1

KHTC-Bãi bỏ quy định sửa đổi một số mức hỗ trợ phát triển sản xuất theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ

 •   12/04/2018 11:55:00 PM
 •   Đã xem: 119
 •   Phản hồi: 0

Dienbien.edu.vn: Ngày 10/04/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 387/QĐ-TTg bãi bỏ Quyết định số 2621/QĐ-TTg ngày 31/12/2013 về sửa đổi một số mức hỗ trợ phát triển sản xuất theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ.

KHTC -Thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức trong các cơ sở giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm công lập

KHTC -Thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức trong các cơ sở giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm công lập

 •   27/03/2018 03:28:35 AM
 •   Đã xem: 231
 •   Phản hồi: 0

Dienbien.edu.vn: Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 08/2018/TT-BGDĐT ngày 12/03/2018 quy định điều kiện, nội dung, hình thức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập.

1

KHTC - Giai đoạn 2018-2020 xét bổ sung 29 huyện vào danh sách huyện nghèo, 08 huyện được công nhận thoát nghèo, cả nước có tổng số 85 huyện nghèo.

 •   25/03/2018 11:51:00 PM
 •   Đã xem: 196
 •   Phản hồi: 0

Dienbien.edu.vn: Ngày 7/3/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 275/QĐ-TTg phê duyệt danh sách các huyện nghèo và huyện thoát nghèo giai đoạn 2018-2020. Các huyện được công nhận thoát nghèo vẫn được hưởng mức hỗ trợ 100% so với các huyện nghèo đến hết năm 2020. Các huyện được xét bổ sung vào danh sách huyện nghèo được hưởng mức hỗ trợ bằng 70% so với các huyện nghèo quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP.

1

KHTC – Hội đồng Dân tộc Quốc hội giám sát tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về hỗ trợ phát triển giáo dục vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2010-2017 tại tỉnh Điện Biên.

 •   19/03/2018 05:02:00 AM
 •   Đã xem: 201
 •   Phản hồi: 0

Dienbien.edu.vn: Từ ngày 15-16/03/2018, Đoàn giám sát của Hội đồng Dân tộc Quốc hội do ông Giàng A Chu - Phó Chủ tịch Hội đồng làm Trưởng đoàn đã tổ chức giám sát chuyên đề “Tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về hỗ trợ phát triển giáo dục vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2010-2017” tại tỉnh Điện Biên.

1

KHTC - Tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh Điện Biên năm 2017 giảm 3,81% so với năm 2016

 •   28/02/2018 03:46:00 AM
 •   Đã xem: 506
 •   Phản hồi: 0

Dienbien.edu.vn: Ngày 22/02/2018, UBND tỉnh Điện Biên ban hành Quyết định số 159/QĐ-UBND phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017. So với năm 2016, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Điện Biên giảm 3,81%, hộ cận nghèo tăng 0,68%.

1

KHTC- Kế hoạch giáo dục người khuyết tật giai đoạn 2018-2020

 •   26/02/2018 04:08:00 AM
 •   Đã xem: 378
 •   Phản hồi: 0

Dienbien.edu.vn: Nhằm tăng cường khả năng tiếp cận và nâng cao chất lượng giáo dục người khuyết tật, đảm bảo người khuyết tật được tiếp cận giáo dục chất lượng, bình đẳng và thân thiện, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Kế hoạch giáo dục người khuyết tật giai đoạn 2018-2020 kèm theo Quyết định số 338/QĐ-BGDĐT ngày 30/01/2018.

KHTC - Quy định về danh mục thiết bị dạy học tối thiểu phục vụ môn học Giáo dục Quốc phòng và an ninh trong các cơ sở giáo dục và đào tạo

KHTC - Quy định về danh mục thiết bị dạy học tối thiểu phục vụ môn học Giáo dục Quốc phòng và an ninh trong các cơ sở giáo dục và đào tạo

 •   22/02/2018 09:34:00 PM
 •   Đã xem: 241
 •   Phản hồi: 0

Dienbien.edu.vn: Ngày 26/01/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo có Thông tư số 01/2018/TT-BGDĐTT ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn học giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQPAN) trong các trường phổ thông, trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học.

1

KHTC - Người lao động nào sẽ được tăng lương từ tháng 7/2018

 •   22/01/2018 08:57:00 PM
 •   Đã xem: 390
 •   Phản hồi: 0

Dienbien.edu.vn: Từ ngày 01/07/2018, mức lương cơ sở sẽ được điều chỉnh từ 1,3 triệu đồng/tháng lên 1,39 triệu đồng/tháng. Theo quy định này, thực hiện điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng và trợ cấp ưu đãi người có công bằng mức tăng lương cơ sở.

1

KHTC - Quy định về kiểm tra cán bộ chủ chốt, người đứng đầu; cán bộ, đảng viên công tác ở các lĩnh vực dễ xảy ra vi phạm, tiêu cực, tham nhũng

 •   22/01/2018 08:55:00 PM
 •   Đã xem: 344
 •   Phản hồi: 0

Dienbien.edu.vn: Ngày 03/11/2018, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành Quy định số 109-QĐ/TW về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên.

1

KHTC - Chính sách hỗ trợ ăn trưa cho trẻ mẫu giáo và chính sách hỗ trợ đối với giáo viên mầm non

 •   14/01/2018 09:20:00 PM
 •   Đã xem: 243
 •   Phản hồi: 0

Dienbien.edu.vn: Ngày 05/01/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 06/2018/NĐ-CP quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa cho trẻ mẫu giáo và chính sách hỗ trợ đối với 4 nhóm đối tượng giáo viên mầm non có hiệu lực thi hành từ ngày 20/02/2018.

KHTC - Tiếp tục khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục và đào tạo

KHTC - Tiếp tục khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục và đào tạo

 •   10/01/2018 06:56:57 PM
 •   Đã xem: 450
 •   Phản hồi: 0

Dienbien.edu.vn: Ngày 28/12/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo có Văn bản số 6122/BGDĐT-TĐKT chỉ đạo các Sở Giáo dục và Đào tạo, các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng, trung cấp có đào tạo giáo viên trên cả nước khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục, coi đây là việc làm thường xuyên, không phô trương, hình thức.

KHTC - 10 kết quả tiêu biểu ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên đã đạt được trong lĩnh vực kế hoạch và tài chính năm 2017

KHTC - 10 kết quả tiêu biểu ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên đã đạt được trong lĩnh vực kế hoạch và tài chính năm 2017

 •   02/01/2018 04:17:00 AM
 •   Đã xem: 323
 •   Phản hồi: 0

Dienbien.edu.vn: Trong năm 2017, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên đã tích cực, chủ động tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt được những kết quả tiêu biểu trong lĩnh vực kế hoạch và tài chính. Đó là:

1

KHTC - Chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ chất lượng cao

 •   18/12/2017 04:34:00 AM
 •   Đã xem: 530
 •   Phản hồi: 0

Dienbien.edu.vn: Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ làm việc tại các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước và lực lượng vũ trang.

1

KHTC-Thủ tướng chỉ đạo chuẩn bị Tổng điều tra dân số và nhà ở

 •   18/12/2017 04:32:00 AM
 •   Đã xem: 330
 •   Phản hồi: 0

Dienbien.edu.vn: Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị số 44/CT-TTg về việc chuẩn bị Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01/4/2019.

1

KHTC-Phê duyệt chương trình mục tiêu phát triển hạ tầng du lịch 2016-2020

 •   14/12/2017 02:37:00 AM
 •   Đã xem: 391
 •   Phản hồi: 0

Dienbien.edu.vn: Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 1861/QĐ-TTg ngày 23/11/2017 phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển hạ tầng du lịch giai đoạn 2016 - 2020.

1

KHTC- Xử lý nghiêm minh các vụ bạo hành, xâm hại trẻ em

 •   06/12/2017 08:26:00 PM
 •   Đã xem: 183
 •   Phản hồi: 0

Dienbien.edu.vn: Ngày 30/11/2017, Văn phòng Chủ tịch nước đã có Văn bản số 1581/VPCTN-TH thông báo ý kiến của Chủ tịch nước Trần Đại Quang về các vụ bạo hành, xâm hại, thậm chí sát hại trẻ em xảy ra tại một số địa phương.

KHTC – Giao kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020

KHTC – Giao kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020

 •   30/11/2017 10:51:04 PM
 •   Đã xem: 194
 •   Phản hồi: 0

Dienbien.edu.vn: Ngày 23/11/2017, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1865/QĐ-TTg về việc giao kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

KHTC- Áp dụng cơ chế đặc thù đào tạo các ngành thuộc lĩnh vực CNTT

KHTC- Áp dụng cơ chế đặc thù đào tạo các ngành thuộc lĩnh vực CNTT

 •   30/11/2017 10:46:23 PM
 •   Đã xem: 209
 •   Phản hồi: 0

Dienbien.edu.vn: Ngày 16/11/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn yêu cầu các đại học, học viện, các trường đại học có đào tạo các ngành CNTT trình độ đại học khẩn trương triển khai xây dựng Đề án áp dụng cơ chế đặc thù đào tạo nhân lực CNTT trình độ đại học trong giai đoạn 2017-2020.

KHTC - Phê duyệt Đề án Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018 - 2025

KHTC - Phê duyệt Đề án Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018 - 2025

 •   30/11/2017 10:38:56 PM
 •   Đã xem: 210
 •   Phản hồi: 0

Dienbien.edu.vn: Ngày 28/11/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 1898/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018 - 2025.


Các tin khác

Liên kết web

 

 

 

 

Quảng cáo
Quản trị thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập85
 • Máy chủ tìm kiếm4
 • Khách viếng thăm81
 • Hôm nay12,483
 • Tháng hiện tại153,416
 • Tổng lượt truy cập21,668,833
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây