GDTrH-Tin chuyên đề: Công tác tuyển sinh giáo dục trung học năm học 2018-2019, tỉnh Điện Biên

Thứ sáu - 18/05/2018 02:44
Trên cơ sở văn bản phê duyệt của UBND tỉnh về việc tuyển sinh giáo dục trung học năm học 2017-2018, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành các văn bản hướng dẫn các đơn vị tổ chức tuyển sinh giáo trung học năm học 2018-2019, theo đó:
Tuyển sinh vào lớp 6 trường THPT Lương Thế Vinh theo phương án xét tuyển; thu hồ sơ dự tuyển từ 01/6 đến 16/6/2018; trường tổ chức xét tuyển từ 18/6 đến 19/6/2018; duyệt kết quả tuyển sinh tại Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 22/6/2018. Chỉ tiêu tuyển sinh 03 lớp với 90 học sinh; cách tính xét tuyển điểm dựa trên kết quả đánh giá cuối năm học lớp 5.
1
Hình ảnh tự học, tự nghiên cứu của học sinh trường THPT Mường Chà
 
Tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT, thực hiện với hai phương án là xét tuyển và thi tuyển. Các trường thi tuyển (11 trường), gồm: THPT chuyên Lê Quý Đôn, THPT Lương Thế Vinh, phổ thông DTNT tỉnh và 08 trường phổ thông DTNT THPT các huyện; trường phổ thông DTNT tỉnh, không tổ chức thi tuyển trực tiếp mà xét tuyển từ kết quả thi tuyển theo nguyện vọng đã đăng ký tại trường phổ thông DTNT THPT các huyện. Các trường xét tuyển (21 trường), gồm các trường THPT còn lại.

Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, tuyển tất cả học sinh tốt nghiệp THCS trên địa bàn toàn tỉnh (học sinh có hộ khẩu thường trú và định cư từ 03 năm trở lên tính đến ngày tuyển sinh), kết quả xếp loại hạnh kiểm, học lực cả năm học lớp 9 từ Khá trở lên; kết quả xếp loại tốt nghiệp THCS từ Khá trở lên.

Trường THPT Lương Thế Vinh, tuyển tất cả học sinh tốt nghiệp THCS trên địa bàn toàn tỉnh nếu đủ điều kiện; năm học lớp 9 xếp loại học lực và hạnh kiểm từ Khá trở lên.

Các trường phổ thông DTNT THPT, đối tượng là thanh niên, thiếu niên là người dân tộc thiểu số tốt nghiệp THCS trên địa bàn tỉnh, có hộ khẩu thường trú và định cư từ 03 năm trở lên (tính đến ngày tuyển sinh) ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo qui định hiện hành. Trường phổ thông DTNT tỉnh, tuyển học sinh trên địa bàn toàn tỉnh; năm học lớp 9 xếp loại học lực từ Trung bình trở lên, hạnh kiểm từ Khá trở lên. Trường phổ thông DTNT THPT các huyện, tuyển trên địa bàn huyện; năm học lớp 9 xếp loại học lực từ Trung bình trở lên, hạnh kiểm từ Khá trở lên.

Các trường THPT xét tuyển, tuyển tất cả học sinh tốt nghiệp THCS đủ điều kiện trên địa bàn cư trú và theo nguyện vọng của người học có tính đến quy mô và chỉ tiêu tuyển sinh của từng trường.

Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn: Thi môn Toán, Ngữ văn, tiếng Anh và 01 môn chuyên; môn chuyên tiếng Trung Quốc học sinh thi môn tiếng Anh thay thế; môn chuyên Tin học học sinh thi môn Toán thay thế. Điểm các bài thi không chuyên tính hệ số 1, điểm bài thi môn chuyên tính hệ số 2.

Trường THPT Lương Thế Vinh và các trường phổ thông DTNT THPT: Thi môn Toán và Ngữ văn. Điểm các bài thi tính hệ số 1.

Nội dung đề thi theo chuẩn kiến thức kỹ năng thuộc chương trình toàn cấp THCS, chủ yếu chương trình lớp 9.

Hình thức thi: Các môn Toán, Ngữ văn thi theo hình thức tự luận hoặc kết hợp giữa hình thức tự luận với trắc nghiệm khách quan; môn tiếng Anh thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan.

Công tác tổ chức thi thực hiện trong 02 ngày, ngày 05/6-06/6/2018. Ngày 05/6/2018, thi các môn thi chung của các trường; buổi sáng thi môn Ngữ văn, buổi chiều thi môn Toán, thời gian làm bài là 120 phút/môn. Ngày 06/6/2018, buổi sáng thi môn Tiếng Anh, môn thi chung của THPT chuyên Lê Quý Đôn, thời gian 60 phút; buổi chiều thi các môn chuyên còn lại, các bài thi môn chuyên Hóa học, tiếng Anh 120 phút, các môn khác 150 phút.

Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn: Học sinh chỉ đăng ký dự thi vào một lớp chuyên (học sinh đăng ký vào lớp chuyên tiếng Trung Quốc thi môn tiếng Anh thay thế cho môn tiếng Trung Quốc, học sinh đăng ký vào lớp chuyên Tin học thi môn Toán thay thế chon môn Tin học), ngoài đã đăng ký nguyện vọng 1 vào các lớp chuyên Toán học, Vật lí, Hóa học, Ngữ văn, tiếng Anh học sinh có thể đăng ký thêm một nguyện vọng 2 vào một trong các lớp chuyên Sinh học, chuyên Lịch sử-Địa lí, chuyên tiếng Trung Quốc và chuyên Tin học. Điểm xét tuyển vào lớp chuyên là tổng điểm các bài thi không chuyên (hệ số 1) + điểm bài thi môn chuyên tương ứng với lớp chuyên (hệ số 2); các bài thi đều đạt điểm lớn hơn 2,0.

Trường THPT Lương Thế Vinh: Đăng ký 1 nguyện vọng vào trường; nguyện vọng 2 vào trường THPT không thi tuyển còn lại theo địa bàn cư trú. Điểm xét tuyển là tổng điểm của các bài thi: Ngữ Văn + Toán + điểm ưu tiên; các bài thi đều đạt điểm từ 2,0 trở lên.
Các trường phổ thông DTNT THPT: Học sinh được đăng ký 02 nguyện vọng; nguyện vọng 01 vào trường phổ thông DTNT tỉnh, nguyện vọng 02 vào trường phổ thông DTNT THPT huyện trên địa bàn nơi cư trú. Điểm xét tuyển là tổng điểm của các bài thi: Ngữ văn + Toán + điểm ưu tiên; các bài thi đều đạt điểm từ 2,0 trở lên.
2
Học sinh bán trú và giáo viên trường THPT lao động tăng gia sản xuất

Số lớp, số học sinh khối 10 các trường THPT năm học 2018-2019
 
TT Trường THPT SL HS TT Trường THPT SL HS
1 Chuyên Lê Quý Đôn 9 315 17 Tuần Giáo 10 350
2 TP Điện Biên Phủ 12 400 18 Mùn Chung 6 215
3 Phan Đình Giót 10 320 19 Tủa Chùa 8 280
4 Huyện Điện Biên 10 320 20 Tả Sìn Thàng 3 120
5 Thanh Chăn 8 280 21 Lương Thế Vinh 3 105
6 Thanh Nưa 5 170 22 Nậm Pồ 4 150
7 Nà Tấu 6 210 23 Quài Tở 4 140
8 Mường Nhà 6 205 24 DTNT Tỉnh 5 175
9 Trần Can 9 320 25 DTNT huyện Điện Biên 3 89
10 Mường Luân 5 185 26 DTNT huyện Điện Biên Đông 3 82
11 Mường Chà 9 320 27 DTNT huyện Mường Chà 3 75
12 Chà Cang 8 275 28 DTNT huyện Mường Nhé 3 95
13 Mường Nhé 8 300 29 DTNT huyện Tủa Chùa 2 74
14 TX Mường Lay 6 230 30 DTNT huyện Tuần Giáo 3 83
15 Mường Ảng 7 240 31 DTNT huyện Mường Ảng 3 99
16 Búng Lao 8 270 32 DTNT huyện Nậm Pồ 3 105
  Cộng 126 4.360   Cộng 66 2.237

Việc xét học sinh trúng tuyển căn cứ theo hướng dẫn số 638/SGDĐT-GDTrH, ngày 02/4/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Để đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch tuyển sinh hàng năm, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các cơ sở giáo dục tập trung thực hiện một số nội dung cơ bản sau:

- Làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền, phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể, các tổ chức xã hội của địa phương để lồng ghép tuyên truyền, phổ biến những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về giáo dục và đào tạo với nhân dân người học tại huyện, xã, bản. Từng bước nâng cao nhận thức của người dân về vai trò và tầm quan trọng của học vấn trong việc nâng cao dân trí, tăng kỹ năng sống, lao động; có nhiều cơ hội tìm việc làm. Tranh thủ sự giúp đỡ của già làng, trưởng bản; người có uy tín trong cộng đồng trong công tác vận động học sinh ra lớp.

- Thành lập tổ công tác, phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng; các tổ công tác có trách nhiệm điều tra, khảo sát nắm bắt số lượng học sinh đang học lớp 9 tại các trường THCS trên địa bàn. Cuối năm học, cử giáo viên đến các trường THCS, các thôn, bản tiếp tục tuyên truyền, vận động học sinh đi học, phổ biến các thủ tục, hồ sơ cần thiết và thời gian nộp hồ sơ tuyển sinh.

- Căn cứ văn bản hướng dẫn tuyển sinh của Sở, Hiệu trưởng các nhà trường xây dựng kế hoạch tuyển sinh và tổ chức lồng ghép tuyên truyền kế hoạch tuyển sinh trong buổi họp của UBND và kỳ họp HĐND cấp phường, xã, thị trấn, trong buổi tổng kết năm học, họp phụ huynh cuối năm của các cấp học. Niêm yết kế hoạch tuyển sinh tại trung tâm xã, bản, các trường THCS; thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng của nhà trường và địa phương. Kết thúc tuyển sinh, tổ chức tổng kết, phân tích đánh giá cụ thể tình hình tuyển sinh của đơn vị về những mặt đã làm được, chưa làm được, nguyên nhân; đồng thời đề ra các giải pháp cho năm học sau.

Bên cạnh việc chỉ đạo các trường làm tốt công tác tuyển sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành văn bản gửi Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, HĐND và UBND các huyện, thị xã, thành phố đề nghị phối hợp chỉ đạo tăng cường huy động học sinh tốt nghiệp THCS vào lớp 10, dân số 15-18 tuổi học cấp THPT giai đoạn 2016-2020, nhằm phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu về giáo dục và đào tạo trong Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ tỉnh đề ra là tăng dần tỉ lệ huy động học sinh tốt nghiệp THCS vào lớp 10, độ tuổi 15-18 vào học THPT, bổ túc THPT và tương đương (trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề) đến năm 2020 đạt 70% trở lên.
3
Bốn học sinh trường THPT chuyên Lê Quý Đôn đạt giải Ba trong Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia năm học 2017-2018 (xếp theo thứ tự từ số 3 đến số 6 từ trái qua phải)

Về phía các cơ sở giáo dục: Tiếp nhận văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo; thành lập Hội đồng tuyển sinh, xây dựng kế hoạch, thông báo kế hoạch, điều kiện tuyển sinh đến học sinh và nhân dân trên các phương tiện thông tin đại chúng, đồng thời cử giáo viên đến các xã, thôn, các trường THCS trên địa bàn để thông báo kế hoạch tuyển sinh. Tăng cường tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của nhà trường về chất lượng dạy học, về cơ sở vật chất, về đội ngũ, về các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, kỹ năng sống, về công tác an ninh, an toàn trong trường học, chế độ chính sách được hưởng, khu nội trú tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh nhà ở xa trường về trọ học; tập trung tư vấn hướng nghiệp, định hướng nghề nghiệp cho học sinh, cùng phụ huynh vận động học sinh đến trường. Chủ động phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường THCS trên địa bàn để các trường THCS trả hồ sơ cho học sinh tốt nghiệp THCS kịp thời, giúp học sinh tham gia tuyển sinh vào lớp 10 đúng kế hoạch. Cuối đợt tuyển sinh, trường hợp vẫn còn nhiều học sinh chưa ra đăng ký nhập học, nhà trường tiếp tục cắt cử giáo viên đến gia đình nắm bắt tình hình cụ thể để vận động học sinh ra lớp; tổ chức tổng kết, phân tích đánh giá kết quả tuyển sinh của đơn vị, làm rõ những mặt đã làm được, chưa làm được, nguyên nhân; đồng thời đề ra các giải pháp cho năm học sau./.
 

Tác giả bài viết: Bùi Mạnh Toàn

Nguồn tin: Phòng GDTrH:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

huân chương hạng 1
Bản đồ tỉnh Điện Biên
Liên kết web

 

 

 

 

Quảng cáo
Quản trị thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập108
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm105
  • Hôm nay23,260
  • Tháng hiện tại710,985
  • Tổng lượt truy cập27,468,974
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây