Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên

https://dienbien.edu.vn


Từ ngày 01/3/2021 tổ chức thu thập thông tin tổng điều tra kinh tế trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Dienbien.edu.vn: Theo Quyết định số 307/QĐ-TTG ngày 27/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về Tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên phạm vi cả nước, làm cơ sở đánh giá tình hình, xây dựng kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước. UBND tỉnh Điện Biên đã xây dựng Kế hoạch triển khai Tổng điều tra kinh tế tỉnh Điện Biên năm 2021.
Triển khai Quyết định số 307/QĐ-TTG ngày 27/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về Tổng điều tra kinh tế năm 2021 và các hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh Điện Biên đã thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, ban hành Quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, đồng thời hướng dẫn cấp huyện thực hiện các công việc chuẩn bị cho cuộc tổng điều tra các cấp.

Các nội dung Tổng điều tra gồm:
- Thông tin nhận dạng đơn vị điều tra: thông tin định danh của cơ sở; ngành hoạt động sản xuất, kinh doanh; các loại hình doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, chi nhánh của doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam, Đảng, đoàn thể, hiệp hội, đơn vị sự nghiệp, cơ sở trực thuộc của các tổ chức trên; cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể; cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng; các tổ chức phi chính phủ nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động tại Việt Nam.
- Thông tin về lao động và thu nhập của người lao động: thông tin về người đứng đầu; lao động của cơ sở; thu nhập của người lao động.
- Thông tin về kết quả, chi phí sản xuất kinh doanh: tài sản, nguồn vốn; kết quả hoạt đông, chi phí sản xuất kinh doanh; thuế và các khoản nộp ngân sách; vốn đầu tư; nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (R&D), đổi mới sáng tạo; các chỉ tiêu thống kê chuyên ngành trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia phân tổ theo Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam và Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam; tiêu dùng năng lượng.
- Thông tin về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin: sử dụng phần mềm quản lý, tự động hóa cho sản xuất kinh doanh; sử dụng hình thức thương mại điện tử qua hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ trực tuyến; năng lực tiếp cận cách mạng Công nghiệp lần thứ 4.
- Thông tin về tình hình tiếp cận tài chính, hội nhập kinh tế quốc tế và thông tin chuyên đề về đơn vị điều tra.
Tổng điều tra kinh tế năm 2021 thực hiện theo 2 giai đoạn:
- Giai đoạn 1: Thu thập thông tin về các cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc khối doanh nghiệp; các chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài; Đảng, đoàn thể, hiệp hội, đơn vị sự nghiệp; tổ chức phi chính phủ nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động tại Việt Nam; cơ sở trực thuộc của các tổ chức trên. Thời gian thu thập thông tin từ ngày 1/3-30/5/2021.
- Giai đoạn 2: Thu thập thông tin về các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản; cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng. Thời gian thu thập thông tin từ ngày 1/7 - 30/7/2021.
Theo kế hoạch, việc tổng hợp, phân tích, đánh giá kết quả và công bố kết quả chính thức chính thức Tổng điều tra kinh tế tỉnh Điện Biên sẽ hoàn thành vào tháng 2 năm 2022./.

Tác giả bài viết: Đặng Việt Cường

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây