banner

Một số giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục của trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học số 2 Na Sang, huyện Mường Chà

Thứ ba - 29/08/2023 21:32
Dienbien.edu.vn - Nâng cao chất lượng giáo dục là một yêu cầu tất yếu trước xu thế hội nhập quốc tế và cũng là yếu tố mang tính quyết định đối với các cơ sở giáo dục. Đặc biệt trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa rất cần nguồn nhân lực chất lượng cao. Nếu không có những biện pháp để nâng cao chất lượng giáo dục thì các cơ sở giáo dục sẽ không theo kịp sự phát triển của xã hội vì vậy các cơ sở giáo dục phải không ngừng vận động sáng tạo, tìm ra những giải pháp phù hợp góp phần nâng cao chất lượng. Đồng thời giúp cho các nhà quản lí giáo dục nhìn lại toàn bộ hoạt động của nhà trường một cách có hệ thống để từ đó điều chỉnh các hoạt động giáo dục theo một chuẩn mực nhất định.
Năm học 2022-2023 Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học số 2 Na Sang có 14 lớp với 328 học sinh, trong đó học sinh dân tộc thiểu số chiếm tỉ lệ 98,8%; trường có 30 CBQL, GV, số giáo viên có trình độ đại học đạt 81%, cao đẳng 19%. Trong những năm qua nhà trường luôn nhận được sự quan tâm và tạo điều kiện của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương. Đặc biệt là sự quan tâm chỉ đạo sát xao của Phòng GD&ĐT huyện Mường Chà, sự đồng thuận ủng hộ của phụ huynh học sinh trong việc phối hợp cùng nhà trường giáo dục học sinh góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện
Đội ngũ CBQL, GV, NV nhà trường luôn nhiệt tình, tâm huyết có năng lực chuyên môn tốt, nhiều đ/c là giáo viên cốt cán của ngành. Các em học sinh chăm ngoan, đoàn kết, trung thực, tự tin.
Bên cạnh những thuận lợi thì nhà trường cũng còn gặp không ít khó khăn trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ giáo dục, đó là:
+ Đa số học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số, nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn, ở cách xa trường học, ít quan tâm đến quá trình học tập của các em.
+ Nhận thức của học sinh không đồng đều, vốn tiếng việt của các em còn nhiều hạn chế.
+ Việc vận dụng, đổi mới phương pháp và tổ chức các hình thức dạy học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 của một số giáo viên còn chưa thực sự linh hoạt, sáng tạo phần nào ảnh hưởng đến hiệu quả của các hoạt động giáo dục.
- Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức trong quá trình thực hiện nhiệm vụ giáo dục nhưng dưới sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Phòng Giáo dục và Đào tạo; sự nhiệt tình tâm huyết của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, trong nhiều năm qua chúng tôi đã không ngừng nỗ lực để tìm ra các giải pháp, cải tiến nâng cao chất lượng giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới, cụ thể như sau:
Thứ nhất: Làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức trong đội ngũ CBQL-GV. Khơi dậy lòng nhiệt tình tâm huyết, lương tâm, trách nhiệm; tạo sự đồng thuận trong tập thể nhà trường.
Thứ hai: Bồi dưỡng đội ngũ giáo viên. Chúng tôi xác định muốn có trò giỏi thì phải có thầy, cô giáo giỏi. Chính vì vậy nhà trường luôn quan tâm, tập trung nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ giáo viên, tạo điều kiện cho giáo viên tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, nâng chuẩn theo quy định của luật giáo dục 2019, khuyến khích giáo viên tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao nhận thức chính trị và chuyên môn nghiệp vụ.
+ Phân công chuyên môn phù hợp với năng lực, sở trường của từng giáo viên, tạo mọi điều kiện thuận lợi để giáo viên thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công.
+ Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đánh giá kết quả, tiến độ hoàn thành công việc của từng cá nhân, tập thể. Từ đó có sự điều chỉnh phù hợp, kịp thời hiệu quả.
+ Thường xuyên đổi mới về nội dung, hình thức các buổi sinh hoạt chuyên môn tạo cơ hội cho GV được giao lưu trao đổi kinh nghiệm trong công tác giảng dạy.
+ Thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng tạo động lực để đội ngũ CBQL-GV không ngừng lỗ lực phấn đấu khẳng định vai trò trong đơn vị.
Thứ ba: Quản lý tốt hoạt động giảng dạy của giáo viên.  Xây dựng quy chế chuyên môn, nề nếp, kỷ cương trong nhà trường.
+ Chỉ đạo việc thực hiện Kế hoạch giáo dục nhà trường: Hướng dẫn các tổ chuyên môn xây dựng tốt kế hoạch giáo dục các môn học và hoạt động giáo dục của tổ khối trong năm học. Từ đó xây dựng kế hoạch bài dạy, kế hoạch hoạt động phù hợp, kế hoạch bồi dưỡng với từng đối tượng học sinh.
+ Thực hiện bàn giao số lượng, chất lượng học sinh theo quy định để có cơ sở xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm của năm học, đăng kí chỉ tiêu phấn đấu, xây dựng kế hoạch giảng dạy.
+ Phát động các đợt thi đua “Dạy tốt-Học tốt”, khơi dậy phong trào thi đua trong đội ngũ giáo viên và học sinh.
Thứ tư: Chỉ đạo về kiểm tra- đánh giá kết quả học tập của học sinh
+ Thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh theo các văn bản hướng dẫn hiện hành đối với cấp học. Chỉ đạo Giáo viên vận dụng linh hoạt một số hình thức và phương pháp kiểm tra, đánh giá học sinh như: hương pháp quan sát; phương pháp đánh giá các sản phẩm học tập của học sinh.
+ Tổ chức ra đề đề kiểm tra phù hợp với yêu cầu cần đạt của từng môn học. Thành lập Hội đồng ra đề kiểm tra của nhà trường. Xây dựng ngân hàng đề kiểm tra. Thực hiện đánh giá thường xuyên và định kì đảm bảo tính chính xác, khách quan, trung thực kết quả học tập của học sinh, trên cơ sở đó có sự điều chỉnh kế hoạch bồi dưỡng, phụ đạo phù hợp.
Thứ năm: Chỉ đạo hoạt động học tập của học sinh.
+ Xây dựng nề nếp, nội quy học tập, triển khai tới giáo viên, học sinh và phụ huynh học sinh ngay từ đầu năm học.
+ Thường xuyên quan tâm, động viên khích lệ sự tiến bộ của học sinh. Tạo môi trường thân thiện, gần gũi để các em yêu thích đến trường với phương trâm “mỗi ngày đến trường là một ngày vui”, tạo động lực học tập từ đó khơi dậy ước mơ, hoài bão ở mỗi học sinh.
+ Thường xuyên tổ chức các hoạt động trải nghiệm, hoạt động tập thể, các buổi ngoại khóa, các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng các ngày lễ, hội trong năm học để các em được giao lưu chia sẻ, rèn kĩ năng sống, phát triển các năng lực và phất chất cho các em.
+ Khảo sát, phân loại đối tượng học sinh, tìm hiểu nguyên nhân để xây dựng kế hoạch bồi dượng, phụ đạo phù hợp.
+ Tổ chức các cuộc thi, tạo cơ hội cho học sinh thể hiện năng lực, tài năng và niềm đam mê của mình:
Kết quả học sinh tham gia các cuộc thi và đạt giải qua các năm học như sau:
+ Năm 2012 tham gia Thi viết chữ đẹp cấp huyện có 80 em đạt giải; trường xếp thứ 5 toàn huyện.
+ Thi giải toán trên mạng Enternet: Năm 2016 cấp trường: Đạt 11 em; Cấp huyện: 3 em; Năm 2017: Cấp trường: 15 em; Cấp huyện: 1 em;  Cấp tỉnh: 1 em.
+ Thi Tiếng Anh trên mạng: Cấp trường: 1 em ; Cấp huyện: 1 em;
+Thi sáng tạo Thanh thiếu nhi đồng Tỉnh Điện Biên lần thứ nhất năm 2017 cấp tỉnh đạt 01 giải khuyến khích; lần thứ 2 năm 2018 cấp huyện đạt 03 giải; lần thứ 3 năm 2019 cấp huyện đạt 02 giải.
+Thi “ Vũ điệu sân trường” huyện Mường Chà năm 2019 đạt 01 giải Nhất. +Cuộc Thi Liên hoan tiếng trống Đội ta cấp huyện năm 2020: Đạt 01 giải nhất. Cuộc thi Giai điệu tuổi hồng năm 2022 đạt giải khuyến khích.
-Năm 2022 -2023 có nhiều học sinh tham các cuộc thi và đạt giải: Thi kể chuyện Bác Hồ cấp trường, thi IOE cấp trường, cấp huyện; thi giao lưu Toán, Tiếng Việt lớp 4,5 cấp huyện.
Đồng chí Nguyễn Quang Hợp – Ủy viên ban thường vụ  huyện ủy - Phó chủ tịch UBND huyện Mường Chà  trao Bằng công nhận trường PTDTBT tiểu học số 2 Na Sang đạt chuẩn Quốc gia mức độ I.
Thứ sáu: Phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong việc giáo dục học sinh.
Nhà trường phối hợp ban đại diện cha mẹ học sinh các tổ chức và cá nhân nhằm thống nhất quan điểm, nội dung, phương pháp giáo dục giữa nhà trường, gia đình và xã hội. Nhằm huy động mọi lực lượng của cộng đồng tham gia chăm lo sự nghiệp giáo dục, xây dựng phong trào học tập và môi trường giáo dục lành mạnh.
Trong những năm học vừa qua, bằng những biện pháp tích cực ở trên, Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học số 2 Na Sang đã từng bước nâng cao chất lượng dạy và học: Hàng năm tỉ lệ học sinh hoàn thành chương trình lớp học đạt 100% trở lên, hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%, tỉ lệ học sinh được khen thưởng đạt 48% trở lên, có nhiều học sinh tham gia và đạt giải trong các cuộc thi. Với những thành tích đó năm học 2019-2020 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2. Nhiều năm nhà trường được UBND tỉnh tặng bằng khen, năm 2021 được Uỷ ban nhân tỉnh tặng cờ thi đua. Năm 2023 nhà trường vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen.

Ảnh Ông Trang A Lử - Phó chủ tịch UBND huyện Mường Chà, ông Nguyễn Văn Long – Phó trưởng phòng GD-ĐT huyện Mường Chà, ông Vàng A Pó – Phó chủ tịch UBND xã Na Sang và tập thể cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường nhận bàn giao công trình lớp học tại điểm trường Pu Ca.
Trường PTDTBT tiểu học số 2 Na Sang quyết tâm triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ trọng tâm năm học; cùng với các trường tiểu học trên địa bàn huyện Mường Chà hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2023-2024.

Tác giả: quản trị, Lê Thị Đặng Hiệu trưởng trường tiểu học Số 2 Na Sang

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Fanpage Ngành Giáo dục
Quản lý thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập202
  • Máy chủ tìm kiếm46
  • Khách viếng thăm156
  • Hôm nay57,376
  • Tháng hiện tại72,635
  • Tổng lượt truy cập69,362,525
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi