KHTC- Hội nghị hưởng ứng ngày phòng chống thiên tai và tổng kết chương trình hỗ trợ khẩn cấp hạn hán, xâm nhập mặn do Unicef tài trợ

KHTC- Hội nghị hưởng ứng ngày phòng chống thiên tai và tổng kết chương trình hỗ trợ khẩn cấp hạn hán, xâm nhập mặn do Unicef tài trợ

 •   22/05/2017 08:27:00 PM
 •   Đã xem: 301
 •   Phản hồi: 0

Dienbien.edu.vn: Ngày 18/5/2017, Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai và Quỹ Nhi đồng liên hợp quốc tổ chức “Hội nghị hưởng ứng ngày phòng chống thiên tai và tổng kết chương trình hỗ trợ khẩn cấp hạn hán, xâm nhập mặn do Unicef tài trợ.”

KHTC- Thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020

KHTC- Thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020

 •   17/05/2017 08:17:00 PM
 •   Đã xem: 222
 •   Phản hồi: 0

Dienbien.edu.vn: Ngày 28/4/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 582/QĐ-TTg phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020.

KHTC- Quy định chính sách ưu tiên và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người

KHTC- Quy định chính sách ưu tiên và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người

 •   17/05/2017 04:34:00 AM
 •   Đã xem: 204
 •   Phản hồi: 0

Dienbien.edu.vn: Ngày 09/5/2017, Chính phủ có Quyết định số 57/2017/NĐ-CP Quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ em mẫu giáo, học sinh, sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít người đang học tập tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

KHTC - Đổi mới và cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020

KHTC - Đổi mới và cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020

 •   24/04/2017 03:16:00 AM
 •   Đã xem: 1343
 •   Phản hồi: 0

Dienbien.edu.vn: Ngày 15/03/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định số 1078/QĐ-BGDĐT Kế hoạch hành động của ngành giáo dục triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 của Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng khóa XII và Nghị quyết số 24/2016/QH14 ngày 08/11/2016 của Quốc hội.

KHTC - Phê duyệt Đề án Đổi mới, phát triển trợ giúp xã hội

KHTC - Phê duyệt Đề án Đổi mới, phát triển trợ giúp xã hội

 •   19/04/2017 10:01:00 PM
 •   Đã xem: 231
 •   Phản hồi: 0

Dienbien.edu.vn: Ngày 14/4/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 488/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Đổi mới, phát triển trợ giúp xã hội giai đoạn 2017 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030”.

KHTC - Quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

KHTC - Quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

 •   19/04/2017 09:56:00 PM
 •   Đã xem: 181
 •   Phản hồi: 0

Dienbien.edu.vn: Ngày 14/4/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 44/2017/NĐ-CP quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

KHTC - Đào tạo vừa làm vừa học trình độ đại học theo tín chỉ

KHTC - Đào tạo vừa làm vừa học trình độ đại học theo tín chỉ

 •   14/04/2017 12:01:00 AM
 •   Đã xem: 182
 •   Phản hồi: 0

Dienbien.edu.vn: Ngày 15/03/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 06/2017/TT-BGDĐT quy chế đào tạo vừa làm vừa học trình độ đại học

KHTC - Tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn trong các cơ sở giáo dục

KHTC - Tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn trong các cơ sở giáo dục

 •   30/03/2017 10:35:00 PM
 •   Đã xem: 235
 •   Phản hồi: 0

Dienbien.edu.vn: Trong thời gian qua, tại một số tỉnh, thành đã xảy ra các vụ tai nạn thương tích, các vụ bạo hành, bắt cóc tống tiền, xâm phạm đến thân thể học sinh ở trong và ngoài nhà trường; một số cơ sở giáo dục vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống cháy nổ. Để khắc phục tình trạng trên, ngày 20/2/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Chỉ thị số 505/CT-BGDĐT về việc tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn trong các cơ sở giáo dục.

KHTC - Xây dựng và phát triển văn hóa đọc trong mọi tầng lớp nhân dân

KHTC - Xây dựng và phát triển văn hóa đọc trong mọi tầng lớp nhân dân

 •   29/03/2017 10:29:00 PM
 •   Đã xem: 255
 •   Phản hồi: 0

Dienbien.edu.vn: Để xây dựng và phát triển thói quen, nhu cầu, kỹ năng và phong trào đọc trong mọi tầng lớp nhân dân, nhất là trong thanh niên, thiếu niên, học sinh, sinh viên; cải thiện môi trường đọc; góp phần nâng cao dân trí, phát triển tư duy, khả năng sáng tạo, bồi dưỡng nhân cách, tâm hồn, tăng cường ý thức chấp hành pháp luật, hình thành lối sống lành mạnh trong con người, xã hội Việt Nam, đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập, Chính phủ vừa phê duyệt Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 kèm theo Quyết định số 329/QĐ-TTg ngày 15/3/2017.

KHTC - Quy định về liên kết đào tạo trình độ đại học.

KHTC - Quy định về liên kết đào tạo trình độ đại học.

 •   20/03/2017 11:55:00 PM
 •   Đã xem: 270
 •   Phản hồi: 0

Dienbien.edu.vn: Ngày 15/03/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 07/2017/TT-BGDĐT quy định về liên kết đào tạo trình độ đại học.

KHTC - Định mức sử dụng đất xây dựng đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo

KHTC - Định mức sử dụng đất xây dựng đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo

 •   13/03/2017 08:38:00 PM
 •   Đã xem: 198
 •   Phản hồi: 0

Dienbien.edu.vn: Ngày 09/2/2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 01/2017/TT-BTNMT quy định định mức sử dụng đất xây dựng cơ sở văn hóa, cơ sở y tế, cơ sở giáo dục và đào tạo, cơ sở thể dục thể thao và các công trình văn hóa thuộc loại đất sinh hoạt cộng đồng

KHTC- Ngành Giáo dục và Đào tạo Điện Biên triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

KHTC- Ngành Giáo dục và Đào tạo Điện Biên triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

 •   07/03/2017 07:24:00 PM
 •   Đã xem: 271
 •   Phản hồi: 0

Dienbien.edu.vn: Ngày 17/02/2017, Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch số 164/KH-SGDĐT về việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

KHTC - Tăng cường thông tin, tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên, người lao động và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh Điện Biên

KHTC - Tăng cường thông tin, tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên, người lao động và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh Điện Biên

 •   06/03/2017 03:15:00 AM
 •   Đã xem: 268
 •   Phản hồi: 0

Dienbien.edu.vn: Sáng ngày 03/3/2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Điện Biên tổ chức Hội nghị Báo cáo viên cấp tỉnh tháng 02/017 nhằm cung cấp thông tin, định hướng công tác tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

KHTC - Chung kết cuộc thi “Người đẹp Hoa Ban” tại Thành phố Điện Biên Phủ trong Lễ hội Hoa Ban năm 2017, tỉnh Điện Biên

KHTC - Chung kết cuộc thi “Người đẹp Hoa Ban” tại Thành phố Điện Biên Phủ trong Lễ hội Hoa Ban năm 2017, tỉnh Điện Biên

 •   01/03/2017 07:26:00 PM
 •   Đã xem: 611
 •   Phản hồi: 0

Dienbien.edu.vn: Điện Biên Phủ, mảnh đất gắn liền với “Chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, với “Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Vị anh hùng dân tộc, Đại tướng đầu tiên của nước Việt Nam”, với “Mường Then là mường (xứ) Trời sinh ra người con gái Thái bước ra từ rừng hoa Ban”, với núi non hùng vĩ, con người thân thiện

KHTC – Quy định việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước

KHTC – Quy định việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước

 •   28/02/2017 03:39:00 AM
 •   Đã xem: 233
 •   Phản hồi: 0

Dienbien.edu.vn: Ngày 09/02/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 09/2017/NĐ-CP quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước

KHTC- Tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

KHTC- Tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

 •   21/02/2017 03:53:00 AM
 •   Đã xem: 546
 •   Phản hồi: 0

Dienbien.edu.vn: Ngày 08/02/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ

KHTC- Tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp của người làm công tác xã hội.

KHTC- Tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp của người làm công tác xã hội.

 •   13/02/2017 04:50:00 AM
 •   Đã xem: 321
 •   Phản hồi: 0

Dienbien.edu.vn: Ngày 02/02/2017, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 01/2017/TT-BLĐTBXH quy định về tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp đối với người làm công tác xã hội.

KHTC- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Sổ tay hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020

KHTC- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Sổ tay hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020

 •   06/02/2017 03:49:00 AM
 •   Đã xem: 286
 •   Phản hồi: 0

Dienbien.edu.vn: Để có căn cứ chỉ đạo và đánh giá kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới của các địa phương, ngày 09/01/2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ra Quyết định số 69/QĐ-BNN-VPĐP ban hành Sổ tay hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

KHTC - 10 sự kiện tiêu biểu trong lĩnh vực kế hoạch và tài chính ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên năm 2016

KHTC - 10 sự kiện tiêu biểu trong lĩnh vực kế hoạch và tài chính ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên năm 2016

 •   24/01/2017 08:13:00 PM
 •   Đã xem: 370
 •   Phản hồi: 0

Dienbien.edu.vn: Trong năm 2016, lĩnh vực kếhoạch và tài chính có 10 sựkiện tiêu biểu về các nội dung tham mưu chính sách, chương trình, đề án; đầu tư, quản lý cơ sở vật chất trường, lớp học; phát triển sự nghiệp giáo dục đào tạo gắn với xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.


Các tin khác

Liên kết web

 

 

 

 

Quảng cáo
Tin từ báo giáo dục
Quản trị thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập50
 • Máy chủ tìm kiếm2
 • Khách viếng thăm48
 • Hôm nay13,016
 • Tháng hiện tại380,117
 • Tổng lượt truy cập18,080,764
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây