KHTC – Chính sách tinh giản biên chế

KHTC – Chính sách tinh giản biên chế

 •   01/12/2014 03:01:14 AM
 •   Đã xem: 2354
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn: Ngày 20/11/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế. Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/01/2015; Các chế độ, chính sách quy định tại Nghị định được áp dụng đến hết ngày 31/12/2021.
KHTC - Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

KHTC - Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

 •   28/11/2014 01:51:04 AM
 •   Đã xem: 1326
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn: Ngày 10/11/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 102/2014/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Nghị định số 102/2014/NĐ-CP thay thế Nghị định số 105/2009/NĐ-CP ngày 11/11/2009 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai và thay thế quy định về xử phạt đối với hành vi lấn, chiếm đất quốc phòng quy định tại Điều 29 của Nghị định số 120/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu.
KHTC - Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động

KHTC - Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động

 •   26/11/2014 02:30:26 AM
 •   Đã xem: 924
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn: Ngày 11/11/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 103/2014/NĐ-CP về việc quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động, thay thế Nghị định 182/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013.
KHTC - Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực cho Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào

KHTC - Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực cho Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào

 •   10/11/2014 10:40:40 AM
 •   Đã xem: 1204
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn: Ngày 05/11/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 33/CT-TTg về việc nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực cho Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.
KHTC - Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, hoạt động dạy và học nghề

KHTC - Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, hoạt động dạy và học nghề

 •   10/11/2014 10:38:20 AM
 •   Đã xem: 1323
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn: Ngày 31/10/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1982/QĐ-TTg về việc Phê duyệt Đề án “Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, hoạt động dạy và học nghề đến năm 2020”;
KHTC - Sinh viên người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo được hỗ trợ chi phí học tập bằng 60% mức lương cơ sở

KHTC - Sinh viên người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo được hỗ trợ chi phí học tập bằng 60% mức lương cơ sở

 •   05/11/2014 10:37:51 PM
 •   Đã xem: 1128
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn: Ngày 15/10/2014, Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 35 /2014/TTLT-BGDĐT-BTC hướng dẫn thực hiện Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học.
KHTC- Thành lập Quỹ phòng, chống thiên tai đối với cấp tỉnh

KHTC- Thành lập Quỹ phòng, chống thiên tai đối với cấp tỉnh

 •   28/10/2014 03:22:54 AM
 •   Đã xem: 2386
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn: Ngày 17/10/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 94/2014/NĐ-CP quy định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai. Quỹ phòng, chống thiên tai thành lập ở cấp tỉnh, đặt tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và hoạt động vì mục đích phi lợi nhuận.
KHTC- Thí điểm cơ chế tự chủ tại các trường đại học công từ 2014 - 2017

KHTC- Thí điểm cơ chế tự chủ tại các trường đại học công từ 2014 - 2017

 •   28/10/2014 03:12:00 AM
 •   Đã xem: 1211
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn: Ngày 24/10/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 77/NQ-CP về thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập giai đoạn 2014 - 2017.
KHTC – Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miềm nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2015)

KHTC – Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miềm nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2015)

 •   23/10/2014 04:32:13 AM
 •   Đã xem: 1530
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn: Ngày 21/10/2014, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miềm nam, thống nhất đất nước 30/4/1975-30/4/2015).
KHTC- Quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp hỗ trợ đến 2020, tầm nhìn đến năm 2030

KHTC- Quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp hỗ trợ đến 2020, tầm nhìn đến năm 2030

 •   21/10/2014 03:48:07 AM
 •   Đã xem: 1119
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn: Ngày 8/10/2014, Bộ Công thương đã ban hành Quyết định số 9028/QĐ-BCT về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp hỗ trợ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
KHTC – Chính sách thu hút đối với các cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ đối với người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài ở Việt Nam

KHTC – Chính sách thu hút đối với các cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ đối với người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài ở Việt Nam

 •   10/10/2014 04:20:59 AM
 •   Đã xem: 1294
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn: Ngày 22/9/2014, Chính phủ ban hành Nghị định số 87/2014/NĐ-CP quy định về thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ đối với người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam
KHTC - Khánh thành cụm trường Tiểu học và THCS Võ Nguyên Giáp, xã Mường Phăng, huyện Điện Biên do Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam tài trợ

KHTC - Khánh thành cụm trường Tiểu học và THCS Võ Nguyên Giáp, xã Mường Phăng, huyện Điện Biên do Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam tài trợ

 •   17/09/2014 03:54:16 AM
 •   Đã xem: 1965
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn: Ngày 16/9/2014, Sở Giáo dục và Đào tạo Điện Biên long trọng tổ chức Lễ khánh thành và ban giao công trình xây dựng cụm trường Tiểu học và THCS Võ Nguyên Giáp, xã Mường Phăng, huyện Điện Biên.
KHTC - Khánh thành Nhà công vụ trường THCS xã Pa Thơm huyện Điện Biên do Công đoàn Giáo dục Việt Nam Tài trợ

KHTC - Khánh thành Nhà công vụ trường THCS xã Pa Thơm huyện Điện Biên do Công đoàn Giáo dục Việt Nam Tài trợ

 •   07/09/2014 09:15:01 PM
 •   Đã xem: 1660
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn: Ngày 05/9/2014, Sở Giáo dục và Đào tạo Điện Biên long trọng tổ chức Lễ khánh thành và ban giao công trình Nhà công vụ trường THCS xã Pa Thơm huyện Điện Biên. Tham dự Lễ khánh thành có ông Hoàng Ngọc Vinh - Chủ tịch liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên, Ông Lê Văn Quý - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Điện Biên, ông Lò Văn Phương - Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Điện Biên.
KHTC –Chỉ thị số 25/2014/CT-TTg về việc điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách Nhà nước những tháng cuối năm 2014

KHTC –Chỉ thị số 25/2014/CT-TTg về việc điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách Nhà nước những tháng cuối năm 2014

 •   26/08/2014 05:57:17 AM
 •   Đã xem: 5861
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn: Ngày 13/8/2014, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa có Chỉ thị số 25/2014/CT-TTg yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách Nhà nước những tháng cuối năm 2014.
KHTC - Liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi

KHTC - Liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi

 •   20/08/2014 10:13:27 AM
 •   Đã xem: 1731
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn: Ngày 04/8/2014, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1299/2014/QĐ-TTg phê duyệt “Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng lý thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi”.
KHTC - Hitachi Starboard - Giải pháp phòng học thông minh, phù hợp với các trường chuyên, trường chất lượng cao, trường trọng điểm và các trường trong vùng có điều kiện kinh tế - xã hội phát triển

KHTC - Hitachi Starboard - Giải pháp phòng học thông minh, phù hợp với các trường chuyên, trường chất lượng cao, trường trọng điểm và các trường trong vùng có điều kiện kinh tế - xã hội phát triển

 •   13/08/2014 03:28:45 AM
 •   Đã xem: 2145
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn: Hitachi Starboard là giải pháp phòng học tương tác đa năng được phát triển và sản xuất bởi công ty Hitachi Nhật Bản. Hiện tại Hitachi Starboard đã có mặt tại các trường tiểu học, phổ thông, đại học và các cơ sở giáo dục trên hơn 71 nước trên thế giới. Tại các quốc gia có nền giáo dục phát triển như Nhật Bản, Anh, Mỹ , Pháp, Ấn Độ…
KHTC - Chế độ tư đãi đối với học sinh, sinh viên các trường văn hóa - nghệ thuật

KHTC - Chế độ tư đãi đối với học sinh, sinh viên các trường văn hóa - nghệ thuật

 •   31/07/2014 02:43:56 AM
 •   Đã xem: 1394
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn: Ngày 21/07/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 41/2014/QĐ-TTg về chế độ tư đãi đối với học sinh, sinh viên các ngành nghệ thuật truyền thống và đặc thù trong các trường văn hóa - nghệ thuật.
KHTC - Quy định về đào tạo chất lượng cao trình độ đại học

KHTC - Quy định về đào tạo chất lượng cao trình độ đại học

 •   31/07/2014 02:40:52 AM
 •   Đã xem: 1454
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn: Ngày 18/07/2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban bành Thông tư số 23/2014/TT-BGDĐT quy định về đào tạo chất lượng cao trình độ đại học
KHTC - Quy định về quản lý và sử dụng xuất bản phẩm tham khảo trong các cơ sở giáo dục

KHTC - Quy định về quản lý và sử dụng xuất bản phẩm tham khảo trong các cơ sở giáo dục

 •   30/07/2014 09:17:25 PM
 •   Đã xem: 1310
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn: Ngày 07/7/2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 21/2014/TT-BGDĐT quy định về quản lý và sử dụng xuất bản phẩm tham khảo trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Các tin khác

huân chương hạng 1
Bản đồ tỉnh Điện Biên
Liên kết web

 

 

 

 

Quảng cáo
Quản trị thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập98
 • Máy chủ tìm kiếm5
 • Khách viếng thăm93
 • Hôm nay23,260
 • Tháng hiện tại710,449
 • Tổng lượt truy cập27,468,438
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây