhà đa năng trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025 tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động thuộc các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo.
Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030

Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030

 •   26/03/2021 05:32:00 AM
 •   Đã xem: 544
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn - Ngày 03/3/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 28/NQ-CP về Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030. Theo đó, Chính phủ đề ra các mục tiêu cụ thể như sau:
Khai mạc Kỳ tuyển dụng viên chức các đơn vị trực thuộc Sở năm học 2020-2021

Khai mạc Kỳ tuyển dụng viên chức các đơn vị trực thuộc Sở năm học 2020-2021

 •   01/03/2021 10:13:00 PM
 •   Đã xem: 513
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn - Sáng ngày 01/3/2021, Hội đồng tuyển dụng Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Lễ khai mạc Kỳ tuyển dụng viên chức các đơn vị trực thuộc Sở năm học 2020-2021.
Bãi bỏ chứng chỉ Tin học – Ngoại ngữ đối với giáo viên kể từ ngày 20/3/2021

Bãi bỏ chứng chỉ Tin học – Ngoại ngữ đối với giáo viên kể từ ngày 20/3/2021

 •   23/02/2021 02:36:00 AM
 •   Đã xem: 420
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn - Ngày 02/02/2021 Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành các Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT, Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT, Thông tư 03/2021/TT-BGDĐT, Thông tư 04/2021/TT-BGDĐT quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT công lập. Các Thông tư trên có hiệu lực thi hành từ ngày 20/3/2021.
Từ 2021, đóng BHXH bao lâu mới được hưởng lương hưu tối đa?

Từ 2021, đóng BHXH bao lâu mới được hưởng lương hưu tối đa?

 •   23/02/2021 02:34:00 AM
 •   Đã xem: 767
 •   Phản hồi: 0
Trong thời gian qua, nhiều công chức, viên chức hỏi về điều kiện hưởng lương hưu tối đa, về vấn đề này, Sở Giáo dục và Đào tạo giải đáp như sau:
Cách xếp lương đối với giáo viên tiểu học từ tháng 3 năm 2021

Cách xếp lương đối với giáo viên tiểu học từ tháng 3 năm 2021

 •   05/02/2021 03:46:59 AM
 •   Đã xem: 957
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn: Ngày 02/02/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT về việc quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập. Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT có hiệu lực thi hành từ 20/3/2021 và thay thế Thông tư liên tịch 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015.
Khái niệm “người lao động, hợp đồng lao động” chính thức thay đổi từ ngày 01 tháng 01 năm 2021

Khái niệm “người lao động, hợp đồng lao động” chính thức thay đổi từ ngày 01 tháng 01 năm 2021

 •   31/01/2021 09:06:07 PM
 •   Đã xem: 578
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn - Theo quy định mới tại Bộ luật Lao động 2019 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2021) khái niệm “người lao động”, “hợp đồng lao động” đã có sự thay đổi.

Các tin khác

liên hệ quảng cáo
Thư viện video
Có thể bạn quan tâm
Quản lý thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập78
 • Máy chủ tìm kiếm31
 • Khách viếng thăm47
 • Hôm nay18,799
 • Tháng hiện tại453,533
 • Tổng lượt truy cập48,161,250
Chung nhan Tin Nhiem Mang
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐIỆN BIÊN
--------------------------------------------------------------------------------------
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Văn Đoạt- Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo
Địa chỉ: 
Số 867, đường Võ Nguyên Giáp, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
Điện thoại: 02153 824 980 - 02153 831 439
Email: 
phongcntt@dienbien.edu.vn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây