1

KHTC - Nghị quyết tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về chính sách đầu tư xây dựng

 •   14/09/2018 04:50:00 PM
 •   Đã xem: 29
 •   Phản hồi: 0

Dienbien.edu.vn: Ngày 25/8, Chính phủ ban hành Nghị quyết 110/NQ-CP về một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách liên quan đến đầu tư xây dựng.

1

KHTC - Lộ trình cải cách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp

 •   24/08/2018 08:01:00 AM
 •   Đã xem: 103
 •   Phản hồi: 0

Dienbien.edu.vn: Ngày 16/8/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 107/NQ-CP về cải cách chính sách tiền lương. Đến năm 2021, thực hiện áp dụng chế độ tiền lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo thống nhất trong toàn bộ hệ thống chính trị; Nhà nước không can thiệp trực tiếp vào chính sách tiền lương của doanh nghiệp.

1

KHTC – Danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo

 •   16/08/2018 08:14:00 AM
 •   Đã xem: 122
 •   Phản hồi: 0

Dienbien.edu.vn: Ngày 06/8/2018, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định số 960/QĐ-TTg ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

1

KHTC- Quy định xác định đơn vị hành chính cấp xã thuộc vùng khó khăn

 •   15/08/2018 02:28:00 PM
 •   Đã xem: 85
 •   Phản hồi: 0

Dienbien.edu.vn: Ngày 10/8/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1010/QĐ-TTg về đơn vị hành chính cấp xã thuộc vùng khó khăn. Quyết định này nêu rõ tên các văn bản quy định xã thuộc vùng khó khăn, thống nhất cách xác định đơn vị hành chính cấp xã thuộc vùng khó khăn.

1

KHTC - Thành lập trường THCS và THPT Quyết Tiến huyện Tủa Chùa

 •   15/08/2018 08:12:00 AM
 •   Đã xem: 158
 •   Phản hồi: 0

Dienbien.edu.vn: Ngày 10/8/2018, UBND tỉnh Điện Biên ban hành Quyết định số 666/QĐ-UBND thành lập trường THCS và THPT Quyết Tiến huyện Tủa Chùa trên cơ sở nâng cấp trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Xá Nhè.

1

KHTC - Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Giáo dục giai đoạn 2016-2020

 •   02/08/2018 03:45:00 PM
 •   Đã xem: 104
 •   Phản hồi: 0

Dienbien.edu.vn: Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016 – 2020.

1

KHTC- Tập huấn kỹ năng tuyên truyền pháp luật về biển đảo cho giáo viên lịch sử, địa lý

 •   02/08/2018 03:43:00 PM
 •   Đã xem: 95
 •   Phản hồi: 0

Dienbien.edu.vn: ngày 28/07/2018 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2018-2020 tại Quyết định 930/QĐ-TTg.

KHTC - Nghiêm cấm việc lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện cha, mẹ học sinh để thu tiền trái quy định.

KHTC - Nghiêm cấm việc lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện cha, mẹ học sinh để thu tiền trái quy định.

 •   01/08/2018 10:25:00 AM
 •   Đã xem: 97
 •   Phản hồi: 0

Dienbien.edu.vn: Ngày 31/7/2018, Sở Giáo dục và Đào tạo Điện Biên đã ban hành Văn bản số 1495/SGDĐT-KHTC về việc hướng dẫn các khoản thu dịch vụ và các khoản huy động, đóng góp của nhân dân trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm học 2018-2019.

KHTC- Kế hoạch đầu tư, cải tạo, mở rộng quy mô các trường phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Điện Biên, giai đoạn 2018-2025

KHTC- Kế hoạch đầu tư, cải tạo, mở rộng quy mô các trường phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Điện Biên, giai đoạn 2018-2025

 •   10/07/2018 07:59:14 AM
 •   Đã xem: 856
 •   Phản hồi: 0

Dienbien.edu.vn: Ngày 06/7/2018, UBND tỉnh Điện Biên đã ban hành Quyết định số 546/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch đầu tư, cải tạo, mở rộng quy mô các trường phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT) tỉnh Điện Biên, giai đoạn 2018-2025. Phấn đấu đến năm 2025 tỉnh Điện Biên có khoảng 8% học sinh dân tộc thiểu số cấp trung học được học ở các trường PTDTNT; 100% các trường PTDTNT đạt chuẩn quốc gia.

1

KHTC- Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016-2020

 •   07/07/2018 09:05:00 AM
 •   Đã xem: 128
 •   Phản hồi: 0

Dienbien.edu.vn: Ngày 27/6/2018, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016 - 2020 kèm theo Quyết định số 775/QĐ-TTg.

1

KHTC - Quy định về hợp tác đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục

 •   23/06/2018 08:22:00 AM
 •   Đã xem: 138
 •   Phản hồi: 0

Dienbien.edu.vn: Ngày 06/6/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 86/2018/NĐ-CP quy định về hợp tác đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục, bao gồm liên kết giáo dục và đào tạo với nước ngoài; cơ sở giáo dục có vốn nước ngoài; văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài tại Việt Nam.

1

KHTC: Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất tỉnh Điện Biên đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2016-2020

 •   23/06/2018 08:20:00 AM
 •   Đã xem: 137
 •   Phản hồi: 0

Dienbien.edu.vn: Ngày 18/6/2018, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 78/NQ-CP về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Điện Biên.

Untitled

KHTC- Chủ động phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu

 •   22/06/2018 10:31:00 AM
 •   Đã xem: 131
 •   Phản hồi: 0

Dienbien.edu.vn: Ngày 18/6/2018, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 76/NQ-CP về công tác phòng, chống thiên tai với mục tiêu nâng cao năng lực, chủ động phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm tổn thất về người, tài sản của nhân dân và nhà nước; tạo điều kiện phát triển bền vững, góp phần đảm bảo quốc phòng, an ninh, từng bước xây dựng cộng đồng, xã hội an toàn trước thiên tai.

KHTC- Bảo đảm chất lượng, hiệu quả và lộ trình thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới

KHTC- Bảo đảm chất lượng, hiệu quả và lộ trình thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới

 •   21/06/2018 10:07:33 AM
 •   Đã xem: 151
 •   Phản hồi: 0

Dienbien.edu.vn: Ngày 18/6/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 16/CT-TTg về việc đẩy mạnh thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

KHTC- Chương trình hành động Quốc gia "Không còn nạn đói" ở Việt Nam đến năm 2025

KHTC- Chương trình hành động Quốc gia "Không còn nạn đói" ở Việt Nam đến năm 2025

 •   21/06/2018 10:03:18 AM
 •   Đã xem: 149
 •   Phản hồi: 0

Dienbien.edu.vn: Ngày 12/6/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động Quốc gia "Không còn nạn đói" ở Việt Nam đến năm 2025 tại Quyết định số Quyết định số 712/QĐ-TTg

KHTC- Tập huấn quản lý và sử dụng trang thiết bị thông qua hệ thống phòng học trực tuyến tại 07 trung tâm giáo dục thường xuyên huyện

KHTC- Tập huấn quản lý và sử dụng trang thiết bị thông qua hệ thống phòng học trực tuyến tại 07 trung tâm giáo dục thường xuyên huyện

 •   12/06/2018 03:03:00 PM
 •   Đã xem: 144
 •   Phản hồi: 0

Dienbien.edu.vn: Ngày 01/6/2018, Ban Quản lý dự án Giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất giai đoạn 2 - Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tập huấn cho các cán bộ quản lý các trường THCS về công tác quản lý và sử dụng phòng học trực tuyến, thiết bị cụm trường thông qua hệ thống phòng học trực tuyến đã cung cấp cho 07 trung tâm giáo dục thường xuyên huyện.

1

KHTC - Quy định mức bình quân diện tích đất sản xuất cho mỗi hộ gia đình người dân tộc thiểu số, hộ nghèo tỉnh Điện Biên

 •   15/05/2018 01:52:00 PM
 •   Đã xem: 143
 •   Phản hồi: 0

Dienbien.edu.vn: Ngày 07/5/2018 UBND tỉnh Điện Biên ban hành Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND quy định mức bình quân diện tích đất sản xuất cho mỗi hộ người dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn, trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

1

KHTC- Sau Hội nghị Trung ương 7, sẽ có 3 thay đổi lớn về chính sách tiền lương.

 •   15/05/2018 01:50:00 PM
 •   Đã xem: 153
 •   Phản hồi: 0

Dienbien.edu.vn: Ngày 12/5/2018, Hội nghị Trung ương 7 BCH Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII đã chính thức bế mạc. Sau 6 ngày thảo luận, Hội nghị nhất trí ban hành Nghị quyết về cải cách chính sách tiền lương, dựa trên quan điểm tiền lương phải thực sự là nguồn thu nhập chính bảo đảm đời sống cho người hưởng lương và gia đình họ.

2

KHTC - Quỹ Thiện Tâm thuộc Tập đoàn Vingroup tài trợ đầu tư cơ sở vật chất trường, lớp học cho tỉnh Điện Biên với giá trị trên 05 tỷ đồng.

 •   08/05/2018 01:55:33 PM
 •   Đã xem: 161
 •   Phản hồi: 0

Dienbien.edu.vn: Ngày 04/5/2018, Quỹ Thiện Tâm thuộc Tập đoàn Vingroup có Văn bản số 0405/2018/CV-QTT thông báo tài trợ xây dựng nhà lớp học và nhà nội trú cho học sinh tại tỉnh Điện Biên.


Các tin khác

Liên kết web

 

 

 

 

Quảng cáo
Quản trị thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập83
 • Máy chủ tìm kiếm20
 • Khách viếng thăm63
 • Hôm nay7,146
 • Tháng hiện tại365,086
 • Tổng lượt truy cập22,205,426
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây