GDMN - Những sự kiện nổi bật của Giáo dục mầm non trong năm 2017

Chủ nhật - 24/12/2017 22:37
Dienbien.edu.vn - Giáo dục mầm non Điện Biên trong những năm gần đây phát triển nhanh và có những đóng góp quan trọng vào thành công chung của sự nghiệp giáo dục tỉnh nhà. Những ngày cuối cùng của năm 2017 sắp kết thúc, Phòng Giáo dục Mầm non (GDMN) xin giới thiệu một số sự kiện, hoạt động được đánh giá là tiêu biểu trong năm 2017 của cấp học.
1. Đẩy mạnh thực hiện thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”

Hưởng ứng phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” giai đoạn 2016-2020 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động, cấp học mầm non của tỉnh đã tích cực triển khai nhiều hoạt động như: Khuyến khích các đơn vị tổ chức ký kết giao ước thi đua; hướng dẫn việc cụ thể hóa đổi mới sáng tạo gắn với nhiệm vụ công tác của mỗi nhà giáo; chia sẻ sáng kiến kinh nghiệm về chuyên môn giáo dục mầm non trên website của ngành; lập zalo nhóm chuyên môn để chia sẻ kinh nghiệm; phát hiện, tôn vinh những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới tiêu biểu trong dạy và học...

Nhờ đó, giáo dục mầm non trong năm qua có nhiều đổi mới trong mọi mặt hoạt động, điển hình như: nhiều trường có cảnh quan trường lớp đẹp, thân thiện, an toàn; môi trường giáo dục “mở” và sáng tạo; tổ chức đa dạng các hoạt động giáo dục cho trẻ, lấy trẻ làm trung tâm, phù hợp với thực tế địa phương, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc... Không có cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên vi phạm đạo đức nhà giáo.
 
1
Hoạt động âm nhạc của cô và bé trường mầm non Tân Thanh, thành phố Điện Biên Phủ
 
2. Tỷ lệ huy động trẻ trong độ tuổi nhà trẻ ra lớp tăng cao nhất từ trước đến nay

Nhằm tăng tỷ lệ huy động dân số trong độ tuổi đến trường, phấn đấu đạt chỉ tiêu Nghị quyết số 14/NQ-TU ngày 20/11/2015 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Sở đã trực tiếp chỉ đạo các phòng giáo dục và đào tạo, đồng thời có văn bản gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố đề nghị quan tâm phối hợp thực hiện các giải pháp nhằm tăng tỉ lệ huy động trẻ mầm non ra lớp, đặc biệt là trẻ nhà trẻ.

Toàn tỉnh đến nay có 176 trường mầm non (trong đó 04 trường chưa đi vào hoạt động) với 2.398 nhóm, lớp; tổng số trẻ mầm non đến trường là 56.402 trẻ. Tỷ lệ huy động trẻ nhà trẻ ra lớp đạt 32,5%, tăng 10,6% so với năm học trước và đạt mức tăng tỉ lệ cao nhất từ trước đến nay. Tỷ lệ huy động trẻ mẫu giáo đạt 98,2%, riêng trẻ 5 tuổi đạt 99,7%.

3. Duy trì và nâng cao chất lượng Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi

Tính đến thời điểm tháng 12 năm 2017, 130/130 đơn vị cấp xã và 10/10 đơn vị cấp huyện duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi. Các chỉ số theo các điều kiện, tiêu chuẩn đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi được duy trì và nâng cao với 99,7% trẻ 5 tuổi được huy động ra lớp (13.164 trẻ); 100% trẻ 5 tuổi được học 2 buổi/ngày và hoàn thành chương trình GDMN.

4. Thực hiện hiệu quả Đề án Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025

Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch của UBND tỉnh về việc thực hiện Đề án Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025, Sở đã hướng dẫn thực hiện Kế hoạch năm 2017. Căn cứ Kế hoạch của UBND các huyện, thị xã, thành phố và hướng dẫn của Sở, các phòng giáo dục và đào tạo đã triển khai nhiều hoạt động tăng cường tiếng Việt cho trẻ em vùng dân tộc thiểu số như: Đa dạng hóa các hình thức truyền thông; chỉ đạo thực hiện tăng cường tiếng Việt trong chương trình giáo dục; tăng cường cơ sở vật chất, xây dựng môi trường, học liệu; tập huấn cho cán bộ quản lý, giáo viên mầm non về việc xây dựng và sử dụng môi trường tăng cường tiếng Việt cho trẻ... Qua đó, chất lượng xây dựng môi trường giáo dục tiếng Việt cho trẻ, khả năng sử dụng tiếng Việt của trẻ tiến bộ rõ rệt, chất lượng thực hiện chương trình giáo dục mầm non của giáo viên vùng biên giới, khó khăn theo đó cũng được nâng lên.


   
"Phiên chợ quê" của các cháu trường Mầm non Thanh Yên, huyện Điện Biên
 
5. Có 50,6% trường mầm non đạt chuẩn quốc gia, 51,7% trường mầm non được đánh giá ngoài và công nhận đạt chuẩn chất lượng giáo dục
 
Tính đến thời điểm tháng 12 năm 2017, toàn tỉnh có 87/172 trường mầm non đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 50,6% (trong đó, trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 là 67 trường và mức độ 2: 20 trường); 89/172 trường mầm non được đánh giá ngoài đạt từ cấp độ 1 trở lên, đạt tỷ lệ 51,7%. So với năm 2016, tăng 09 trường mầm non chuẩn quốc gia và duy trì tốt số trường được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục. Kết quả này cho thấy phong trào xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia, trường đạt chuẩn chất lượng giáo dục của tỉnh đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao và quyết tâm cao trong thực hiện của các đơn vị trong toàn tỉnh.

6. Xây dựng và triển khai Chương trình phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em trong trường học giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025

Thực hiện Kế hoạch số 2269/KH-SGDĐT ngày 06 tháng 10 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo về thực hiện Chương trình phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em trong trường học giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025, cùng với việc tiếp tục thực hiện nghiêm túc Thông tư số 13/2010/TT-BGDĐT ngày 15/4/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn, thương tích trong cơ sở giáo dục mầm non, cấp học Mầm non tỉnh Điện Biên triển khai thực hiện nhiều giải pháp. Kết quả 172/172 trường mầm non trong toàn tỉnh theo phân cấp quản lý được UBND cấp huyện cấp giấy chứng nhận “Trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích”.

7. Thực hiện tốt chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”

Ngày 25 tháng 01 năm 2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Kế hoạch số 56/KH-BGDĐT về Kế hoạch triển khai chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2016-2020. Triển khai thực hiện nhiệm vụ này, ngày 21 tháng 02 năm 2017, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Kế hoạch số 299/KH-SGDĐT về việc thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm tỉnh Điện Biên, giai đoạn 2016-2020. Theo đó, phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thị xã, thành phố đã ban hành kế hoạch và có nhiều giải pháp tích cực trong thực hiện chuyên đề, trong đó chú trọng đến các nội dung trọng tâm như: Xây dựng môi trường giáo dục, chỉ đạo xây dựng kế hoạch giáo dục, tổ chức hoạt động giáo dục, đánh giá sự phát triển của trẻ và sự phối hợp giữa nhà trường, cha mẹ và cộng đồng trong giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.
 
2
Cô và trò trường Mầm non Mường Báng số 2 huyện Tủa Chùa trong giờ Hoạt động ngoài trời
 
8. Mở rộng thí điểm dạy tiếng Anh cho trẻ trong trường mầm non

Kết thúc năm học 2016-2017, cấp học mầm non tỉnh nhà đã triển khai thực hiện thí điểm dạy tiếng Anh cho trẻ mẫu giáo tại trường Mầm non Rainbow, thành phố Điện Biên Phủ. Sang năm học 2017-2018, số trường thực hiện thí điểm dạy tiếng Anh cho trẻ mẫu giáo đã tăng lên 5 trường (01 trường thuộc thành phố Điện Biên Phủ và 04 trường thuộc huyện Điện Biên), nâng tổng số trường thực hiện thí điểm trong toàn tỉnh lên là 06 trường. Thực hiện thí điểm dạy tiếng Anh cho trẻ mẫu giáo trong trường mầm non bước đầu đã tạo được môi trường cho trẻ mẫu giáo làm quen với tiếng Anh, giúp trẻ mạnh dạn, tự tin trong giao tiếp và có hứng thú với một ngôn ngữ mới, tạo tiền đề cho trẻ tham gia học tiếng Anh ở cấp học cao hơn.  

9. Ban hành Quy định Tiêu chí trường mầm non chất lượng cao tỉnh Điện Biên giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2025

Ngày 08/12/2017, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã ký ban hành Quyết định số 1737/QĐ-SGDĐT về việc banh hành Quy định tiêu chí trường mầm non chất lượng cao tỉnh Điện Biên giai đoạn 2018-2025. Quy định tiêu chí trường mầm non chất lượng cao là định hướng cụ thể cho các trường mầm non đã đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 và chuẩn chất lượng cấp độ 3 tiếp tục phấn đấu nâng cao chất lượng giáo dục nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của cha mẹ trẻ. Quy định đã cụ thể hóa chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục mầm non và hướng đến hội nhập với xu thế phát triển giáo dục mầm non của các nước tiên tiến trên thế giới. 
 
Các cháu trường Mầm non 20/10, Thành phố Điện Biên Phủ   

10. Chú trọng phát triển giáo dục mầm non ngoài công lập

Thực hiện nhiều giải pháp quan tâm phát triển giáo dục mầm non ngoài công lập, hiện nay, tỉnh có 3 trường mầm non tư thục (Mầm non Rainbow, trường Mầm non Ánh Thu và Mẫu giáo SOS) và 07 nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục với tổng số 350 trẻ tham gia học tại các cơ sở giáo dục này. Ngoài các nhóm trẻ được phát triển tại thành phố Điện Biên Phủ, huyện Tuần Giáo cũng đã có 01 nhóm trẻ tư thục được xây dựng và đi vào hoạt động. So với năm 2016, năm nay đã tăng thêm 04 nhóm trẻ tư thục. Đây là một kết quả đáng khích lệ, đồng thời cũng là điểm mới đối với cán bộ quản lý trong thực hiện nhiệm vụ quản lý hoạt động của các cơ sở giáo dục ngoài công lập trên địa bàn.

Một mùa xuân mới đang về, với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các cấp lãnh đạo, sự nỗ lực cố gắng của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên toàn cấp học, sự quan tâm của xã hội và cộng đồng, tin tưởng rằng giáo dục mầm non Điện Biên tiếp tục gặt hái được nhiều thành công mới trong năm 2018./.
 

Tác giả bài viết: Trần Thị Tố Uyên

Nguồn tin: Phòng GDMN:

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

huân chương hạng 1
Bản đồ tỉnh Điện Biên
Liên kết web

 

 

 

 

Quảng cáo
Quản trị thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập143
  • Hôm nay27,074
  • Tháng hiện tại672,486
  • Tổng lượt truy cập25,485,940
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây