KHTC - Phê duyệt Đề án “Chương trình mỗi xã một sản phẩm” tỉnh Điện Biên giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030

KHTC - Phê duyệt Đề án “Chương trình mỗi xã một sản phẩm” tỉnh Điện Biên giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030

 •   20/12/2018 03:05:00 AM
 •   Đã xem: 116
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn: Ngày 30/11/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên đã ban hành Quyết định số 1141/QĐ-UBND phê duyệt Đề án “Chương trình mỗi xã một sản phẩm” tỉnh Điện Biên giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030.
KHTC- Hỗ trợ ngân sách nhà nước trong đầu tư bảo vệ và phát triển rừng

KHTC- Hỗ trợ ngân sách nhà nước trong đầu tư bảo vệ và phát triển rừng

 •   04/12/2018 09:11:37 PM
 •   Đã xem: 133
 •   Phản hồi: 0
KHTC - Quy định mới về phòng, chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn

KHTC - Quy định mới về phòng, chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn

 •   04/12/2018 09:07:35 PM
 •   Đã xem: 161
 •   Phản hồi: 0

KHTC- Đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông

 •   25/11/2018 10:01:00 PM
 •   Đã xem: 164
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn: Ngày 29/10/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1436/QĐ-TTg phê duyệt Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017-2025.
KHTC - Thêm đối tượng trẻ em mẫu giáo được miễn học phí

KHTC - Thêm đối tượng trẻ em mẫu giáo được miễn học phí

 •   01/11/2018 04:26:26 AM
 •   Đã xem: 173
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn: Ngày 16/10/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 145/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021.
KHTC - Hỗ trợ thôn, bản của các xã đặc biệt khó khăn xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018 - 2020

KHTC - Hỗ trợ thôn, bản của các xã đặc biệt khó khăn xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018 - 2020

 •   01/11/2018 04:13:02 AM
 •   Đã xem: 216
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn: Ngày 21/10/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1385/QĐ-TTg phê duyệt Đề án hỗ trợ thôn, bản, ấp của các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018 - 2020.
KHTC - Quy định mới về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục

KHTC - Quy định mới về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục

 •   23/10/2018 04:02:47 AM
 •   Đã xem: 156
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn: Ngày 04/10/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 135/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 46/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/11/2018.
KHTC - Quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các Bộ, ngành, địa phương

KHTC - Quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các Bộ, ngành, địa phương

 •   16/10/2018 02:37:00 AM
 •   Đã xem: 162
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn: Ngày 31/8/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 111/2018/NĐ-CP quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các bộ, ngành, địa phương. Theo đó, chỉ được tổ chức lễ kỷ niệm ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng vào năm tròn, không tặng quà và tổ chức chiêu đãi trong các hoạt động kỷ niệm.
KHTC - Khảo sát tình hình giáo dục trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ em dân tộc thiểu số rất ít người trên địa bàn tỉnh Điện Biên

KHTC - Khảo sát tình hình giáo dục trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ em dân tộc thiểu số rất ít người trên địa bàn tỉnh Điện Biên

 •   15/10/2018 03:18:00 AM
 •   Đã xem: 141
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn: Sáng ngày 12/10/2018, Đoàn công tác do Phó chủ tịch Hội đồng Dân tộc Giàng A Chu làm Trưởng đoàn đã đến khảo sát tình hình giáo dục trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ em dân tộc thiểu số rất ít người trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
KHTC - Thủ tướng phê duyệt đề án xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học

KHTC - Thủ tướng phê duyệt đề án xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học

 •   10/10/2018 03:25:00 AM
 •   Đã xem: 209
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn: Ngày 03/10/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1299/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018 - 2025”.
KHTC - UBND tỉnh kiểm tra việc thực hiện các giải pháp tinh giản biên chế ngành giáo dục tại huyện Điện Biên Đông

KHTC - UBND tỉnh kiểm tra việc thực hiện các giải pháp tinh giản biên chế ngành giáo dục tại huyện Điện Biên Đông

 •   05/10/2018 05:46:00 AM
 •   Đã xem: 166
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn: Từ ngày 03-04/10/2018, đồng chí Lê Văn Quý - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện các sở, ngành: Lao động - Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an tỉnh đã đi kiểm tra thực tế và làm việc về tình hình triển khai các nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2018 thuộc các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao và du lịch, chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Điện Biên Đông.
1

KHTC - Quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

 •   17/09/2018 10:05:00 PM
 •   Đã xem: 220
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn: Bộ Giáo dục và Đào tạo mới ban hành Quy định đối với việc vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các khoản tài trợ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân kèm theo Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/8/2018.
1

KHTC - Nghị quyết tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về chính sách đầu tư xây dựng

 •   14/09/2018 05:50:00 AM
 •   Đã xem: 194
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn: Ngày 25/8, Chính phủ ban hành Nghị quyết 110/NQ-CP về một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách liên quan đến đầu tư xây dựng.
1

KHTC - Lộ trình cải cách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp

 •   23/08/2018 09:01:00 PM
 •   Đã xem: 305
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn: Ngày 16/8/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 107/NQ-CP về cải cách chính sách tiền lương. Đến năm 2021, thực hiện áp dụng chế độ tiền lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo thống nhất trong toàn bộ hệ thống chính trị; Nhà nước không can thiệp trực tiếp vào chính sách tiền lương của doanh nghiệp.
1

KHTC – Danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo

 •   15/08/2018 09:14:00 PM
 •   Đã xem: 261
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn: Ngày 06/8/2018, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định số 960/QĐ-TTg ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.
1

KHTC- Quy định xác định đơn vị hành chính cấp xã thuộc vùng khó khăn

 •   15/08/2018 03:28:00 AM
 •   Đã xem: 217
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn: Ngày 10/8/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1010/QĐ-TTg về đơn vị hành chính cấp xã thuộc vùng khó khăn. Quyết định này nêu rõ tên các văn bản quy định xã thuộc vùng khó khăn, thống nhất cách xác định đơn vị hành chính cấp xã thuộc vùng khó khăn.
1

KHTC - Thành lập trường THCS và THPT Quyết Tiến huyện Tủa Chùa

 •   14/08/2018 09:12:00 PM
 •   Đã xem: 406
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn: Ngày 10/8/2018, UBND tỉnh Điện Biên ban hành Quyết định số 666/QĐ-UBND thành lập trường THCS và THPT Quyết Tiến huyện Tủa Chùa trên cơ sở nâng cấp trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Xá Nhè.
1

KHTC - Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Giáo dục giai đoạn 2016-2020

 •   02/08/2018 04:45:00 AM
 •   Đã xem: 507
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn: Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016 – 2020.
1

KHTC- Tập huấn kỹ năng tuyên truyền pháp luật về biển đảo cho giáo viên lịch sử, địa lý

 •   02/08/2018 04:43:00 AM
 •   Đã xem: 211
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn: ngày 28/07/2018 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2018-2020 tại Quyết định 930/QĐ-TTg.

Các tin khác

huân chương hạng 1
Bản đồ tỉnh Điện Biên
Liên kết web

 

 

 

 

Quảng cáo
Quản trị thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập125
 • Máy chủ tìm kiếm3
 • Khách viếng thăm122
 • Hôm nay22,623
 • Tháng hiện tại618,738
 • Tổng lượt truy cập25,432,192
Thư viện câu truyện cổ tích giáo dục hay nhất, thư viện bài soạn văn mẫu hay nhất, kho tàng văn mẫu Việt Nam lớn nhất, thư viện giải bài tập toán 9 mới nhất
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây