Hướng dẫn quản lý, thu chi tiền công đức, tài trợ cho di tích, hoạt động lễ hội

Hướng dẫn quản lý, thu chi tiền công đức, tài trợ cho di tích, hoạt động lễ hội  

 •   27/03/2023 04:57:00 AM
 •   Đã xem: 11
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn- Ngày 19/01/2023, Bộ tài chính ban hành Thông tư số 04/2023/TT-BTC hướng dẫn quản lý, thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội.
Quy định chế độ báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Quy định chế độ báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

 •   02/03/2023 02:45:00 AM
 •   Đã xem: 48
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn - Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 01/2023/TT-BTP quy định chế độ báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.
Hướng dẫn xếp lương viên chức thiết bị, thí nghiệm trong trường trung học.

Hướng dẫn xếp lương viên chức thiết bị, thí nghiệm trong trường trung học.

 •   20/02/2023 04:33:00 AM
 •   Đã xem: 82
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn- Ngày 28/12/2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 21/2022/TT-BGDĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương viên chức thiết bị, thí nghiệm trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trường chuyên biệt công lập.
Quy định mới về mua, chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài.

Quy định mới về mua, chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài.

 •   20/02/2023 04:32:00 AM
 •   Đã xem: 57
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn- Ngày 30/12/2022, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 20/2022/TT-NHNN hướng dẫn hoạt động chuyển tiền một chiều từ Việt Nam ra nước ngoài và thanh toán, chuyển tiền cho các giao dịch vãng lai khác của người cư trú là tổ chức, cá nhân.
Bỏ quy định nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính.

Bỏ quy định nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính.

 •   20/02/2023 04:31:00 AM
 •   Đã xem: 46
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn- Ngày 21/12/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công.
Mức chi thực hiện biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường.

Mức chi thực hiện biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường.

 •   20/02/2023 04:30:00 AM
 •   Đã xem: 48
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn- Ngày 30/12/2022, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 82/2022/TT-BTC quy định nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước thực hiện chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn
Mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng BHXH năm 2023.

Mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng BHXH năm 2023.

 •   26/01/2023 10:19:00 PM
 •   Đã xem: 87
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn- Ngày 03/01/2023, Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội ban hành Thông tư 01/2023/TT-BLĐTBXH quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng BHXH.
Mức đóng lệ phí đăng ký thường trú, tạm trú mới từ ngày 05/02/2023.

Mức đóng lệ phí đăng ký thường trú, tạm trú mới từ ngày 05/02/2023.

 •   18/01/2023 10:17:00 PM
 •   Đã xem: 65
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn- Ngày 22/12/2022, Bộ Tài Chính ban hành Thông tư 75/2022/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng kí cư trú.
Quy định mới về thời gian nghỉ việc hưởng BHXH.

Quy định mới về thời gian nghỉ việc hưởng BHXH.

 •   19/01/2023 10:15:00 PM
 •   Đã xem: 61
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn- Ngày 31/12/2022, Bộ Y tế ban hành Thông tư 18/2022/BYT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 56/2017/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết thi hành Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế.
Thay đổi yêu cầu thăng hạng chức danh nghề nghiệp họa sĩ

Thay đổi yêu cầu thăng hạng chức danh nghề nghiệp họa sĩ

 •   21/12/2022 10:52:00 PM
 •   Đã xem: 118
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn- Ngày 28/10/2022, Bộ trưởng Bộ VHTTDL ban hành Thông tư 09/2022/TT-BVHTTDL quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành mỹ thuật. Theo đó, thay đổi yêu cầu thăng hạng chức danh nghề nghiệp họa sĩ như sau:
Viên chức ngành Tài nguyên môi trường được bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ tin học

Viên chức ngành Tài nguyên môi trường được bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ tin học

 •   21/12/2022 10:51:00 PM
 •   Đã xem: 143
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn- Ngày 24/10/2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 12/2022/TT-BTNMT về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành tài nguyên và môi trường.
Chính sách khuyến khích phát triển giao thông vận tải đường thủy nội địa

Chính sách khuyến khích phát triển giao thông vận tải đường thủy nội địa

 •   21/12/2022 10:50:00 PM
 •   Đã xem: 211
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn- Ngày 9/11/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 21/2022/QĐ-TTg về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển giao thông vận tải đường thủy nội địa.
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất

 •   21/12/2022 10:49:00 PM
 •   Đã xem: 153
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn- Ngày 18/10/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 82/2022/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.
Quy định về quản lý, sử dụng nhà, đất phục vụ đối ngoại

Quy định về quản lý, sử dụng nhà, đất phục vụ đối ngoại

 •   21/12/2022 10:49:00 PM
 •   Đã xem: 111
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn- Ngày 28/10/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 90/2022/NĐ-CP về việc quản lý, sử dụng nhà, đất do Bộ Ngoại giao quản lý để phục vụ hoạt động đối ngoại của Nhà nước.
Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

 •   21/12/2022 10:48:00 PM
 •   Đã xem: 120
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn- Ngày 26/10/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 88/2022/NĐ-CP về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.
“Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”

“Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”

 •   02/11/2022 08:35:00 PM
 •   Đã xem: 204
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn- Sau 9 năm triển khai thực hiện, Ngày Pháp luật Việt Nam đã đóng góp tích cực vào việc nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật của toàn xã hội nói chung và người dân tỉnh Điện Biên nói riêng. Dưới sự chỉ đạo của UBND tỉnh, sự nỗ lực của các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là sự hưởng ứng, tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, việc triển khai Ngày Pháp luật đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận và là điểm nhấn của công tác phổ biến giáo dục pháp luật.
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 •   31/10/2022 10:32:00 AM
 •   Đã xem: 170
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn- Ngày 24/10/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 86/2022/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Trường PTDTNT THPT huyện Tuần Giáo làm tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường đầu năm học 2022-2023

Trường PTDTNT THPT huyện Tuần Giáo làm tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường đầu năm học 2022-2023

 •   17/10/2022 09:24:00 PM
 •   Đã xem: 289
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn-Thực hiện văn bản số 1944/SGDĐT-TTr ngày 15/8/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ pháp chế năm học 2022-2023, Từ đầu năm học đến nay trường PTDTNT THPT huyện Tuần Giáo đã tổ chức nhiều hoạt động để tuyển truyền, phố biến giáo dục pháp luật cho đội ngũ viên chức, người lao động và học sinh toàn trường.
Không chạy theo thành tích trong công nhận trường chuẩn quốc gia

Không chạy theo thành tích trong công nhận trường chuẩn quốc gia

 •   06/10/2022 10:08:00 AM
 •   Đã xem: 291
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn - Việc công nhận trường chuẩn quốc gia cần thực hiện khách quan, không chạy theo thành tích là một trong những kết luận được đưa ra tại buổi làm việc của đoàn giám sát Ban Văn hóa - Xã hội (HĐND tỉnh) với Sở Giáo dục và Đào tạo, chiều ngày 5/10, sau khi giám sát thực tiễn tại 4 huyện trên địa bàn tỉnh.

Các tin khác

Quản lý thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập126
 • Máy chủ tìm kiếm54
 • Khách viếng thăm72
 • Hôm nay52,223
 • Tháng hiện tại977,421
 • Tổng lượt truy cập56,682,304
Chung nhan Tin Nhiem Mang
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐIỆN BIÊN
--------------------------------------------------------------------------------------
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Văn Đoạt- Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo
Địa chỉ: 
Số 867, đường Võ Nguyên Giáp, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
Điện thoại: 02153 824 980 - 02153 831 439
Email: 
phongcntt@dienbien.edu.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây