STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 2666/SGDĐT-TCCB 14/11/2018 Kế hoạch Vv tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2018-2019.
2 2666/SGDĐT-TCCB 14/11/2018 Kế hoạch Vv tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2018-2019.
3 2665/SGDĐT-TCCB 14/11/2018 Thông báo Vv tuyển dụng viên chức khối các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2018-2019.
4 2796/UBND-NC 05/10/2018 về việc thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2018
5 2816/UBND-KTN 05/10/2018 V/v Ngăn chặn tình hình chống người thi hành công vụ trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng.
6 1838/SGDĐT-KHTC 19/09/2018 Hướng dẫn tổng hợp báo cáo số liệu thống kê đầu năm học 2018-2019
7 1860/SGDĐT-KHTC 20/09/2018 Phối hợp báo cáo tình hình công tác giáo dục trẻ em DTTS, đặc biệt với nhóm trẻ em DTTS rất ít người.
8 3946/CV 31/08/2018 Vv hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục thể chất, hoạt động thể thao và y tế trường học năm học 2018-2019.
9 4095/BGDĐT-CNTT 11/09/2018 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2018-2019
10 1387/TL-BTC 28/08/2018 Tổ chức cuộc thi thiết kế mẫu sản phẩm lưu niệm, quà tặng du lịch tỉnh Điện Biên năm 2018
11 1376/KH-SVHTTDL 06/08/2018 Kế hoạch tổ chức cuộc thi thiết kế sản phẩm lưu niệm, quà tặng du lịch tỉnh Điện Biên năm 2018
12 1506/SGDDT-GDTXCN 01/08/2018 Thông báo tuyển sinh đào tạo nguòn nhân lực trình độ đại học 2018.
13 439/SKHCN-QLCN 21/06/2018 Lựa chọn và giới thiệu những Doanh nghiệp tiêu biểu, trường chuyên nghiệp của tỉnh tham gia Diễn đàn Xúc tiến chuyển giao công nghệ Việt Nam - Lào
14 748/SGDĐT-KHTC 23/04/2018 Hướng dẫn báo cáo thống kê số liệu năm học 2017 - 2018.
15 78/QLCL-HCTH 20/04/2018 Thông báo bổ sung các cơ sở sản xuất kinh doanh sản phẩm nông lâm và thủy sản được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm; chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn.
16 690/SGDĐT-KHTC 17/04/2018 Hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2019-2020
17 580/SGDĐT-GDTX - GDCN 03/04/2018 Vv hướng dẫn nghiệp vụ tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2018.
18 581/SGDĐT-GDTX - GDCN 03/04/2018 Vv hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy, tuyển sinh cao đẳng, trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2018.
19 Số 42/QĐ-SNV 09/02/2018 Quyết định về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2017-2018.
20 101/QĐ 05/02/2018 Ban hành Thể lệ Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Điện Biên, năm 2018.
21 336/UBND-NC 05/02/2018 v/v Triển khai thực hiện Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017
22 100/KH 05/02/2018 Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Điện Biên lần thứ 2, năm 2018.
23 99/QĐ 05/02/2018 Ban hành Quy chế hoạt động của Ban tổ chức cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh Điện Biên năm 2018.
24 244/KH 30/01/2018 Kế hoạch triển khai mở rộng Chương trình điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2018.
25 552/CV 08/01/2018 Vv tham gia triển lãm ảnh kỷ niệm 10 năm (2008 - 2017) thực hiện công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện.
26 9/CV 05/01/2018 Vv lộ lọt thông tin tài khoản sử dụng thư điện tử và mật khẩu.
27 13/Cv 03/01/2018 Vv tiếp nhận công việc và giao phụ trách, điều hành Sở Giáo dục và Đào tạo.
28 18/QLCL - HCTH 06/02/2018 Thông báo bổ sung danh sách các cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông lâm thủy sản được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm...
29 TB-SGDĐT 17/01/2018 Thông báo kết quả bài thi phúc khảo kỳ thi tuyển dụng viên chức các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2017-2018
30 TB-SGDĐT 29/12/2017 Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên năm học 2017-2018
31 Số 192/QLCL-HCTH 01/12/2017 Bổ sung danh mục cơ sở san xuất nông lâm thủy sản
32 2512/SGDĐT-KHTC 06/12/2017 Hướng dẫn báo cáo thống kê số liệu học kì I năm học 2017-2018.
33 Số 35/2017/QĐ-UBND 28/11/2017 Quyết định ban hành Quy định nhà nước về chất lượng sản phẩm hàng hóa trên địa bàn tỉnh Điện Biên
34 36/2017/QĐ-UBND 28/11/2017 Quy trình công nhận Sáng kiến trên địa bàn tỉnh Điện Biên 36/2017/QĐ-UBND
35 2750/KH-HĐTD 28/11/2017 Kế hoạch tuyển dung viên chức các đơn vị sự nghiệp Sở Giáo dục và Đào tạo 2017
36 744/STTTT-CNTT 29/12/2017 Vv phát hiện, ngăn chặn mã độc "đào"tiền ảo bất hợp pháp.
37 3449/KH-UBND 24/11/2017 Tổ chức ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2018 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
38 26/2017/QĐ-UBND 03/11/2017 V/v sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Điều 2 và Điều 8 Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND ngày 24 tháng 7 năm 2015 của UBND tỉnh Điện Biên về việc giao số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Điện Biên
39 5180/CV 03/11/2017 Triển khai hoạt động hưởng ứng "Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông" tại Việt Nam năm 2017.
40 3290/UBND-NC 08/11/2017 Triển khai thực hiện thông tư số 08/2017/TT-BNV ngày 27/10/2017 của Bộ Nội vụ
41 171/CV 24/10/2017 Đăng tải danh sách sản phẩm nông lâm thủy sản được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm; giấy xác nhận chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn.
42 2173/SGDĐT-TCCB 25/10/2017 Thông báo Vv tuyển dụng viên chức khối các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2017-2018.(Yêu cầu các đơn vị dán niêm yết công khai)
43 1838/SGDĐT-KHTC 15/09/2017 Hướng dẫn báo cáo số liệu thống kê đầu năm học và xây dựng Niên giám thống kê năm học 2017-2018
44 21/TT 06/09/2017 Thông tư quy định ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động bồi dưỡng, tập huấn qua mạng Internet cho giáo viên, nhân viên và cán bộ quản lý
45 4148/CV 08/09/2017 Hướng dẫn tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017.
46 4108/CV 07/09/2017 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giá dục thể chất, hoạt động thể thao và y tế trường học năm học 2017-2018.
47 15/HD 07/09/2017 Hướng dẫn phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền và nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện phong trào thi đua và hoạt động công tác Hội.
48 4116/CV 08/09/2017 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2017-2018.
49 28/CTr 30/08/2017 Chương trình phối hợp hoạt động giữa Sở Giáo dục và Đào tạo và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Điện Biên năm học 2017-2018.
50 248/CTr 29/08/2017 Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2017-2018.
huân chương hạng 1
Bản đồ tỉnh Điện Biên
Liên kết web

 

 

 

 

Quảng cáo
Quản trị thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập119
  • Máy chủ tìm kiếm6
  • Khách viếng thăm113
  • Hôm nay28,341
  • Tháng hiện tại445,276
  • Tổng lượt truy cập23,518,129
Thư viện câu truyện cổ tích giáo dục hay nhất, thư viện bài soạn văn mẫu hay nhất, kho tàng văn mẫu Việt Nam lớn nhất, thư viện giải bài tập toán 9 mới nhất
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây