KHTC - Quy định về đào tạo chất lượng cao trình độ đại học

KHTC - Quy định về đào tạo chất lượng cao trình độ đại học

 •   31/07/2014 02:40:52 AM
 •   Đã xem: 1382
 •   Phản hồi: 0

Dienbien.edu.vn: Ngày 18/07/2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban bành Thông tư số 23/2014/TT-BGDĐT quy định về đào tạo chất lượng cao trình độ đại học

KHTC - Quy định về quản lý và sử dụng xuất bản phẩm tham khảo trong các cơ sở giáo dục

KHTC - Quy định về quản lý và sử dụng xuất bản phẩm tham khảo trong các cơ sở giáo dục

 •   30/07/2014 09:17:25 PM
 •   Đã xem: 1216
 •   Phản hồi: 0

Dienbien.edu.vn: Ngày 07/7/2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 21/2014/TT-BGDĐT quy định về quản lý và sử dụng xuất bản phẩm tham khảo trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

KHTC- Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật phòng, chống Thiên tai

KHTC- Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật phòng, chống Thiên tai

 •   13/07/2014 11:14:04 PM
 •   Đã xem: 1523
 •   Phản hồi: 0

Dienbien.edu.vn: Ngày 01/7/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1061/QĐ-TTg về kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng chống Thiên tai.

KHTC - Gói thầu dịch vụ tư vấn được lựa chọn nhà thầu qua mạng

KHTC - Gói thầu dịch vụ tư vấn được lựa chọn nhà thầu qua mạng

 •   03/07/2014 08:46:23 PM
 •   Đã xem: 1408
 •   Phản hồi: 0

Dienbien.edu.vn: Ngày 26/06/2014, Chính phủ ban hành Nghị định 63/2014/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

KHTC - Toàn quốc có 3.815 xã thuộc vùng khó khăn

KHTC - Toàn quốc có 3.815 xã thuộc vùng khó khăn

 •   02/07/2014 07:10:57 AM
 •   Đã xem: 1899
 •   Phản hồi: 0

Dienbien.edu.vn: Ngày 26/6/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1049/QĐ-TTg phê duyệt danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn giai đoạn 2014-2015

KHTC – Chương trình hành động của Chính phủ về Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

KHTC – Chương trình hành động của Chính phủ về Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

 •   19/06/2014 08:18:07 PM
 •   Đã xem: 2078
 •   Phản hồi: 0

Dienbien.edu.vn: Ngày 09/06/2014, Chính phủ đã có Nghị quyết số 44/NQ-CP ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/01/2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

KHTC - Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

KHTC - Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

 •   02/06/2014 08:34:35 PM
 •   Đã xem: 1497
 •   Phản hồi: 0

Dienbien.edu.vn: Ngày 15/05/2014, Chính phủ có Nghị định số 47/2014/NĐ-CP quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

KHTC - Giao khu vực biển cho các tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển

KHTC - Giao khu vực biển cho các tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển

 •   27/05/2014 04:50:18 AM
 •   Đã xem: 1521
 •   Phản hồi: 0

Dienbien.edu.vn: Ngày 21/05/2014, Chính phủ ban hành Nghị định số 51/2014/NĐ-CP quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển.

KHTC - Cán bộ, công chức có thể nghỉ phép ba năm một lần

KHTC - Cán bộ, công chức có thể nghỉ phép ba năm một lần

 •   26/05/2014 06:10:40 AM
 •   Đã xem: 1521
 •   Phản hồi: 0

Dienbien.edu.vn: Ngày 06/05/2014, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 57/2014/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 141/2011/TT-BTC quy định về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng làm việc trong các cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

KHTC - Thời gian học thạc sỹ chỉ từ 1 đến 2 năm

KHTC - Thời gian học thạc sỹ chỉ từ 1 đến 2 năm

 •   21/05/2014 04:56:26 AM
 •   Đã xem: 1656
 •   Phản hồi: 0

Dienbien.edu.vn: Ngày 15/05/2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT về Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ với nhiều quy định mới.

KHTC - Quy chế hoạt động của trường thực hành sư phạm

KHTC - Quy chế hoạt động của trường thực hành sư phạm

 •   20/05/2014 09:49:18 PM
 •   Đã xem: 1463
 •   Phản hồi: 0

Dienbien.edu.vn: Ngày 16/5/2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 16/2014/TT-BGDĐT về quy chế hoạt động của hệ thống trường thực hành sư phạm.

KHTC - Khánh thành Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

KHTC - Khánh thành Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

 •   07/05/2014 03:09:39 AM
 •   Đã xem: 1662
 •   Phản hồi: 0

Dienbien.edu.vn: Chiều ngày 5/5, tại khu vực sân Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, UBND tỉnh long trọng tổ chức Lễ khánh thành Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

KHTC - Đào tạo giáo viên giáo dục quốc phòng và an ninh cho các cơ sở giáo dục và đào tạo

KHTC - Đào tạo giáo viên giáo dục quốc phòng và an ninh cho các cơ sở giáo dục và đào tạo

 •   05/05/2014 08:45:40 PM
 •   Đã xem: 2311
 •   Phản hồi: 0

Dienbien.edu.vn: Ngày 24/04/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 607/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Đào tạo giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh cho các trường trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề, cao đẳng nghề và các cơ sở giáo dục đại học đến năm 2020”

KHTC - Bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý Nhà nước cho cán bộ, công chức trẻ cấp xã

KHTC - Bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý Nhà nước cho cán bộ, công chức trẻ cấp xã

 •   05/05/2014 08:42:50 PM
 •   Đã xem: 1442
 •   Phản hồi: 0

Dienbien.edu.vn: Ngày 22/04/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 567/QĐ-TTg phê duyệt Đề án bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý Nhà nước cho cán bộ, công chức trẻ ở xã giai đoạn 2014-2020.

KHTC - Tăng cường phòng, chống dịch sởi trong các cơ sở giáo dục

KHTC - Tăng cường phòng, chống dịch sởi trong các cơ sở giáo dục

 •   24/04/2014 10:03:37 PM
 •   Đã xem: 1297
 •   Phản hồi: 0

Dienbien.edu.vn: Bệnh sởi đang xảy ra tại nước ta, từ cuối tháng 12 năm 2013 đến ngày 15/4/2014 đã có 3.126 trường hợp mắc bệnh trên 8.441 người bị phát ban nghi mắc bệnh sởi. Dịch bệnh đã xảy ra rải rác tại 61/63 tỉnh thành trong cả nước, trong đó 25 trường hợp tử vong do sởi đã được xác định trên 108 trường hợp tử vong liên quan đến bệnh sởi, đặc biệt là trẻ em.

KHTC - Cam kết của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trong phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2014-2018

KHTC - Cam kết của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trong phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2014-2018

 •   21/04/2014 11:56:34 PM
 •   Đã xem: 1289
 •   Phản hồi: 0

Dienbien.edu.vn: Ngày 7/4, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã kí thỏa thuận hợp tác chiến lược, đáp ứng mục tiêu nhu cầu và xu thế phát triển - hội nhập kinh tế.

KHTC - Quy định về phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác có sử dụng công nghệ cao

KHTC - Quy định về phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác có sử dụng công nghệ cao

 •   21/04/2014 10:24:32 PM
 •   Đã xem: 1465
 •   Phản hồi: 0

Dienbien.edu.vn: Ngày 07/4/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 25/2014/NĐ-CP quy định về phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác có sử dụng công nghệ cao.

KHTC – Tổ chức Triển lãm Sách Kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

KHTC – Tổ chức Triển lãm Sách Kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

 •   21/04/2014 04:23:09 AM
 •   Đã xem: 1556
 •   Phản hồi: 0

Dienbien.edu.vn: Cùng với chuỗi các hoạt động chào mừng Kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, từ ngày 28/4/2014, tại Thư viện tỉnh Điện Biên sẽ tổ chức Triển lãm Sách kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

KHTC- Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về lao động là người giúp việc gia đình

KHTC- Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về lao động là người giúp việc gia đình

 •   17/04/2014 08:16:44 PM
 •   Đã xem: 1194
 •   Phản hồi: 0

Dienbien.edu.vn: Ngày 07/4/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 27/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động là người giúp việc gia đình.


Các tin khác

Liên kết web

 

 

 

 

Quảng cáo
Quản trị thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập74
 • Máy chủ tìm kiếm12
 • Khách viếng thăm62
 • Hôm nay7,146
 • Tháng hiện tại361,204
 • Tổng lượt truy cập22,201,544
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây