KHTC - Hỗ trợ thôn, bản của các xã đặc biệt khó khăn xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018 - 2020

KHTC - Hỗ trợ thôn, bản của các xã đặc biệt khó khăn xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018 - 2020

 •   01/11/2018 04:13:02 AM
 •   Đã xem: 93
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn: Ngày 21/10/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1385/QĐ-TTg phê duyệt Đề án hỗ trợ thôn, bản, ấp của các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018 - 2020.
KHTC - Quy định mới về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục

KHTC - Quy định mới về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục

 •   23/10/2018 04:02:47 AM
 •   Đã xem: 91
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn: Ngày 04/10/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 135/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 46/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/11/2018.
KHTC - Quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các Bộ, ngành, địa phương

KHTC - Quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các Bộ, ngành, địa phương

 •   16/10/2018 02:37:00 AM
 •   Đã xem: 105
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn: Ngày 31/8/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 111/2018/NĐ-CP quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các bộ, ngành, địa phương. Theo đó, chỉ được tổ chức lễ kỷ niệm ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng vào năm tròn, không tặng quà và tổ chức chiêu đãi trong các hoạt động kỷ niệm.
KHTC - Khảo sát tình hình giáo dục trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ em dân tộc thiểu số rất ít người trên địa bàn tỉnh Điện Biên

KHTC - Khảo sát tình hình giáo dục trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ em dân tộc thiểu số rất ít người trên địa bàn tỉnh Điện Biên

 •   15/10/2018 03:18:00 AM
 •   Đã xem: 87
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn: Sáng ngày 12/10/2018, Đoàn công tác do Phó chủ tịch Hội đồng Dân tộc Giàng A Chu làm Trưởng đoàn đã đến khảo sát tình hình giáo dục trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ em dân tộc thiểu số rất ít người trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
KHTC - Thủ tướng phê duyệt đề án xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học

KHTC - Thủ tướng phê duyệt đề án xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học

 •   10/10/2018 03:25:00 AM
 •   Đã xem: 136
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn: Ngày 03/10/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1299/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018 - 2025”.
KHTC - UBND tỉnh kiểm tra việc thực hiện các giải pháp tinh giản biên chế ngành giáo dục tại huyện Điện Biên Đông

KHTC - UBND tỉnh kiểm tra việc thực hiện các giải pháp tinh giản biên chế ngành giáo dục tại huyện Điện Biên Đông

 •   05/10/2018 05:46:00 AM
 •   Đã xem: 116
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn: Từ ngày 03-04/10/2018, đồng chí Lê Văn Quý - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện các sở, ngành: Lao động - Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an tỉnh đã đi kiểm tra thực tế và làm việc về tình hình triển khai các nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2018 thuộc các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao và du lịch, chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Điện Biên Đông.
1

KHTC - Quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

 •   17/09/2018 10:05:00 PM
 •   Đã xem: 164
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn: Bộ Giáo dục và Đào tạo mới ban hành Quy định đối với việc vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các khoản tài trợ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân kèm theo Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/8/2018.
1

KHTC - Nghị quyết tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về chính sách đầu tư xây dựng

 •   14/09/2018 05:50:00 AM
 •   Đã xem: 145
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn: Ngày 25/8, Chính phủ ban hành Nghị quyết 110/NQ-CP về một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách liên quan đến đầu tư xây dựng.
1

KHTC - Lộ trình cải cách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp

 •   23/08/2018 09:01:00 PM
 •   Đã xem: 227
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn: Ngày 16/8/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 107/NQ-CP về cải cách chính sách tiền lương. Đến năm 2021, thực hiện áp dụng chế độ tiền lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo thống nhất trong toàn bộ hệ thống chính trị; Nhà nước không can thiệp trực tiếp vào chính sách tiền lương của doanh nghiệp.
1

KHTC – Danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo

 •   15/08/2018 09:14:00 PM
 •   Đã xem: 211
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn: Ngày 06/8/2018, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định số 960/QĐ-TTg ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.
1

KHTC- Quy định xác định đơn vị hành chính cấp xã thuộc vùng khó khăn

 •   15/08/2018 03:28:00 AM
 •   Đã xem: 164
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn: Ngày 10/8/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1010/QĐ-TTg về đơn vị hành chính cấp xã thuộc vùng khó khăn. Quyết định này nêu rõ tên các văn bản quy định xã thuộc vùng khó khăn, thống nhất cách xác định đơn vị hành chính cấp xã thuộc vùng khó khăn.
1

KHTC - Thành lập trường THCS và THPT Quyết Tiến huyện Tủa Chùa

 •   14/08/2018 09:12:00 PM
 •   Đã xem: 330
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn: Ngày 10/8/2018, UBND tỉnh Điện Biên ban hành Quyết định số 666/QĐ-UBND thành lập trường THCS và THPT Quyết Tiến huyện Tủa Chùa trên cơ sở nâng cấp trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Xá Nhè.
1

KHTC - Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Giáo dục giai đoạn 2016-2020

 •   02/08/2018 04:45:00 AM
 •   Đã xem: 296
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn: Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016 – 2020.
1

KHTC- Tập huấn kỹ năng tuyên truyền pháp luật về biển đảo cho giáo viên lịch sử, địa lý

 •   02/08/2018 04:43:00 AM
 •   Đã xem: 166
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn: ngày 28/07/2018 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2018-2020 tại Quyết định 930/QĐ-TTg.
KHTC - Nghiêm cấm việc lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện cha, mẹ học sinh để thu tiền trái quy định.

KHTC - Nghiêm cấm việc lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện cha, mẹ học sinh để thu tiền trái quy định.

 •   31/07/2018 11:25:00 PM
 •   Đã xem: 177
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn: Ngày 31/7/2018, Sở Giáo dục và Đào tạo Điện Biên đã ban hành Văn bản số 1495/SGDĐT-KHTC về việc hướng dẫn các khoản thu dịch vụ và các khoản huy động, đóng góp của nhân dân trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm học 2018-2019.
KHTC- Kế hoạch đầu tư, cải tạo, mở rộng quy mô các trường phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Điện Biên, giai đoạn 2018-2025

KHTC- Kế hoạch đầu tư, cải tạo, mở rộng quy mô các trường phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Điện Biên, giai đoạn 2018-2025

 •   09/07/2018 08:59:14 PM
 •   Đã xem: 945
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn: Ngày 06/7/2018, UBND tỉnh Điện Biên đã ban hành Quyết định số 546/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch đầu tư, cải tạo, mở rộng quy mô các trường phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT) tỉnh Điện Biên, giai đoạn 2018-2025. Phấn đấu đến năm 2025 tỉnh Điện Biên có khoảng 8% học sinh dân tộc thiểu số cấp trung học được học ở các trường PTDTNT; 100% các trường PTDTNT đạt chuẩn quốc gia.
1

KHTC- Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016-2020

 •   06/07/2018 10:05:00 PM
 •   Đã xem: 239
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn: Ngày 27/6/2018, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016 - 2020 kèm theo Quyết định số 775/QĐ-TTg.
1

KHTC - Quy định về hợp tác đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục

 •   22/06/2018 09:22:00 PM
 •   Đã xem: 206
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn: Ngày 06/6/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 86/2018/NĐ-CP quy định về hợp tác đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục, bao gồm liên kết giáo dục và đào tạo với nước ngoài; cơ sở giáo dục có vốn nước ngoài; văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài tại Việt Nam.
1

KHTC: Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất tỉnh Điện Biên đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2016-2020

 •   22/06/2018 09:20:00 PM
 •   Đã xem: 223
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn: Ngày 18/6/2018, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 78/NQ-CP về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Điện Biên.

Các tin khác

huân chương hạng 1
Bản đồ tỉnh Điện Biên
Liên kết web

 

 

 

 

Quảng cáo
Quản trị thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập85
 • Máy chủ tìm kiếm5
 • Khách viếng thăm80
 • Hôm nay28,605
 • Tháng hiện tại445,540
 • Tổng lượt truy cập23,518,393
Thư viện câu truyện cổ tích giáo dục hay nhất, thư viện bài soạn văn mẫu hay nhất, kho tàng văn mẫu Việt Nam lớn nhất, thư viện giải bài tập toán 9 mới nhất
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây