Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

KHTC - Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn tỉnh Điện Biên

 •   21/02/2014 02:47:46 PM
 •   Đã xem: 1950
 •   Phản hồi: 0

Dienbien.edu.vn: Ngày 17/2/2014, UBND tỉnh Điện Biên đã ban hành Quyết định số 81/QĐ-UBND về Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

KHTC - Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020

KHTC - Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020

 •   21/02/2014 02:43:22 PM
 •   Đã xem: 3301
 •   Phản hồi: 0

Dienbien.edu.vn: Nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, gia đình, cộng đồng và toàn xã hội trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình, từng bước ngăn chặn và giảm dần số vụ bạo lực gia đình trong phạm vi toàn quốc, ngày 06/02/2014 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 215/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020.

KHTC - Nhiều chính sách giáo ưu đãi đối với người khuyết tật trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

KHTC - Nhiều chính sách giáo ưu đãi đối với người khuyết tật trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

 •   18/02/2014 04:00:30 PM
 •   Đã xem: 2023
 •   Phản hồi: 0

Dienbien.edu.vn: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính ban hành Thông tư liên tịch 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC quy định chính sách về giáo dục đối với người khuyết tật.

KHTC – Lễ khởi công xây dựng trường Tiểu học và trường THCS Võ Nguyên Giáp xã Mường Phăng huyện Điện Biên

KHTC – Lễ khởi công xây dựng trường Tiểu học và trường THCS Võ Nguyên Giáp xã Mường Phăng huyện Điện Biên

 •   17/02/2014 08:55:45 PM
 •   Đã xem: 1609
 •   Phản hồi: 0

Dienbien.edu.vn: Sáng ngày 16/02/2014, tại Bản Phăng xã Mường Phăng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Điện Biên đã tổ chức lễ khởi công xây dựng trường Tiểu học và trường THCS Võ Nguyên Giáp. Tại mảnh đất này cách đây 60 năm, trong chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã chỉ đạo quân đội ta làm nên một chiến thắng lịch sử “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

KHTC - Công khai chế độ, chính sách liên quan đến phương tiện, điều kiện làm việc, chế độ đãi ngộ của Đảng, Nhà nước đối với cán bộ, công chức, viên chức

KHTC - Công khai chế độ, chính sách liên quan đến phương tiện, điều kiện làm việc, chế độ đãi ngộ của Đảng, Nhà nước đối với cán bộ, công chức, viên chức

 •   25/01/2014 02:34:36 PM
 •   Đã xem: 1473
 •   Phản hồi: 0

Dienbien.edu.vn: Ngày 15/01/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 05/2014/TT-TTg về việc công khai chế độ, chính sách liên quan đến phương tiện, điều kiện làm việc, chế độ đãi ngộ của Đảng, Nhà nước đối với cán bộ, công chức, viên chức.

KHTC – Chính phủ hỗ trợ gần 3.000 tấn gạo cho học sinh vùng khó khăn của tỉnh Điện Biên

KHTC – Chính phủ hỗ trợ gần 3.000 tấn gạo cho học sinh vùng khó khăn của tỉnh Điện Biên

 •   22/01/2014 10:39:32 AM
 •   Đã xem: 2107
 •   Phản hồi: 0

Dienbien.edu.vn: Ngày 15/01/2014, UBND tỉnh Điện Biên đã ban hành Quyết định số 31/QĐ-UBND về việc phân bổ gạo hỗ trợ cho học sinh tại các trường ở khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

KHTC - Thông tư mới hướng dẫn quản lý và sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ

KHTC - Thông tư mới hướng dẫn quản lý và sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ

 •   22/01/2014 10:29:49 AM
 •   Đã xem: 1320
 •   Phản hồi: 0

Dienbien.edu.vn: Ngày 09/01/2014, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 01/2014/TT-BKHĐT hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23/04/2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ.

KHTC - Tăng cường lồng ghép các nguồn vốn đầu tư xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh và nước sạch trong trường học

KHTC - Tăng cường lồng ghép các nguồn vốn đầu tư xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh và nước sạch trong trường học

 •   31/12/2013 04:00:15 PM
 •   Đã xem: 2045
 •   Phản hồi: 0

Dienbien.edu.vn - Ngày 17/12/2013, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Chỉ thị số 5909/CT-BGDĐT về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường trong trường học giai đoạn 2013 - 2015.

KHTC - Hỗ trợ đất ở, đất sản xuất cho hộ dân tộc thiểu số khó khăn

KHTC - Hỗ trợ đất ở, đất sản xuất cho hộ dân tộc thiểu số khó khăn

 •   27/12/2013 09:49:37 AM
 •   Đã xem: 1655
 •   Phản hồi: 0

Dienbien.edu.vn - Ngày 18/11/2013, Liên bộ Tài chính, Ủy ban Dân tộc, Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư liên tịch số 04/2013/TTLT-UBDT-BTC-BTNMT hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20/05/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn.

KHTC - Đề án Hội nhập quốc tế về giáo dục và dạy nghề đến năm 2020

KHTC - Đề án Hội nhập quốc tế về giáo dục và dạy nghề đến năm 2020

 •   19/12/2013 03:00:32 PM
 •   Đã xem: 1463
 •   Phản hồi: 0

Dienbien.edu.vn: Ngày 16/12/2013, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án hội nhập quốc tế về giáo dục và dạy nghề đến năm 2020.

KHTC - Thời gian nghỉ Tết Âm lịch năm 2014 đối với cán bộ, công chức, viên chức

KHTC - Thời gian nghỉ Tết Âm lịch năm 2014 đối với cán bộ, công chức, viên chức

 •   19/12/2013 07:13:53 AM
 •   Đã xem: 3068
 •   Phản hồi: 0

Dienbien.edu.vn: Ngày 12/12/2013, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Công văn số 10525/VPCP-KGVX về việc nghỉ Tết Âm lịch và hoán đổi ngày nghỉ hàng tuần vào dịp nghỉ lễ năm 2014 đối với cán bộ, công chức, viên chức.

KHTC - Tỉnh Điện Biên có 101 xã thuộc diện được đầu tư Chương trình 135 trong năm 2014 và 2015

KHTC - Tỉnh Điện Biên có 101 xã thuộc diện được đầu tư Chương trình 135 trong năm 2014 và 2015

 •   18/12/2013 07:15:43 AM
 •   Đã xem: 3013
 •   Phản hồi: 0

Dienbien.edu.vn - Ngày 10/12/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2405/QĐ-TTg về việc phê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu. Theo đó, toàn quốc có 2.333 xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu của 49 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được đưa vào diện hưởng chính sách đầu tư của Chương trình 135 trong hai năm 2014 và 2015. Trong đó, có 2.294 xã của 44 tỉnh được hỗ trợ đầu tư bằng nguồn ngân sách Trung ương, 39 xã của thành phố Hà Nội và các tỉnh: Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Khánh Hòa và Bà Rịa - Vũng Tàu được ngân sách địa phương hỗ trợ đầu tư.

KHTC - Một số giải pháp thực hiện ngân sách Nhà nước năm 2013, 2014

KHTC - Một số giải pháp thực hiện ngân sách Nhà nước năm 2013, 2014

 •   16/12/2013 02:57:17 PM
 •   Đã xem: 1775
 •   Phản hồi: 0

Dienbien.edu.vn-Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 204/NĐ-CP ngày 05/12/2013, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết của Quốc hội về một số giải pháp thực hiện ngân sách Nhà nước năm 2013, 2014.

KHTC - Quy định mới về thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia năm 2014

KHTC - Quy định mới về thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia năm 2014

 •   13/12/2013 11:00:37 AM
 •   Đã xem: 1848
 •   Phản hồi: 0

Dienbien.edu.vn - Ngày 27/11/2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư sô 37/2013/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia ban hành kèm theo Thông tư 56/2011/TT-BGDĐT ngày 25/11/2011 và được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 41/2012/TT-BGDĐT ngày 19/11/2012.

KHTC - Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2013-2015

KHTC - Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2013-2015

 •   22/11/2013 02:48:50 PM
 •   Đã xem: 3683
 •   Phản hồi: 0

Dienbien.edu.vn - Nhằm hạn chế tình trạng trẻ em bị mắc và tử vong do tai nạn, thương tích gây ra, đặc biệt là tình trạng trẻ em bị đuối nước, ngày 11/11/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2158/QĐ-TTg, phê duyệt Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2013-2015.

KHTC - Hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số

KHTC - Hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số

 •   22/11/2013 08:09:28 AM
 •   Đã xem: 2004
 •   Phản hồi: 0

Dienbien.edu.vn - Nhằm tăng cường hợp tác thu hút các nguồn lực, vốn đầu tư, khoa học kỹ thuật, kinh nghiệm của các nước, các tổ chức quốc tế, tập thể, cá nhân ở nước ngoài, hỗ trợ đầu tư phát triển kinh tế-xã hội cho vùng dân tộc thiểu số, góp phần giảm nghèo nhanh, bền vững, rút ngắn khoảng cách phát triển giữa các dân tộc, ngày 14/11/2013 Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 2214/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

KHTC - Tăng mức lương tối thiểu vùng từ 01/01/2014

KHTC - Tăng mức lương tối thiểu vùng từ 01/01/2014

 •   22/11/2013 08:03:50 AM
 •   Đã xem: 3547
 •   Phản hồi: 0

Dienbien.edu.vn - Ngày 14/11/2013, Chính phủ ban hành Nghị định 182/2013/NĐ-CP thay thế Nghị định 103/2012/NĐ-CP ngày 4/12/2012, quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động.

KHTC - Quy định về tổ chức ngày kỷ niệm, nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua, nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài

KHTC - Quy định về tổ chức ngày kỷ niệm, nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua, nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài

 •   18/11/2013 09:09:21 AM
 •   Đã xem: 1816
 •   Phản hồi: 0

Dienbien.edu.vn - Ngày 29/10/2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 145/2013/NĐ-CP ngày 29/10/2013 quy định về tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua; nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài.

KHTC - Sinh viên dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học được hỗ trợ chi phí học tập

KHTC - Sinh viên dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học được hỗ trợ chi phí học tập

 •   18/11/2013 08:57:02 AM
 •   Đã xem: 1921
 •   Phản hồi: 0

Dienbien.edu.vn - Ngày 11/11/2013, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 66/2013/QĐ-TTg quy định về chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học.


Các tin khác

Liên kết web

 

 

 

 

Quảng cáo
Quản trị thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập103
 • Máy chủ tìm kiếm1
 • Khách viếng thăm102
 • Hôm nay957
 • Tháng hiện tại65,412
 • Tổng lượt truy cập21,082,620
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây