KHTC - Trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu

KHTC - Trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu

 •   12/09/2013 04:01:04 AM
 •   Đã xem: 3130
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn: Ngày 30/08/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 52/2013/QĐ-TTg quy định về chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu.
KHTC - Nâng mức trợ cấp đối với người có công với cách mạng

KHTC - Nâng mức trợ cấp đối với người có công với cách mạng

 •   12/09/2013 03:56:03 AM
 •   Đã xem: 1793
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn: Ngày 04/09/2013, Chính phủ ban hành Nghị định 101/2013/NĐ-CP quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng.
KHTC - Từ 15/9/2013 sẽ áp dụng Quy định mới về nâng lương thường xuyên và nâng lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

KHTC - Từ 15/9/2013 sẽ áp dụng Quy định mới về nâng lương thường xuyên và nâng lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

 •   11/09/2013 05:25:38 AM
 •   Đã xem: 3609
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn: Ngày 31/7/2013, Bộ Nội vụ đã ban Thông tư số 08/2013/TT-BNV hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.
KHTC - Quỹ học bổng khuyến khích học tập cho học sinh, sinh viên

KHTC - Quỹ học bổng khuyến khích học tập cho học sinh, sinh viên

 •   09/08/2013 04:15:07 AM
 •   Đã xem: 2481
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn: Ngày 15/8/2007, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 31/2013/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 2 Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT của Bộ GD-ĐT về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.
KHTC - Chung tay góp sức bảo vệ chủ quyền của Việt Nam đối với các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa

KHTC - Chung tay góp sức bảo vệ chủ quyền của Việt Nam đối với các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa

 •   07/08/2013 09:19:48 PM
 •   Đã xem: 2137
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn: Thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 11/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác sưu tầm, thẩm định, công bố, sử dụng các tài liệu, bản đồ, ấn phẩm và khen thưởng đối với các cá nhân, tổ chức đã sưu tầm và hiến tặng tài liệu liên quan đến chủ quyền biển, đảo Việt Nam, Bộ Ngoại giao đã phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông thiết lập đường dây nóng với số điện thoại miễn phí 18001771 để tiếp nhận thông tin từ các tổ chức và quần chúng nhân dân liên quan đến các tư liệu, hiện vật về chủ quyền biển, đảo. Đường dây chính thức đưa vào hoạt động từ ngày 10/6/2013.
KHTC- Quy định phụ cấp kiêm nhiệm đối với cán bộ tham gia công tác quản lý Trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn tỉnh Điện Biên

KHTC- Quy định phụ cấp kiêm nhiệm đối với cán bộ tham gia công tác quản lý Trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn tỉnh Điện Biên

 •   05/08/2013 10:48:29 PM
 •   Đã xem: 2583
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn - Ngày 30/7/2013, UBND tỉnh Điện Biên đã ban hành Quyết định số 14/2013/QĐ-UBND về việc Quy định phụ cấp kiêm nhiệm đối với cán bộ tham gia công tác quản lý Trung tâm học tập cộng đồng (HTCĐ) trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
KHTC - Chính phủ ban hành quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê

KHTC - Chính phủ ban hành quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê

 •   28/07/2013 08:23:55 PM
 •   Đã xem: 2248
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn: Ngày 19/7/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 79/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê. Theo đó, mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm hoạt động điều tra thống kê nhà nước lên đến 10.000.000 đồng
KHTC- Chính phủ ban hành Nghị định 72/2013/NĐ-CP về Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng

KHTC- Chính phủ ban hành Nghị định 72/2013/NĐ-CP về Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng

 •   28/07/2013 08:18:16 PM
 •   Đã xem: 2455
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn: Ngày 15/7/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định 72/2013/NĐ-CP quy định chi tiết về việc quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet, thông tin trên mạng, trò chơi điện tử trên mạng; bảo đảm an toàn thông tin và an ninh thông tin.
KHTC – Nghị định số 74/2013/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP

KHTC – Nghị định số 74/2013/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP

 •   23/07/2013 04:43:58 AM
 •   Đã xem: 7501
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn: Ngày 15/7/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 74/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.
KHTC - Đã có Thông tư hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ học sinh THPT ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 12/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

KHTC - Đã có Thông tư hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ học sinh THPT ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 12/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

 •   22/07/2013 04:48:45 AM
 •   Đã xem: 2155
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn: Ngày 16/7/2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư liên tịch số 27/2013/TTLT-BGDĐT-BTC hướng dẫn thực hiện Quyết định số 12/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ học sinh THPT ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
KHTC - Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng trung du và miền núi phía Bắc

KHTC - Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng trung du và miền núi phía Bắc

 •   15/07/2013 08:30:46 PM
 •   Đã xem: 2785
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn: Ngày 08/7/2013, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1064/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng trung du và miền núi phía Bắc đến năm 2020.
KHTC - Chi bộ Kế hoạch và Tài chính trực thuộc Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo Điện Biên tổ chức Đại hội Chi bộ khóa VII, nhiệm kỳ 2013-2015.

KHTC - Chi bộ Kế hoạch và Tài chính trực thuộc Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo Điện Biên tổ chức Đại hội Chi bộ khóa VII, nhiệm kỳ 2013-2015.

 •   24/06/2013 03:53:36 AM
 •   Đã xem: 2215
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn - Chiều ngày 20/6/2013, tại Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo, Chi bộ Kế hoạch và Tài chính thuộc Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo Điện Biên đã tổ chức Đại hội Chi bộ khóa VII, nhiệm kỳ 2013 - 2015. Tham dự Đại hội có đồng chí Lê Tiến Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy, đại diện Ban Chi ủy các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ và toàn thể Đảng viên trong Chi bộ Kế hoạch và Tài chính.
KHTC - Chính sách hỗ trợ gạo cho học sinh tại các trường ở khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

KHTC - Chính sách hỗ trợ gạo cho học sinh tại các trường ở khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

 •   21/06/2013 12:02:42 AM
 •   Đã xem: 2146
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn - Ngày 18/6/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 36/2013/QÐ-TTg về chính sách hỗ trợ gạo cho học sinh tại các trường ở khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
KHTC - Hội nghị tập huấn công tác lập kế hoạch phát triển giáo dục.

KHTC - Hội nghị tập huấn công tác lập kế hoạch phát triển giáo dục.

 •   18/06/2013 11:49:40 PM
 •   Đã xem: 1995
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn - Được sự quan tâm hỗ trợ của Dự án Bạn hữu trẻ em tỉnh Điện Biên và Văn phòng Unicef tại Việt Nam, từ ngày 18 đến 20 tháng 6 năm 2013, Sở Giáo dục và Đào tạo Điện Biên đã tổ đã chức Hội nghị tập huấn về công tác lập kế hoạch phát triển giáo dục.
KHTC - Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giáo dục và đào tạo giai đoạn 2012 - 2015

KHTC - Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giáo dục và đào tạo giai đoạn 2012 - 2015

 •   15/04/2013 08:31:37 PM
 •   Đã xem: 2158
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn - Ngày 10 tháng 4 năm 2013, Liên Bộ Tài chính, Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo giai đoạn 2012-2015 được quy định tại Quyết định số 1210/QĐ-TTg ngày 05 tháng 9 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo, bao gồm:
KHTC - Chương trình hành động thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 của ngành Giáo dục và Đào tạo

KHTC - Chương trình hành động thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 của ngành Giáo dục và Đào tạo

 •   15/04/2013 08:28:24 PM
 •   Đã xem: 2674
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn - Ngày 04 tháng 4 năm 2013, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký Quyết định số 1215/QĐ-BGDĐT ban hành Chương trình hành động của ngành Giáo dục thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam 2011-2020, Kết luận số 51-KL/TW ngày 29/10/2012 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 22/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
KHTC - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về đảm bảo chất lượng và chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

KHTC - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về đảm bảo chất lượng và chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

 •   15/04/2013 08:24:41 PM
 •   Đã xem: 1718
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn - Từ ngày 10/4/2013 đến ngày 26/4/2013, đoàn giám sát do ông Lò Văn Muôn Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội, Ủy viên ban Thường vụ Tỉnh ủy làm trưởng đoàn tiến hành giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về đảm bảo chất lượng và chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành tỉnh Điện Biên.
KHTC – Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020

KHTC – Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020

 •   01/04/2013 03:59:41 AM
 •   Đã xem: 2573
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn - Ngày 12/3/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 449/QĐ-TTg về việc Phê duyệt Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020.
KHTC - Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Giáo dục và Đào tạo theo nhu cầu phát triển xã hội

KHTC - Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Giáo dục và Đào tạo theo nhu cầu phát triển xã hội

 •   01/04/2013 03:57:00 AM
 •   Đã xem: 2544
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn - Ngày 12/3/2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chỉ thị số 895/CT-BGDĐT về việc thực hiện quy hoạch phát triển nhân lực ngành giáo dục và đào tạo theo nhu cầu phát triển xã hội giai đoạn 2013-2015.

Các tin khác

huân chương hạng 1
Bản đồ tỉnh Điện Biên
Liên kết web

 

 

 

 

Quảng cáo
Quản trị thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập159
 • Máy chủ tìm kiếm2
 • Khách viếng thăm157
 • Hôm nay27,920
 • Tháng hiện tại659,053
 • Tổng lượt truy cập26,501,339
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây