banner
Nhiệt liệt chào mừng 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024)

Nhiều tập thể, cá nhân được Công đoàn ngành Giáo dục giới thiệu tôn vinh, biểu dương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua

Thứ tư - 18/01/2023 20:01
dienbien.edu.vn - Công đoàn ngành Giáo dục luôn xác định xây dựng và nhân rộng đển hình tiên tiến là một trong 04 khâu quan trọng của phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng. Việc xây dựng điển hình tiên tiến là cơ sở, tiền đề cho việc lựa chọn những tập thể, cá nhân tiêu biểu để kịp thời động viên và xem xét biểu dương, khen thưởng.
Trong những năm qua, dưới sự lãnh, chỉ đạo của Đảng ủy sở Giáo dục và Đào tạo, Liên đoàn Lao động tỉnh, Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Công đoàn ngành Giáo dục luôn quan tâm chỉ đạo công tác khen thưởng ở cơ sở, đặc biệt là công tác biểu dương  điển hình tiên tiến tiến. Từ đó nhiều tập thể, cá nhân được lựa chọn để giới thiệu biểu dương, tôn vinh, nhân rộng trong đội ngũ nhà giáo, người lao động.
Được giới thiệu tôn vinh, biểu dương gương điển hình tiên tiến lần này là những tập thể, cá nhân tiêu biểu, những nhân tố mới, có nhiều sáng kiến, sáng tạo, nỗ lực vươn lên trong công tác giảng dạy qua các phong trào thi đua: “Dạy tốt, học tốt”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Đổi mới sáng tạo trong dạy và học”;  “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức Công đoàn”;“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Mỗi nhà giáo là một “Tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; “Mỗi giờ lên lớp là một bước tiến trong giảng dạy, mỗi ngày đến trường có một đổi mới trong công việc”...
Một trong những đơn vị tiêu biểu được giới thiệu biểu dương đó là Công đoàn cơ sở trường THPT chuyên Lê Quý Đôn với phong  trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”.

Để thực hiện tốt phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, CĐCS trường đã tranh thủ ý kiến cấp ủy, sự tạo điều kiện của chính quyền cùng cấp tích cực phối hợp tổ chức tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động do công đoàn cấp trên phát động theo hướng thiết thực gắn với nhiệm vụ chính trị của Ngành và phù hợp với điều kiện của nhà trường. CĐCS trường tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, CBNGNLĐ đổi mới phương pháp dạy học, tự nâng cao trình độ chuyên môn. Chủ động xây dựng kế hoạch chỉ đạo tới các tổ công đoàn hưởng ứng phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”, hướng dẫn cho cán bộ, đoàn viên, NGNLĐ đăng ký giao ước thi đua giữa các tổ. Đoàn viên, NGNLĐ luôn có ý thức vươn lên, tự học, tự bồi dưỡng và phấn đấu đi học tập trong và ngoài nước để nâng cao trình độ chuyên môn. Tăng cường vai trò của giáo viên chủ nhiệm trong việc quản lý, giám sát nhắc nhở, giáo dục học sinh để tu dưỡng đạo đức. Triển khai nhiều biện pháp theo dõi, đánh giá, chấn chỉnh để từng bước nâng cao chất lượng học tập, nhờ đó phong trào học tập và rèn luyện của học sinh đã được nâng cao. Phong trào nghiên cứu khoa học, áp dụng các sáng kiến cải tiến kỹ thuật vào trong giảng dạy được đoàn viên công đoàn hưởng ứng nhiệt tình, tham gia sôi nổi. Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi các cấp được chú trọng đầu tư.
Công đoàn cơ sở Trường THPT Tuần Giáo với Phong trào thi “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức Công đoàn”. Để đổi mới tổ chức và hoạt động của CĐCS trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết số 02-NQ/TW, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Công đoàn ngành Giáo dục, CĐCS trường tập trung xây dựng CĐCS vững mạnh, làm tốt vai trò cầu nối, giữ mối liên hệ mật thiết giữa cấp ủy, chính quyền với đoàn viên, NGNLĐ. Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tập hợp, vận động đoàn viên, nhà giáo người lao động. Tuyên truyền để CBNGNLĐ nhận thức đầy đủ về chủ trương, lộ trình đổi mới của Ngành, việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 qua đó tạo sự đồng thuận, quyết tâm khắc phục khó khăn để đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục. Triển khai các hoạt động nhằm hỗ trợ nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực nghề nghiệp. Động viên CBNGNLĐ học tập nâng cao năng lực, kỹ năng nghề nghiệp, kiến thức pháp luật…; khuyến khích việc tự học, tự bồi dưỡng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Phối hợp tổ chức các chương trình bồi dưỡng về đổi mới phương thức giảng dạy, quản lý, thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới, chuẩn chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên và CBQLGD. Vận động CBNGNLĐ chủ động tiếp cận với các chương trình bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ, tự bồi dưỡng, về chuyên môn nghiệp vụ. Nhờ đó chất lượng giảng dạy trong nhà trường ngày một nâng cao. Tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn đáp ứng yêu cầu tình hình mới, các hoạt động chào mừng các sự kiện quan trọng của đất nước; kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 được triển khai thiết thực, hiệu quả gắn với thực hiện Chỉ thị 05 về “Học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Công đoàn cơ sở trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh với phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”.

Công đoàn đã chủ động triển khai đăng ký thi đua ngay từ đầu năm; phối hợp với chuyên môn tuyên truyền, vận động giáo viên tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ thông tin trong việc khai thác tài liệu và tổ chức các hoạt động dạy học, tích cực dạy học theo chủ đề Stem, dạy học gắn với các hoạt động trải nghiệm, tạo điều kiện để học sinh tham gia đánh giá nhận xét lẫn nhau; chất lượng giáo dục toàn diện có sự chuyển biến tích cực. Phong trào thao giảng thực sự đã trở thành một phong trào thi đua sôi nổi trong nhà trường có tác dụng thiết thực trong việc nâng cao chất lượng dạy học.  Ngoài ra, Công đoàn cùng với chuyên môn xây dựng kế hoạch bồi dưỡng giáo viên, tạo điều kiện để đoàn viên tự học, tự bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ như tổ chức sinh hoạt các chuyên đề, chuyên môn, chương trình giáo dục tổng thể... Vận động nhà giáo tích cực nghiên cứu khoa học, áp dụng các sáng kiến, vận dụng tri thức và công nghệ mới vào quá trình đổi mới phương pháp dạy học. Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi cấp tỉnh luôn được quan tâm, ôn luyện đạt kết quả cao, xếp thứ hai về chất lượng thi học sinh giỏi cấp tỉnh.
Về các cá nhân tiêu biển được Công đoàn ngành Giáo dục giới thiệu biểu dương đó là Cô giáo Vũ Phương Thanh Đoàn viên công đoàn Trường PTDTNT tỉnh Điện Biên với Phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo trong dạy và học”; Thầy giáo Nguyễn Văn Tập, đoàn viên công đoàn Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Phổ thông DTNT THPT huyện Nậm Pồ với Phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo trong dạy và học”; Thầy giáo Lưu Văn Tuấn, Phó Chủ tịch công đoàn cơ sở Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn  với Phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức Công đoàn”; Cô giáo Nguyễn Thị Kiều Giang, đoàn viên CĐCS Trường THPT thị xã Mường Lay với Phong trào “Đổi mới sáng tạo trong dạy và học”; Cô giáo Vũ Thị Tố Loan, Đoàn viên CĐCS Trường THPT Lương Thế Vinh với Phong trào thi đua “Dạy tốt – Học tốt”.
Thực hiện có hiệu quả việc xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến nhằm tạo nhân tố thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước ngày càng phát triển, thực hiện đồng bộ cả 04 khâu, đó là "Phát hiện - Bồi dưỡng - Tổng kết - Nhân rộng điển hình tiên tiến". Thông qua việc giới thiệu gương điển hình tiên tiến, giúp cổ vũ, động viên phong trào thi đua của các tập thể, cá nhân, từ đó lan tỏa những tấm gương sáng trong Ngành Giáo dục.

Tác giả: Như Hoa

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Fanpage Ngành Giáo dục
Quản lý thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập1,106
  • Máy chủ tìm kiếm870
  • Khách viếng thăm236
  • Hôm nay9,102
  • Tháng hiện tại4,802,771
  • Tổng lượt truy cập79,137,971
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi