banner
Nhiệt liệt chào mừng 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024)

Kinh nghiệm sau một năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 6 tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuần Giáo

Thứ ba - 31/05/2022 21:54
Dienbien.edu.vn - Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) 2018 được triển khai trên toàn quốc đối với lớp 6 cấp THCS bắt đầu từ năm học năm học 2021-2022. Từ việc triển khai thực hiện chương trình GDPT 2018 đối với lớp 6 rút ra bài học kinh nghiệm, cũng là cơ sở để ngành GDĐT Tuần Giáo tổ chức thực hiện tốt chương trình GDPT 2018 trong năm học 2022-2023 ở lớp 2 và lớp 7, đó là:
Thứ nhất: Tích cực tham mưu, chỉ đạo triển khai thực hiện chương trình, sách giáo khoa lớp 6
Phòng GDĐT đã kịp thời tham mưu UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo điều hành, chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, UBND các xã, thị trấn phối hợp với Phòng GDĐT chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp để thực hiện có hiệu quả chương trình, sách giáo khoa lớp 6 trong toàn huyện.
Tích cực tham mưu với UBND huyện về công tác giáo dục và đào tạo trên địa bàn; chủ động xây dựng kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục sát với thực tế; tham mưu đầu tư kinh phí, huy động các nguồn lực hợp pháp xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị bổ sung hàng năm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông 2018;
Phòng GDĐT đã tiếp nhận, nghiên cứu các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Bộ, Sở GDĐT; trên cơ sở tình hình thực tế của địa phương, của ngành để ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện có hiệu quả Chương trình, sách giáo khoa GDPT 2018 năm học 2021-2022.
Thứ hai: Chuẩn bị về đội ngũ giáo viên thực hiện chương trình, SGK, lớp 6
Phòng GDĐT Tuần Giáo đã phối hợp với Phòng Nội vụ huyện tham mưu tuyển dụng bổ sung giáo viên (ưu tiên tuyển dụng giáo viên các môn tiếng Anh, Tin học) đảm bảo bố trí đủ đội ngũ giáo viên cho các cơ sở giáo dục đáp ứng yêu cầu thực hiện CTGDPT 2018 đối với 6 năm học 2021-2022.
Trong năm học 2021-2022 Phòng GDĐT đã cử 15 CBQL, giáo viên phổ thông cốt cán tham gia Bồi dưỡng các Mô đun 4, 5 và 9 do Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên tổ chức; lựa chọn đội ngũ giáo viên cốt cán các môn học làm nòng cốt trong công tác bồi dưỡng GV và triển khai chương trình, sách giáo khoa phổ thông để tham gia bồi dưỡng theo kế hoạch của Bộ GDĐT.
Phòng GDĐT đã chỉ đạo các trường tăng cường bồi dưỡng năng lực cho giáo viên đáp ứng chương trình GDPT 2018 thông qua các hoạt động dự giờ, thao giảng, thi giáo viên giỏi cấp trường; tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ do Bộ, Sở GDĐT tổ chức.
Số lượng giáo viên dạy giỏi các cấp năm học 2021-2022, huyện Tuần Giáo có tổng số 310 giáo viên (cấp tỉnh: 26 người, cấp huyện: 104 người, cấp trường: 180 người) đáp ứng yêu cầu khi thực hiện chương trình GDPT 2018.
 
Một số hình ảnh trong tiết thao giảng tại trường TH&THCS Nà Sáy, THCS Quài Cang, THCS Rạng Đông, THCS Quài Nưa
Thứ ba: Chuẩn bị cơ sở vật chất thực hiện chương trình GDPT 2018
Phòng GDĐT chỉ đạo các trường rà soát số thiết bị, đồ dùng dạy học đang sử dụng theo chương trình hiện hành xây dựng nhu cầu bổ sung cho năm học 2021-2022, đảm bảo 01 bộ thiết bị tối thiểu/01 lớp, môn học theo quy định; tiếp tục sử dụng những thiết bị hiện có đáp ứng yêu cầu dạy học đối với Chương trình, sách giáo khoa mới. Ngoài trang thiết bị được cấp, trong năm học các nhà trường chỉ đạo giáo viên thường xuyên tự làm thêm các đồ dùng, thiết bị phù hợp để phục vụ trong công tác giảng dạy hằng ngày.
Thứ tư: Chuẩn bị sách giáo khoa thực hiện chương trình GDPT 2018
Phòng GDĐT đã ban hành các văn bản hướng dẫn các trường thực hiện các bước, hồ sơ có liên quan trong việc thành lập Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa năm học 2021-2022. Chỉ đạo các trường thành lập Hội đồng, tổ chức nghiên cứu, lựa chọn SGK lớp 6 theo đúng hướng dẫn tại các Thông tư của Bộ GDĐT và Quyết định của UBND tỉnh Điện Biên. Các Hội đồng đã nghiên cứu các bộ sách được Bộ GDĐT phê duyệt, dựa trên tình hình thực tế tại địa phương, đối tượng HS và các điều kiện của đơn vị, các nhà trường lựa chọn bộ SGK sử dụng trong năm học 2021- 2022.
Chỉ đạo tổ chức tham gia tập huấn sử dụng sách giáo khoa theo kế hoạch của Bộ, Sở GDĐT. Kết quả có 375 người tham gia/12 môn (CBQL: 35 người, giáo viên: 345 người);
Phòng GDĐT đã chủ động tổng hợp nhu cầu của các đơn vị, đăng kí danh mục, số lượng sách giáo khoa sử dụng cho năm học 2021-2022 để đảm bảo cung cấp đủ sách giáo khoa cho các trường trước khi khai giảng năm học mới.
Thứ năm: Hướng dẫn xây dựng KHGD nhà trường, kế hoạch môn học của tổ chuyên môn, KHGD, kế hoạch bài dạy của giáo viên
Hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị triển khai việc xây dựng và thực hiện KHGD nhà trường theo Công văn 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18/12/2020 phù hợp tình hình thực tế của đơn vị, địa phương; cân đối nội dung dạy học trên lớp, ngoài lớp phù hợp đối tượng HS theo hướng tăng cường phẩm chất và năng lực. Tăng cường lồng ghép các nội dung giáo dục đạo đức và giá trị sống, rèn luyện kĩ năng sống, hiểu biết xã hội, thực hành pháp luật; các hoạt động vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết các vấn đề thực tiễn. Điều chỉnh kế hoạch dạy học theo hướng dẫn tại Công văn 4040/BGDĐT-GDTrH ngày 16/9/2021 của Bộ GDĐT ứng phó với dịch Covid-19 năm học 2021-2022.
Thứ sáu: Đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chuyên môn; tăng cường sinh hoạt chuyên môn lấy học sinh làm trung tâm và tổ chức chuyên đề, hội thảo chuyên môn cấp huyện, trường, cụm trường; Triển khai thực hiện, tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp cho học sinh, chú trọng giáo dục STEM;
Ngay từ đầu năm học, Phòng GDĐT huyện Tuần Giáo đã chỉ đạo các nhà trường triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, định hướng hoạt động của tổ chuyên môn về nội dung, hình thức sinh hoạt phù hợp, đáp ứng yêu cầu đổi mới nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn, tập trung vào thực hiện đổi mới hình thức, phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh; giúp cho cán bộ quản lý, giáo viên chủ động lựa chọn nội dung để xây dựng các chuyên đề dạy học trong mỗi môn học và các chuyên đề tích hợp, liên môn phù hợp với việc tổ chức hoạt động học tích cực, tự lực, sáng tạo của học sinh; sử dụng các phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực để xây dựng tiến trình dạy học theo chuyên đề nhằm phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh; thực hiện có hiệu quả các hình thức tập huấn, bồi dưỡng, học tập và sinh hoạt chuyên môn qua mạng; tăng cường năng lực của đội ngũ nhà giáo và CBQL giáo dục đáp ứng yêu cầu thực hiện Chương trình GDPT 2018.
 Năm học 2021-2022 tổ chức được 01 chuyên đề cấp huyện, 14 buổi sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường với các chủ đề: Đổi mới phương pháp dạy học đáp ứng chương trình GDPT 2018, thảo luận đánh giá xếp loại học sinh theo chương trình GDPT 2018 đạt hiệu quả; tổ chức các buổi hội thảo chuyên môn cấp huyện, cụm trường nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện dạy và học các môn lớp 6 theo chương trình GDPT 2018. Qua đó CBQL, GV có cơ hội được học hỏi, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý chỉ đạo và trong giảng dạy.

    

   
Một số tiết dạy môn Ngữ văn, GDCD, KHTN, nội dung GDĐP tại chuyên đề cấp huyện, cụm trường tại trường THCS Thị trấn, THCS Quài Cang, TH&THCS Nà Sáy, PTDTBT THCS Ta Ma
    
Hình ảnh thầy, cô giáo hướng dẫn các em kỹ năng trồng và chăm sóc rau, cây cảnh đúng kỹ thuật tại Trường THCS Khoong Hin.
Năm học 2021-2022, Phòng GDĐT đã tổ chức cuộc thi KHKT dành cho học sinh THCS cấp huyện, có tổng số 25 dự án dự thi, 14 dự án đạt giải; lựa chọn 03 dự án dự thi cấp tỉnh đạt 02 giải nhì, 01 giải ba.
  
Hình ảnh tham gia Cuộc thi KHHT cấp huyện, cấp tỉnh
Thứ bẩy: Tăng cường công tác kiểm tra, tư vấn, định hướng cho các nhà trường trong việc tổ chức thực hiện chương trình GDPT 2018
Năm học 2021-2022 Phòng GDĐT đã thành lập các tổ kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ năm học của các nhà trường đặc biệt là việc triển khai, tổ chức thực hiện chương trình GDPT 2018, kịp thời phát hiện những tồn tại trong quá trình thực hiện để từ đó tư vấn và định hướng cho các nhà trường tổ chức thực hiện có hiệu quả hơn.
Thứ tám: Tăng cường giao lưu về công tác chuyên môn với các đơn vị
Ngành đã tổ chức nhiều hoạt động giao lưu chuyên môn với đơn vị bạn như: học tập, trao đổi kinh nghiệm về công tác quản lý giáo dục; trao đổi, góp ý về Dự thảo Chương trình GDPT 2018, đổi mới phương pháp dạy học; tổ chức hoạt động ngoại khóa; giáo dục kỹ năng sống; … Giáo viên được chia sẻ, trao đổi về nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức và định hướng đổi mới trong giáo dục. Từ đó, động viên khuyến khích đội ngũ nâng cao ý thức tự học, tự bồi dưỡng, thay đổi để phát triển và tiếp cận cái mới.
Học tập, trao đổi kinh nghiệm với Phòng GDĐT huyện Tủa Chùa
Qua một năm triển khai, thực hiện các giải pháp, nội dung hình thức bồi dưỡng đội ngũ giáo viên thực hiện Chương trình, sách giáo khoa GDPT mới đối với lớp 6, ngành giáo dục huyện Tuần Giáo đã thu được một số kết quả bước đầu: 100% giáo viên đều nhận thức được sự cần thiết phải thay đổi trong cách nghĩ, cách làm để tiếp cận và thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới ở bậc học. Từ đó, mỗi giáo viên có ý thức tự học, tự bồi dưỡng, rèn luyện về chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm và áp dụng vào thực tiễn hoạt động dạy học, giáo dục từng bước nâng cao chất lượng theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất người học đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục./.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Fanpage Ngành Giáo dục
Quản lý thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập500
  • Máy chủ tìm kiếm78
  • Khách viếng thăm422
  • Hôm nay1,065,417
  • Tháng hiện tại15,418,399
  • Tổng lượt truy cập105,856,831
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi