banner
Nhiệt liệt chào mừng 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024)

10 kết quả nổi bật về giáo dục và đào tạo Điện Biên trong năm 2022

Thứ bảy - 31/12/2022 02:27
Dienbien.edu.vn - Năm 2022 dịch COVID-19 bùng phát trở lại với những diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng lớn đến mọi mặt của đời sống xã hội. Trước những những khó khăn, thách thức, toàn ngành Giáo dục tỉnh Điện Biên đã đoàn kết, sáng tạo, chủ động linh hoạt ứng phó, chuyển trạng thái hoạt động, nỗ lực cố gắng, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt kế hoạch, nhiệm vụ được giao. Ban Biên tập lựa chọn 10 kết quả nổi bật về giáo dục và đào tạo Điện Biên trong năm 2022 như sau:

1. Thực hiện hiệu quả công tác rà soát, sắp xếp mạng lưới trường, lớp

Thực hiện Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ, Sở GDĐT đã phối hợp tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3385/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 về kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy Sở GDĐT. Sau khi kiện toàn Sở GDĐT giảm từ 10 phòng xuống còn 8 phòng, đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện về số lượng người làm việc theo quy định.
Thực hiện chủ trương về tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, chỉ đạo, ngành GDĐT tích cực rà soát, sắp xếp lại mạng lưới trường, lớp học theo hướng tăng số học sinh/lớp, tăng số lớp/trường. Hiện nay tỷ lệ học sinh/lớp của cấp mầm non là 23,6 trẻ /lớp, tiểu học là 26,4 học sinh/lớp, THCS là 35,0 HS/lớp, THPT 38,7 HS/lớp. So với cùng kỳ năm trước, năm học 2022-2023 cấp tiểu học tăng 0,54 học sinh/lớp, cấp THCS tăng 1,12 học sinh/lớp, cấp THPT tăng 0,17 học sinh/lớp.

2. Huy động tối đa dân số trong độ tuổi đến trường đạt và vượt kế hoạch UBND tỉnh giao

Ngành đã chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp huy động tối đa dân số trong độ tuổi đến trường, làm tốt công tác tuyển sinh, duy trì sĩ số và đảm bảo tỷ lệ học sinh đi học chuyên cần.
Theo thống kê đầu năm học 2022-2023, tỷ lệ huy động trẻ các độ tuổi ra lớp cơ bản đạt và vượt kế hoạch giao: Trẻ nhà trẻ: 45,7% (vượt 0,3%), trẻ 3-5 tuổi: 99,7% (vượt 0,1%); trẻ 5 tuổi: 99,9% (đạt kế hoạch); trẻ 6 tuổi vào lớp 1: 99,97% (vượt 0,07%); trẻ 6-10 tuổi học tiểu học: 99,9% (đạt kế hoạch); trẻ 11 tuổi vào lớp 6: 98,0% (vượt 0,3%); trẻ 11-14 tuổi học THCS: 97,3% (vượt 0,2%); trẻ 15-18 tuổi học THPT và tương đương: 72,1% (vượt 0,2%).
3. Tổ chức thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19
 Thực hiện chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Ngành Giáo dục và Đào tạo đã chủ động, tích cực, quyết liệt, sáng tạo, thích ứng linh hoạt trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng thời, hiệu quả 02 nhiệm vụ: phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và tổ chức hoạt động dạy học phù hợp với bối cảnh phòng chống dịch theo từng thời điểm (trực tuyến, trực tiếp, kết hợp, giao bài hoặc hình thức khác), bảo đảm các hoạt động giáo dục không bị “đứt gãy”.  Phối hợp tích cực với ngành Y tế, chỉ đạo triển khai quyết liệt tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 đối với toàn bộ cán bộ quản lý, nhà giáo, người lao động, học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn, đặc biệt là trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và học sinh từ 12 đến dưới 18 tuổi.
4. Tham mưu tỉnh ban hành nhiều Nghị quyết quan trọng về giáo dục và đào tạo
Trong năm 2022, Ngành đã tích cực xây dựng và tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành nhiều Nghị quyết quan trọng về giáo dục và đào tạo: Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND ngày 02/4/2022 Quy định mức chi cho công tác tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Nghị quyết số 11/2022/NQ-HĐND ngày 08/7/2022 Quy định nội dung, mức chi tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Nghị quyết số 128/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 thông qua Đề án hợp tác đào tạo giữa tỉnh Điện Biên với các tỉnh Bắc Lào, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.
5. Tổ chức thực hiện hiệu quả Chương trình Giáo dục phổ thông 2018
Ngành đã triển khai, tổ chức thực hiện Chương trình GDPT 2018 đối với lớp 1,2,3,6,7,10 năm học 2022-2023 đảm bảo lộ trình kế hoạch đã xây dựng. Tổ chức giảng dạy hiệu quả tài liệu giáo dục địa phương lớp 1,2,3,6,7,10; tiếp tục biên soạn tài liệu giáo dục địa phương lớp 4, 11,12 (tài liệu lớp 8,9 đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt vào tháng 12/2022); đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị và các điều kiện để triển khai, thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 đảm bảo kế hoạch, chất lượng.
 Đồng chí Cù Huy Hoàn - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo - Chủ tịch Hội đồng chọn sách giáo khoa năm học 2022-2023 trên địa bàn tỉnh Điện Biên phát biểu quán triệt và chỉ đạo Hội đồng
Việc tổ chức lựa chọn sách giáo khoa sử dụng cho năm học 2022-2023 được đảm bảo đúng tiến độ, quy định; cung ứng kịp thời, đầy đủ sách giáo khoa được UBND tỉnh phê duyệt để phục vụ công tác dạy và học; hoàn thành bồi dưỡng 09 modul thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cho 100% cán bộ quản lý và giáo viên cốt cán; tập trung chỉ đạo hiệu quả dạy và học đối với các khối lớp 1, lớp 2, lớp 3 cấp tiểu học, khối lớp 6, lớp 7 cấp THCS; lớp 10 THPT học theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 đúng quy định, đảm bảo chất lượng và kế hoạch thời gian năm học.
6. Tổ chức các kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế; tham gia và đạt được thành tích cao tại một số kỳ thi cấp quốc gia
Tỉ lệ tốt nghiệp THPT năm 2022 đạt 99,24%; so với năm 2021 tăng 0,89% (năm 2021 đạt 98,35%). Điểm trung bình môn thi tốt nghiệp là 6,07 điểm, đứng thứ 51/63 tỉnh, thành phố; so với năm 2021 tăng 4 bậc (năm 2021 đứng thứ 55/63).
Kỳ thi HSG các môn văn hóa cấp quốc gia có 48 học sinh dự thi (21 học sinh dự thi vượt cấp) trong đó có 11 học sinh đoạt giải (tỉ lệ 23% học sinh dự thi đoạt giải), với 05 giải Ba và 06 giải Khuyến khích, (03 học sinh dự thi vượt cấp đạt giải) đứng thứ tự thứ 3/7 tỉnh thuộc Cụm thi đua số 4 (Sở GDĐT các tỉnh khu vực biên giới miền núi phía Bắc). Đặc biệt lần đầu tiên có 01 học sinh đoạt giải Ba môn tiếng Anh.

Đ/c Nguyễn Văn Đoạt - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở GDĐT
 trao thưởng cho học sinh đạt giải cấp Quốc gia
Ngành đã tổ chức các kỳ thi chọn học sinh giỏi các cấp, tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023, Nghề phổ thông, Tốt nghiệp THPT năm 2022 đảm bảo nghiêm túc, công bằng và an toàn. Tham gia các hoạt động đánh giá quốc gia, quốc tế đảm bảo kế hoạch. Tổ chức đánh giá khảo sát chính thức PISA chu kỳ 2022 tại tỉnh Điện Biên trên 01 trường THPT; tham gia hoạt động khảo sát chính thức Đánh giá kết quả học tập của học sinh lớp 9, lớp 11 tại Điện Biên trên 05 trường, trong đó 02 trường THCS và 03 trường THPT.
7. Huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, kiên cố hóa trường lớp
Ngành chỉ đạo các đơn vị huy động lồng ghép các nguồn vốn đầu tư xây dựng, cải tạo, sửa chữa nâng cấp cơ sở vật chất, thiết bị trường học. Bố trí, sắp xếp, sử dụng hợp lý, hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học hiện có; tăng cường quản lý tài sản công, xây dựng và tôn tạo cảnh quan môi trường trong trường học. Tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp, phối hợp với các cơ quan liên quan cân đối kinh phí, huy động, lồng ghép các nguồn vốn và huy động các nguồn lực từ nhân dân xây dựng, đẩy nhanh thực hiện các dự án cải tạo, sửa chữa, đầu tư phòng học, phòng công vụ, phòng nội trú và nhiều hạng mục khác, bổ sung thiết bị, đồ dùng dạy học, cơ bản đáp ứng nhu cầu dạy và học. Từng bước đầu tư chuẩn hóa hệ thống phòng học, phòng chức năng, phòng thư viện, thí nghiệm theo tiêu chuẩn hiện hành đáp ứng quy mô học sinh; đảm bảo đủ diện tích để đáp tối đa số học sinh/lớp đối với từng cấp học theo quy định. Toàn tỉnh hiện có 7.349 phòng học, 1.500 phòng học chức năng, 3.513 phòng nội trú học sinh, 1.812 phòng công vụ giáo viên, trong đó có 9.101/14.174 phòng kiên cố (chiếm tỷ lệ 64,21%).
Công tác xã hội hóa giáo dục được đẩy mạnh. Năm 2022, ngành Giáo dục được các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (Ủy ban Y tế Hà Lan - Việt Nam; Tổ chức Cứu trợ trẻ em Quốc tế tại Việt Nam; Tổ chức Rồng xanh; Tổ chức Tầm nhìn thế giới,…) cam kết hỗ trợ 825.328,6USD để triển khai các dự án hỗ trợ giáo dục và đào tạo. Chương trình sóng và máy tính cho em huy động được 44,8 tỉ đồng (trong đó 32,5 tỉ đồng tiền mặt và 12,3 tỉ giá trị máy móc, hiện vật).
8. Tăng số trường đạt chuẩn quốc gia, đạt kiểm định chất lượng giáo dục, thư viện thân thiện
Tổ chức thực hiện hiệu quả Kế hoạch xây dựng trường học đạt kiểm định chất lượng giáo dục và đạt chuẩn quốc gia tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2025, giúp các cơ sở giáo dục xác định được mức độ đáp ứng mục tiêu giáo dục trong từng giai đoạn, xây dựng kế hoạch cải tiến và nâng cao chất lượng các hoạt động trong nhà trường. Đến cuối năm học, toàn tỉnh có 322/464 trường được công nhận đạt đạt kiểm định chất lượng giáo dục đạt 69,40%; 350/464 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia đạt 75,4% (vượt 0,9% kế hoạch giao năm học 2022-2023).
Công tác xây dựng, phát triển thư viện thân thiện đáp ứng yêu cầu đổi mới của Chương trình giáo dục phổ thông 2018 được các đơn vị chú trọng quan tâm. 100% các cơ sở giáo dục phổ thông có thư viện trường học, trong năm học đã tổ chức kiểm tra thẩm định và công nhận 51 thư viện trường học đạt danh hiệu thư viện đạt chuẩn, thư viện tiên tiến.
9. Duy trì và nâng cao chất lượng công tác Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ
Công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tiếp tục được quan tâm. Duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi, chuẩn bị sẵn sàng cho trẻ 5 tuổi vào lớp 1. Củng cố, duy trì đạt chuẩn Phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở và phấn đấu đạt chuẩn mức độ cao hơn để nâng cao chất lượng giáo dục, tạo điều kiện thuận lợi để huy động tối đa trẻ em trong độ tuổi vào học tiểu học, nhất là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và trẻ em khuyết tật. Tăng cường quản lý, chỉ đạo nâng cao tỉ lệ và chất lượng xóa mù chữ; tổ chức các lớp xóa mù chữ linh hoạt về thời gian, địa điểm, phù hợp với tập quán sinh hoạt của đồng bào dân tộc và tình hình dịch bệnh Covid -19 diễn biến phức tạp, tạo điều kiện thuận lợi cho học viên theo học đảm bảo số lượng và chất lượng.
Năm 2022, toàn tỉnh duy trì đạt chuẩn PCGD mầm non cho trẻ em 5 tuổi, PCGD tiểu học mức độ 2, PCGD THCS mức độ 2, Xóa mù chữ mức độ 2. Trong đó, có 126/129 xã đạt chuẩn PCGD tiểu học mức độ 3; 85/129 xã đạt chuẩn PCGD THCS mức độ 3.
10. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2022) và tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao đạt nhiều thành tích cao
Ngành đã tổ chức thành công Hội thi “Giai điệu tuổi hồng” từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh. Hội thi “Giai điệu tuổi hồng” dành cho học sinh tỉnh Điện Biên lần thứ VI, năm 2022 có 43 đoàn, 1.125 học sinh tham gia với 130/206 giải tiết mục dự thi, 19 giải toàn đoàn; lựa chọn 14 tiết mục đặc sắc công diễn tại sân Quảng trường 7/5 Thành phố Điện Biên Phủ.
Tổ chức thành công Hội thao truyền thống ngành Giáo dục và Giải cầu lông Ngành Giáo dục mở rộng năm 2022 với quy mô lớn, có tổng số hơn 1.200 lượt vận động viên tham gia thi đấu 5 môn thể thao với 35 nội dung thi đấu.
Tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 tại các đơn vị, cơ sở giáo dục và cấp tỉnh với nhiều hoạt động tri ân thầy cô ý nghĩa.
Tham gia Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Điện Biên lần thứ XI năm 2022 đạt giải Nhất khối các Sở, ngành và Đạt giải Nhất tại Đại hội.
Tham gia Hội diễn nghệ thuật quần chúng Công Nông Binh tỉnh Điện Biên đoạt giải A toàn đoàn. Tham gia Hội thi “Dân vận khéo” tỉnh Điện Biên lần thứ III đoạt giải Ba toàn đoàn.
Năm 2022 sắp khép lại, một năm nhiều khó khăn, thách thức nhưng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp, giúp đỡ của các cấp, các ngành và toàn xã hội; sự nỗ lực cố gắng không ngừng nghỉ của đội ngũ toàn ngành, giáo dục Điện Biên đã gặt hái được những thành quả đáng khích lệ. Một mùa Xuân mới lại về, tin tưởng rằng bước sang năm mới 2023, phát huy thành tích đã đạt được, giáo dục Điện Biên sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành công hơn nữa, sự nghiệp giáo dục và đào tạo của tỉnh ngày càng phát triển và vững bước đi lên./.

Tác giả: Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Fanpage Ngành Giáo dục
Quản lý thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập7,975
  • Máy chủ tìm kiếm38
  • Khách viếng thăm7,937
  • Hôm nay419,032
  • Tháng hiện tại16,346,942
  • Tổng lượt truy cập106,785,374
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi