KTHC – Kéo dài thời gian làm việc đến 10 năm với giảng viên đủ tuổi nghỉ hưu

KTHC – Kéo dài thời gian làm việc đến 10 năm với giảng viên đủ tuổi nghỉ hưu

 •   30/10/2013 12:15:20 PM
 •   Đã xem: 1659
 •   Phản hồi: 0

Dienbien.edu.vn: Giảng viên có chức danh giáo sư, phó giáo sư và giảng viên chính có trình độ tiến sĩ đang công tác tại cơ sở giáo dục đại học được kéo dài thời gian làm việc kể từ khi đủ tuổi nghỉ hưu để giảng dạy, nghiên cứu khoa học (trường hợp giảng viên có sức khỏe, tự nguyện kéo dài thời gian làm việc và cơ sở giáo dục đại học có nhu cầu, chấp thuận) là nội dung quy định tại Nghị định số 141/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 của Chính phủ đã ban hành quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục đại học.

KHTC - Rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công

KHTC - Rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công

 •   30/10/2013 12:11:07 PM
 •   Đã xem: 1966
 •   Phản hồi: 0

Dienbien.edu.vn: Ngày 27/10/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 23/CT-TTg về tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trong 02 năm 2014 - 2015.

KHTC - Kế hoạch triển khai thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh

KHTC - Kế hoạch triển khai thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh

 •   27/10/2013 09:15:41 PM
 •   Đã xem: 1844
 •   Phản hồi: 0

Dienbien.edu.vn: Ngày 18/10/2013, Chính phủ đã ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh kèm theo Quyết định số 1911/QĐ-TTg. Theo đó, các Bộ, ngành trung ương và các địa phương có nhiệm vụ xây dựng các văn bản, đề án làm cơ sở để triển khai thi hành Luật giáo dục quốc phòng và an ninh bảo đảm đồng bộ, đạt hiệu quả thiết thực. Tuyên truyền, phổ biến Luật giáo dục quốc phòng và an ninh cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân.

KHTC - Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục

 •   25/10/2013 03:15:50 AM
 •   Đã xem: 2021
 •   Phản hồi: 0

Dienbien.edu.vn - Ngày 22/10/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 138/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục.

KHTC - Huyện Nậm Pồ tỉnh Điện Biên được hưởng các cơ chế, chính sách, giải pháp đặc thù của Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững

KHTC - Huyện Nậm Pồ tỉnh Điện Biên được hưởng các cơ chế, chính sách, giải pháp đặc thù của Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững

 •   03/10/2013 08:09:42 PM
 •   Đã xem: 3178
 •   Phản hồi: 0

Dienbien.edu.vn: Ngày 01/10/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1791/QĐ-TTg bổ sung huyện Nậm Pồ thuộc tỉnh Điện Biên và huyện Nậm Nhùn thuộc tỉnh Lai Châu vào danh mục các huyện nghèo được hưởng các cơ chế, chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo.

KHTC: Sửa đổi, bổ sung một số thiết bị quy định tại Danh mục Đồ dùng - Đồ chơi - Thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non.

KHTC: Sửa đổi, bổ sung một số thiết bị quy định tại Danh mục Đồ dùng - Đồ chơi - Thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non.

 •   23/09/2013 09:20:37 PM
 •   Đã xem: 6104
 •   Phản hồi: 0

Dienbien.edu.vn: Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố Thông tư số 34//2013/TT-BGDĐT ngày 17/9/2013 về việc sửa đổi, bổ sung một số thiết bị quy định tại danh mục đồ dùng - đồ chơi - thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 02/2010/TT-BGDĐT.

KHTC - Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 60 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

KHTC - Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 60 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

 •   19/09/2013 09:40:59 PM
 •   Đã xem: 2303
 •   Phản hồi: 0

Dienbien.edu.vn: Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1581/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2014).

KHTC - Mức phí công nhận văn bằng do nước ngoài cấp.

KHTC - Mức phí công nhận văn bằng do nước ngoài cấp.

 •   12/09/2013 08:12:02 PM
 •   Đã xem: 1880
 •   Phản hồi: 0

Dienbien.edu.vn: Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 95/2013/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xác minh giấy tờ, tài liệu để công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp cho người Việt Nam, được áp dụng từ ngày 05/9/2013.

KHTC - Trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu

KHTC - Trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu

 •   12/09/2013 04:01:04 AM
 •   Đã xem: 3044
 •   Phản hồi: 0

Dienbien.edu.vn: Ngày 30/08/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 52/2013/QĐ-TTg quy định về chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu.

KHTC - Nâng mức trợ cấp đối với người có công với cách mạng

KHTC - Nâng mức trợ cấp đối với người có công với cách mạng

 •   12/09/2013 03:56:03 AM
 •   Đã xem: 1710
 •   Phản hồi: 0

Dienbien.edu.vn: Ngày 04/09/2013, Chính phủ ban hành Nghị định 101/2013/NĐ-CP quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng.

KHTC - Từ 15/9/2013 sẽ áp dụng Quy định mới về nâng lương thường xuyên và nâng lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

KHTC - Từ 15/9/2013 sẽ áp dụng Quy định mới về nâng lương thường xuyên và nâng lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

 •   11/09/2013 05:25:38 AM
 •   Đã xem: 3515
 •   Phản hồi: 0

Dienbien.edu.vn: Ngày 31/7/2013, Bộ Nội vụ đã ban Thông tư số 08/2013/TT-BNV hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

KHTC - Quỹ học bổng khuyến khích học tập cho học sinh, sinh viên

KHTC - Quỹ học bổng khuyến khích học tập cho học sinh, sinh viên

 •   09/08/2013 04:15:07 AM
 •   Đã xem: 2388
 •   Phản hồi: 0

Dienbien.edu.vn: Ngày 15/8/2007, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 31/2013/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 2 Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT của Bộ GD-ĐT về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

KHTC - Chung tay góp sức bảo vệ chủ quyền của Việt Nam đối với các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa

KHTC - Chung tay góp sức bảo vệ chủ quyền của Việt Nam đối với các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa

 •   07/08/2013 09:19:48 PM
 •   Đã xem: 2062
 •   Phản hồi: 0

Dienbien.edu.vn: Thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 11/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác sưu tầm, thẩm định, công bố, sử dụng các tài liệu, bản đồ, ấn phẩm và khen thưởng đối với các cá nhân, tổ chức đã sưu tầm và hiến tặng tài liệu liên quan đến chủ quyền biển, đảo Việt Nam, Bộ Ngoại giao đã phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông thiết lập đường dây nóng với số điện thoại miễn phí 18001771 để tiếp nhận thông tin từ các tổ chức và quần chúng nhân dân liên quan đến các tư liệu, hiện vật về chủ quyền biển, đảo. Đường dây chính thức đưa vào hoạt động từ ngày 10/6/2013.

KHTC- Quy định phụ cấp kiêm nhiệm đối với cán bộ tham gia công tác quản lý Trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn tỉnh Điện Biên

KHTC- Quy định phụ cấp kiêm nhiệm đối với cán bộ tham gia công tác quản lý Trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn tỉnh Điện Biên

 •   05/08/2013 10:48:29 PM
 •   Đã xem: 2471
 •   Phản hồi: 0

Dienbien.edu.vn - Ngày 30/7/2013, UBND tỉnh Điện Biên đã ban hành Quyết định số 14/2013/QĐ-UBND về việc Quy định phụ cấp kiêm nhiệm đối với cán bộ tham gia công tác quản lý Trung tâm học tập cộng đồng (HTCĐ) trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

KHTC - Chính phủ ban hành quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê

KHTC - Chính phủ ban hành quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê

 •   28/07/2013 08:23:55 PM
 •   Đã xem: 2178
 •   Phản hồi: 0

Dienbien.edu.vn: Ngày 19/7/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 79/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê. Theo đó, mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm hoạt động điều tra thống kê nhà nước lên đến 10.000.000 đồng

KHTC- Chính phủ ban hành Nghị định 72/2013/NĐ-CP về Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng

KHTC- Chính phủ ban hành Nghị định 72/2013/NĐ-CP về Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng

 •   28/07/2013 08:18:16 PM
 •   Đã xem: 2366
 •   Phản hồi: 0

Dienbien.edu.vn: Ngày 15/7/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định 72/2013/NĐ-CP quy định chi tiết về việc quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet, thông tin trên mạng, trò chơi điện tử trên mạng; bảo đảm an toàn thông tin và an ninh thông tin.

KHTC – Nghị định số 74/2013/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP

KHTC – Nghị định số 74/2013/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP

 •   23/07/2013 04:43:58 AM
 •   Đã xem: 7365
 •   Phản hồi: 0

Dienbien.edu.vn: Ngày 15/7/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 74/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

KHTC - Đã có Thông tư hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ học sinh THPT ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 12/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

KHTC - Đã có Thông tư hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ học sinh THPT ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 12/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

 •   22/07/2013 04:48:45 AM
 •   Đã xem: 1988
 •   Phản hồi: 0

Dienbien.edu.vn: Ngày 16/7/2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư liên tịch số 27/2013/TTLT-BGDĐT-BTC hướng dẫn thực hiện Quyết định số 12/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ học sinh THPT ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

KHTC - Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng trung du và miền núi phía Bắc

KHTC - Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng trung du và miền núi phía Bắc

 •   15/07/2013 08:30:46 PM
 •   Đã xem: 2610
 •   Phản hồi: 0

Dienbien.edu.vn: Ngày 08/7/2013, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1064/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng trung du và miền núi phía Bắc đến năm 2020.


Các tin khác

Liên kết web

 

 

 

 

Quảng cáo
Quản trị thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập95
 • Máy chủ tìm kiếm24
 • Khách viếng thăm71
 • Hôm nay18,388
 • Tháng hiện tại288,905
 • Tổng lượt truy cập22,129,245
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây