Giới thiệu về Sở Giáo dục và Đào tạo

THÔNG TIN CHUNG VỀ VĂN PHÒNG SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
NĂM HỌC 2018-2019
  Địa chỉ:    Số 867- Đường Võ Nguyên Giáp - Phường Mường Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ
  Điện thoại (Văn thư)    0215 3 824 980                        Fax:   0215 3 828 896   
  Website: http://dienbien.edu.vn    
1. LÃNH ĐẠO NGÀNH    
  GIÁM ĐỐC NGUYỄN VĂN KIÊN       
  Điện thoại:               CQ: 02153 835 468 DD:    094 665 29 89
  PHÓ GIÁM ĐỐC LÒ THỊ THỜI                  
  Điện thoại:   CQ:   0215 3827 608  DD:    091 2518 005
  PHÓ GIÁM ĐỐC NGUYỄN VĂN ĐOẠT  
  Điện thoại CQ: 0215 3829 234 DĐ:    091 3542 616
  PHÓ GIÁM ĐỐC CÙ HUY HOÀN  
  Điện thoại CQ: 02153 821 126 DĐ: 0914894499
2. CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG CỦA SỞ:     Bao gồm 10 phòng  
  Tổng số CB, CNV:         70 người;   trong đó:              55  biên chế;   07 hợp đồng;    05 trưng tập;
  Biên chế LĐLĐ tỉnh:      03 người;  Khuyến học tỉnh:  02 người;       
3. DANH SÁCH LÃNH ĐẠO CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG   
3.1. Phòng Giáo dục Mầm non:   Số chuyên viên:   03; ĐT: 0215.3826 368
  Trường phòng: Trần Thị Tố Uyên DĐ: 01268 244 919
  Phó trưởng phòng: Trần Thị Thúy DĐ: 0915 667 268
3.2. Phòng Giáo dục Tiểu học: Số chuyên viên:   06; ĐT: 0215.3827 137
  Trưởng phòng: Đào Thái Lai  DĐ: 0903 451 694
  Phó trưởng phòng: Đỗ Văn Mười DĐ: 0912 793 184 
3.3. Phòng Giáo dục Trung học: Số chuyên viên:    07; ĐT: 0215.3827 138
  Trưởng phòng Thái Đình Huyên DĐ: 0971049202
  Phó trưởng phòng: Nguyễn Khắc Hải DĐ: 0913889866
3.4. Phòng CNTT và NCKH Số chuyên viên:    03; ĐT: 0215.829 127
  Trưởng phòng: Lương Văn Đoàn DD: 0912 600 878
  Phó phòng Nguyễn Thị Hồng Lan DD: 0988 714 419
3.5. Phòng Giáo dục thường xuyên và Chuyên nghiệp: Số chuyên viên:    04; ĐT: 0215.3826 363
  Trưởng phòng: Nguyễn Thị Thúy  DD: 0914 894 546
  Phó trưởng phòng: Mai Lương Ngọc DD: 0912 047 029
  Phó trưởng phòng: Đặng Minh Nhụy DD: 0918 737 789
3.6. Thanh tra Sở: Số chuyên viên:    04; ĐT: 0215.3827 104
  Chánh thanh tra: Triệu Đình Ven DD: 0912 698 875
  Phó chánh thanh tra: Võ Hồng Kỳ DD: 0914 872 306
  Phó chánh thanh tra: Nguyễn Ngọc Đông DD: 0912 600 973
3.7. Phòng Tổ chức cán bộ: Số chuyên viên:    05; ĐT: 0215.3827 139
  Trưởng phòng: Vũ Xuân Cường  DD: 0912 748 072
  Phó trưởng phòng: Bùi Xuân Phái DD: 0983 651 100
  Phó trưởng phòng:    
3.8. Phòng Kế hoạch-Tài chính: Số cán bộ, chuyên viên: 12; ĐT: 0215.3830 090
    Bộ phận Tài chính:  ĐT: 0215.3827 231
      0215.3830 090
  Phó trưởng phòng Trịnh Mạnh Cường  DD: 0912 579 638
  Phó trưởng phòng:    
3.9. Văn phòng: Tổng số CB,CNV:     15; ĐT: 0215.3831 439
  Chánh văn phòng Đoàn Trần Hiệp DĐ: 0978 333 355
  Phó Chánh Văn phòng: Cao Mai Hoa   DD: 0914 522 379
  Phó Chánh Văn phòng: Lù Kiều Vân DD: 0988 416 009
3.10. Phòng Khảo thí và QLCLGD Số cán bộ, chuyên viên:    04; ĐT: 0215.3824 281
  Trưởng phòng: Lê Quang Vinh DD: 0982 279 868 
  Phó trưởng phòng: Nguyễn  Tuấn Anh DĐ: 0915485703

 
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐIỆN BIÊN
--------------------------------------------------------------------------------------
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Văn Kiên - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo
Địa chỉ: 
Số 867, đường Võ Nguyên Giáp, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
Điện thoại: 02153 824 980 - 02153 831 439
Email: 
phongcntt@dienbien.edu.vn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây