KHTC - Một số giải pháp thực hiện ngân sách Nhà nước năm 2013, 2014

KHTC - Một số giải pháp thực hiện ngân sách Nhà nước năm 2013, 2014

 •   16/12/2013 02:57:17 AM
 •   Đã xem: 1881
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn-Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 204/NĐ-CP ngày 05/12/2013, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết của Quốc hội về một số giải pháp thực hiện ngân sách Nhà nước năm 2013, 2014.
KHTC - Quy định mới về thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia năm 2014

KHTC - Quy định mới về thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia năm 2014

 •   12/12/2013 11:00:37 PM
 •   Đã xem: 1985
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn - Ngày 27/11/2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư sô 37/2013/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia ban hành kèm theo Thông tư 56/2011/TT-BGDĐT ngày 25/11/2011 và được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 41/2012/TT-BGDĐT ngày 19/11/2012.
KHTC - Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2013-2015

KHTC - Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2013-2015

 •   22/11/2013 02:48:50 AM
 •   Đã xem: 3924
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn - Nhằm hạn chế tình trạng trẻ em bị mắc và tử vong do tai nạn, thương tích gây ra, đặc biệt là tình trạng trẻ em bị đuối nước, ngày 11/11/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2158/QĐ-TTg, phê duyệt Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2013-2015.
KHTC - Hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số

KHTC - Hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số

 •   21/11/2013 08:09:28 PM
 •   Đã xem: 2116
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn - Nhằm tăng cường hợp tác thu hút các nguồn lực, vốn đầu tư, khoa học kỹ thuật, kinh nghiệm của các nước, các tổ chức quốc tế, tập thể, cá nhân ở nước ngoài, hỗ trợ đầu tư phát triển kinh tế-xã hội cho vùng dân tộc thiểu số, góp phần giảm nghèo nhanh, bền vững, rút ngắn khoảng cách phát triển giữa các dân tộc, ngày 14/11/2013 Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 2214/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
KHTC - Tăng mức lương tối thiểu vùng từ 01/01/2014

KHTC - Tăng mức lương tối thiểu vùng từ 01/01/2014

 •   21/11/2013 08:03:50 PM
 •   Đã xem: 3655
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn - Ngày 14/11/2013, Chính phủ ban hành Nghị định 182/2013/NĐ-CP thay thế Nghị định 103/2012/NĐ-CP ngày 4/12/2012, quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động.
KHTC - Quy định về tổ chức ngày kỷ niệm, nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua, nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài

KHTC - Quy định về tổ chức ngày kỷ niệm, nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua, nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài

 •   17/11/2013 09:09:21 PM
 •   Đã xem: 1932
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn - Ngày 29/10/2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 145/2013/NĐ-CP ngày 29/10/2013 quy định về tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua; nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài.
KHTC - Sinh viên dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học được hỗ trợ chi phí học tập

KHTC - Sinh viên dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học được hỗ trợ chi phí học tập

 •   17/11/2013 08:57:02 PM
 •   Đã xem: 2038
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn - Ngày 11/11/2013, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 66/2013/QĐ-TTg quy định về chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học.
KHTC - Điều kiện, thủ tục thành lập trường đại học

KHTC - Điều kiện, thủ tục thành lập trường đại học

 •   17/11/2013 07:16:02 PM
 •   Đã xem: 1726
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn: Ngày 11/11/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 64/2013/QĐ-TTg về điều kiện và thủ tục thành lập hoặc cho phép thành lập, cho phép hoạt động đào tạo, đình chỉ hoạt động đào tạo, sáp nhập, chia, tách, giải thể trường đại học, học viện.
KHTC -Tăng cường quản lý xe 2 bánh chạy điện

KHTC -Tăng cường quản lý xe 2 bánh chạy điện

 •   13/11/2013 04:33:52 AM
 •   Đã xem: 1996
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn - Trước tình hình nhiều chủng loại xe 02 bánh chạy điện không rõ nguồn gốc, chưa được kiểm soát về chất lượng, an toàn kỹ thuật và số vi phạm về trật tự an toàn giao thông bằng xe 02 bánh chạy điện ngày càng gia tăng, ngày 08/11/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 24/CT-TTg về việc tăng cường các biện pháp quản lý đối với các loại xe 02 bánh chạy điện.
KHTC - Đã có hướng dẫn việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với Nhà giáo, Cán bộ quản lý giáo dục đang công tác tại vùng có có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

KHTC - Đã có hướng dẫn việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với Nhà giáo, Cán bộ quản lý giáo dục đang công tác tại vùng có có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

 •   08/11/2013 02:44:53 AM
 •   Đã xem: 8186
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn: Ngày 19/9/2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư liên tịch số 35/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC, hướng dẫn thực hiện Khoản 1 và Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 19/2013/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20/6/2006 của Chính phủ về chính sách đối với Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
KHTC - Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

KHTC - Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

 •   07/11/2013 04:59:18 AM
 •   Đã xem: 2062
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn: Tại Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã ban hành Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.
KHTC - Quy định của Chính phủ về việc bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo

KHTC - Quy định của Chính phủ về việc bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo

 •   31/10/2013 09:56:39 PM
 •   Đã xem: 1791
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn - Ngày 24/10/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 143/2013/NĐ-CP quy định về bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo đối với người học chương trình giáo dục Cao đẳng, Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ được hưởng học bổng và chi phí đào tạo từ nguồn ngân sách Nhà nước hoặc do nước ngoài tài trợ theo Hiệp định ký kết với Nhà nước Việt Nam.
KTHC – Kéo dài thời gian làm việc đến 10 năm với giảng viên đủ tuổi nghỉ hưu

KTHC – Kéo dài thời gian làm việc đến 10 năm với giảng viên đủ tuổi nghỉ hưu

 •   30/10/2013 12:15:20 PM
 •   Đã xem: 1721
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn: Giảng viên có chức danh giáo sư, phó giáo sư và giảng viên chính có trình độ tiến sĩ đang công tác tại cơ sở giáo dục đại học được kéo dài thời gian làm việc kể từ khi đủ tuổi nghỉ hưu để giảng dạy, nghiên cứu khoa học (trường hợp giảng viên có sức khỏe, tự nguyện kéo dài thời gian làm việc và cơ sở giáo dục đại học có nhu cầu, chấp thuận) là nội dung quy định tại Nghị định số 141/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 của Chính phủ đã ban hành quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục đại học.
KHTC - Rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công

KHTC - Rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công

 •   30/10/2013 12:11:07 PM
 •   Đã xem: 2037
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn: Ngày 27/10/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 23/CT-TTg về tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trong 02 năm 2014 - 2015.
KHTC - Kế hoạch triển khai thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh

KHTC - Kế hoạch triển khai thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh

 •   27/10/2013 09:15:41 PM
 •   Đã xem: 1888
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn: Ngày 18/10/2013, Chính phủ đã ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh kèm theo Quyết định số 1911/QĐ-TTg. Theo đó, các Bộ, ngành trung ương và các địa phương có nhiệm vụ xây dựng các văn bản, đề án làm cơ sở để triển khai thi hành Luật giáo dục quốc phòng và an ninh bảo đảm đồng bộ, đạt hiệu quả thiết thực. Tuyên truyền, phổ biến Luật giáo dục quốc phòng và an ninh cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân.

KHTC - Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục

 •   25/10/2013 03:15:50 AM
 •   Đã xem: 2091
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn - Ngày 22/10/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 138/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục.
KHTC - Huyện Nậm Pồ tỉnh Điện Biên được hưởng các cơ chế, chính sách, giải pháp đặc thù của Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững

KHTC - Huyện Nậm Pồ tỉnh Điện Biên được hưởng các cơ chế, chính sách, giải pháp đặc thù của Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững

 •   03/10/2013 08:09:42 PM
 •   Đã xem: 3253
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn: Ngày 01/10/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1791/QĐ-TTg bổ sung huyện Nậm Pồ thuộc tỉnh Điện Biên và huyện Nậm Nhùn thuộc tỉnh Lai Châu vào danh mục các huyện nghèo được hưởng các cơ chế, chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo.
KHTC: Sửa đổi, bổ sung một số thiết bị quy định tại Danh mục Đồ dùng - Đồ chơi - Thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non.

KHTC: Sửa đổi, bổ sung một số thiết bị quy định tại Danh mục Đồ dùng - Đồ chơi - Thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non.

 •   23/09/2013 09:20:37 PM
 •   Đã xem: 6358
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn: Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố Thông tư số 34//2013/TT-BGDĐT ngày 17/9/2013 về việc sửa đổi, bổ sung một số thiết bị quy định tại danh mục đồ dùng - đồ chơi - thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 02/2010/TT-BGDĐT.
KHTC - Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 60 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

KHTC - Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 60 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

 •   19/09/2013 09:40:59 PM
 •   Đã xem: 2386
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn: Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1581/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2014).

Các tin khác

huân chương hạng 1
Bản đồ tỉnh Điện Biên
Liên kết web

 

 

 

 

Quảng cáo
Quản trị thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập161
 • Máy chủ tìm kiếm2
 • Khách viếng thăm159
 • Hôm nay27,923
 • Tháng hiện tại659,056
 • Tổng lượt truy cập26,501,342
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây