TCCB-Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết TW 8 khóa XI của Đảng

TCCB-Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết TW 8 khóa XI của Đảng

 •   17/03/2014 04:40:16 AM
 •   Đã xem: 1820
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Hướng dẫn số 23-HD/ĐU, ngày 23/12/2013 của Đảng ủy Dân Chính Đảng tỉnh Điện Biên về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, sáng ngày 16/3/2014 Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo Điện Biên tổ chức Hội nghị triển khai đến toàn thể các đồng chí là cán bộ, đảng viên và quần chúng trong toàn Đảng bộ.
TCCB-Một số hoạt động hướng tới kỷ niệm 60 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên phủ 07/5/1954 - 07/5/2014).

TCCB-Một số hoạt động hướng tới kỷ niệm 60 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên phủ 07/5/1954 - 07/5/2014).

 •   16/03/2014 08:22:08 PM
 •   Đã xem: 2037
 •   Phản hồi: 0
Nhằm hướng tới dịp kỷ niệm 60 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2014). Dưới sự chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên đã phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương đồng thời chỉ đạo các Sở, ban, ngành trong tỉnh tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, du lịch và các sự kiện đặc sắc.
TCCB – Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên tổ chức Hội nghị hướng dẫn xây dựng Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập

TCCB – Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên tổ chức Hội nghị hướng dẫn xây dựng Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập

 •   13/03/2014 05:35:16 AM
 •   Đã xem: 3900
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn – Thực hiện kế hoạch tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020, nhằm triển khai có hiệu quả Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, viên chức các cơ quan đơn vị sự nghiệp công lập trong tỉnh theo Nghị định số 41/2012/NĐ-CP và Nghị định số 36/2013/NĐ-CP, sáng ngày 12 tháng 3 năm 2014, tại Hội trường 2A Ủy Ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ đã tổ chức Hội nghị hướng dẫn xây dựng Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, viên chức cho trên 170 cán bộ, viên chức đại diện các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn toàn tỉnh.
Tin TCCB - Khai giảng cao học khóa 23 (2013-2015) khu vực Tây Bắc và Tây Nguyên tại Hà Nội.

Tin TCCB - Khai giảng cao học khóa 23 (2013-2015) khu vực Tây Bắc và Tây Nguyên tại Hà Nội.

 •   10/03/2014 08:13:29 PM
 •   Đã xem: 1678
 •   Phản hồi: 0
Hòa trong không khí phấn khởi của những ngày đầu xuân, trong tiết xuân, hoa Ban trắng đang nở rộ giữa núi rừng Tây bắc và trong không khí toàn ngành giáo dục đang chuyển mình theo Đề án đổi mới căn bản, toàn diện của Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI, ngày 07/3/2014 tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã diễn ra Lễ khai giảng cao học khóa 23 (2013-2015) khu vực Tây Bắc và Tây Nguyên.

TCCB- BHXH Việt Nam ban hành quy trình, thủ tục giải quyết một số chế độ hưởng bảo hiểm xã hội đối với người lao động.

 •   27/02/2014 04:35:23 AM
 •   Đã xem: 1627
 •   Phản hồi: 0
Ngày 03 tháng 01 năm 2014, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quyết định số 01/QĐ-BHXH về việc ban hành quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội.
TCCB - Các môn thi đấu đầu tiên của Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Điện Biên, lần thứ XVII, năm 2014 chính thức được khởi tranh

TCCB - Các môn thi đấu đầu tiên của Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Điện Biên, lần thứ XVII, năm 2014 chính thức được khởi tranh

 •   16/02/2014 07:55:47 PM
 •   Đã xem: 2816
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn - Thực hiện Văn bản chỉ đạo số 439/UBND-VX ngày 23/02/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh, về việc tổ chức Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Điện Biên, trong các ngày từ 15/02/2014 đến ngày 02/3/2014, 14 nội dung thi đấu tại Hội khỏe Phù Đổng lần thứ XVII, năm 2014 sẽ chính thức được khởi tranh tại 07 địa điểm khu vực thành phố Điện Biên Phủ.
TCCB - Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản

TCCB - Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản

 •   12/02/2014 03:33:14 AM
 •   Đã xem: 1758
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn - Ngày 03 tháng 01năm 2014, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 33- CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản. Sau đây là toàn văn Chỉ thị:
TCCB - Ngày 19/01, tại Quảng trường Trung tâm Hội nghị tỉnh Điện Biên, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ khởi động Năm Thanh niên tình nguyện 2014.

TCCB - Ngày 19/01, tại Quảng trường Trung tâm Hội nghị tỉnh Điện Biên, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ khởi động Năm Thanh niên tình nguyện 2014.

 •   21/01/2014 10:57:52 AM
 •   Đã xem: 1644
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn - Tham dự buổi lễ có lãnh đạo Trung ương Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh; lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và các Sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh Điện Biên; lãnh đạo Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh một số tỉnh, thành phố cùng trên 3.000 đoàn viên, thanh niên tiêu biểu của tỉnh Ðiện Biên.
TCCB - Tỉnh ủy Điện Biên tổ chức Hội nghị cán bộ toàn tỉnh nhằm quán triệt, triển khai học tập Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI.

TCCB - Tỉnh ủy Điện Biên tổ chức Hội nghị cán bộ toàn tỉnh nhằm quán triệt, triển khai học tập Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI.

 •   15/01/2014 10:38:18 PM
 •   Đã xem: 1648
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn - Thực hiện Hướng dẫn số 95-HD/BTGTW, ngày 06/11/2013 của Ban Tuyên giáo Trung ương, trong 02 từ ngày 13 đến ngày 14/01/2014, tại Trung tâm Hội nghị văn hóa tỉnh Điện Biên, Tỉnh ủy Điện Biên đã tổ chức Hội nghị cán bộ toàn tỉnh nhằm quán triệt, triển khai học tập Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI.
TCCB – Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm năm 2013 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2014.

TCCB – Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm năm 2013 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2014.

 •   11/01/2014 03:40:43 AM
 •   Đã xem: 1374
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn - Sáng ngày 10 tháng 01 năm 2014, Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm năm 2013 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2014.

Tin TCCB - Bộ Giáo dục và Đào tạo chấn chỉnh việc lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường.

 •   08/01/2014 07:08:56 PM
 •   Đã xem: 1768
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn - Ngày 07 tháng 01 năm 2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 68/BGDĐT-GDTrH về việc Chấn chỉnh việc lạm dụng hồ sơ, số sách trong nhà trường.
TCCB. Kết quả nâng bậc lương và nâng phụ cấp thâm niên đối với cán bộ, công chức, viên chức năm 2013.

TCCB. Kết quả nâng bậc lương và nâng phụ cấp thâm niên đối với cán bộ, công chức, viên chức năm 2013.

 •   25/12/2013 07:23:45 PM
 •   Đã xem: 1643
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn - Ngày 19 tháng 12 năm 2013, Hội đồng xét nâng bậc lương Sở Giáo dục và Đào tạo đã tiến hành họp xét nâng bậc lương thường xuyên, nâng mức phụ cấp thâm niên vượt khung, nâng bậc lương trước thời hạn và nâng mức phụ cấp thâm niên đối với cán bộ, công chức, viên chức công tác tại Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị trực thuộc Sở.
TCCB. Trợ cấp một lần đối với các nhà giáo đã nghỉ hưu.

TCCB. Trợ cấp một lần đối với các nhà giáo đã nghỉ hưu.

 •   25/12/2013 07:17:03 PM
 •   Đã xem: 1455
 •   Phản hồi: 0
Ngày 30/8/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu.
TCCB - Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã gửi công văn yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo tăng cường quản lý các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập.

TCCB - Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã gửi công văn yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo tăng cường quản lý các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập.

 •   23/12/2013 09:50:50 PM
 •   Đã xem: 1471
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn - Vừa qua, tại một số nhóm lớp mầm non tư thục độc lập chưa được cấp phép đã xảy ra tình trạng bạo hành trẻ em, ảnh hưởng đến sức khoẻ và sự phát triển của trẻ, làm các bậc cha mẹ lo lắng, gây bức xúc trong xã hội. Để chấn chỉnh tình trạng này, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã gửi công văn yêu cầu các sở trực thuộc tăng cường quản lý các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập.
TCCB - Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội thảo, tập huấn đánh giá việc thực hiện và tác động của Chuẩn hiệu trưởng, Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học

TCCB - Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội thảo, tập huấn đánh giá việc thực hiện và tác động của Chuẩn hiệu trưởng, Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học

 •   12/12/2013 10:52:08 PM
 •   Đã xem: 1522
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn - Thực hiện Kế hoạch số 641/KH-BGDĐT ngày 22/5/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hội thảo, tập huấn đánh giá việc thực hiện và tác động của Chuẩn hiệu trưởng, Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học, sáng ngày 06/12 tại Khách sạn Phương Đông, thành phố Vinh, Nghệ An, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục - Bộ Giáo dục và Đào tạo, phối hợp với Dự án phát triển giáo viên THPT&TCCN đã tổ chức chương trình Hội thảo.
TCCB - Chi đoàn Thanh niên Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2013-2015

TCCB - Chi đoàn Thanh niên Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2013-2015

 •   29/11/2013 03:06:08 AM
 •   Đã xem: 1860
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn - Thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Kế hoạch số 26/ĐDCĐ ngày 18/4/2013 của BCH Đoàn DCĐ tỉnh về "Tổ chức Đại hội cơ sở Đoàn nhiệm kỳ 2013-2015", được sự nhất trí của Đảng ủy Sở Giáo dục và đào tạo và Ban Thường vụ Đoàn Dân chính Đảng tỉnh, sáng ngày 28/11/2013, tại Hội trường tầng 3, Chi đoàn Văn phòng Sở Giáo dục và đào tạo đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2013-2015.
TCCB - Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Trường CĐSP Điện Biên và đón nhận Huân chương Độc lập hạng 3.

TCCB - Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Trường CĐSP Điện Biên và đón nhận Huân chương Độc lập hạng 3.

 •   29/11/2013 02:53:50 AM
 •   Đã xem: 2617
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn-Ngày 20/11/2013, Trường CĐSP Điện Biên đã tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập (1963 - 2013) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba. Tới dự buổi lễ có đồng chí Phạm Xuân Kôi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Giàng Thị Hoa, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đại diện Lãnh đạo: Sở Giáo dục và Đào tạo; các Sở ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các trường cao đẳng trong và ngoài tỉnh, các phòng GD&ĐT và các trường THPT, THCS, Tiểu học, Mầm non trên địa bàn, cùng đông đảo các thế hệ cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên của nhà trường.
TCCB - Lễ kỷ niệm chào mừng 50 năm ngày thành lập Trường THPT Thị xã Mường Lay thành công tốt đẹp!

TCCB - Lễ kỷ niệm chào mừng 50 năm ngày thành lập Trường THPT Thị xã Mường Lay thành công tốt đẹp!

 •   19/11/2013 08:07:13 PM
 •   Đã xem: 3368
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn- Ngày 17 tháng 11 năm 2013, Trường THPT Thị xã Mường Lay long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường.

Các tin khác

huân chương hạng 1
Bản đồ tỉnh Điện Biên
Liên kết web

 

 

 

 

Quảng cáo
Quản trị thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập47
 • Máy chủ tìm kiếm15
 • Khách viếng thăm32
 • Hôm nay16,430
 • Tháng hiện tại453,691
 • Tổng lượt truy cập22,817,501
Thư viện câu truyện cổ tích giáo dục hay nhất, thư viện bài soạn văn mẫu hay nhất, kho tàng văn mẫu Việt Nam lớn nhất, thư viện giải bài tập toán 9 mới nhất
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây