banner

CĐN-Công đoàn ngành Giáo dục với các phong trào thi đua yêu nước

Thứ sáu - 18/08/2017 04:08
Nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua, để thi đua trở thành động lực trong thực thi công vụ của cán bộ, nhà giáo, lao động (CBNGLĐ) là một trong những mục tiêu quan trọng của tổ chức công đoàn.
Hiện nay, Công đoàn ngành Giáo dục quản lý 43 Công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc, với gần 2.000 CBNGLĐ. Hàng năm, Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục đã hướng dẫn, tổ chức phát động và ký kết giao ước thi đua trong khối phong trào và các CĐCS trực thuộc, trọng tâm là các phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo", "Học tập nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu hội nhập, phát triển", "Giỏi việc nước, đảm việc nhà", "Đẩy mạnh cải cách hành chính", "Thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí", thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng người CBCCVC “Trung thành, sáng tạo, tận tuỵ, gương mẫu”…
 
1
Đại diện các Công đoàn ngành, Công đoàn Viên chức ký cam kết thi đua hhối hàng năm.
 
Căn cứ vào tình hình, điều kiện thực tế, các CĐCS đã vận dụng sáng tạo để tổ chức các phong trào thi đua với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với từng cơ quan, đơn vị, trường học. Điển hình như CBNGLĐ công tác trong cơ quan Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo đã cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết, chế độ, chính sách sát với thực tế, tạo sự chuyển biến tích cực trong việc thực hiện cải cách hành chính giúp Lãnh đạo Sở chỉ đạo, quản lý nhanh, chính xác và đạt hiệu quả cao; CBNGLĐ trong các trường học triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy giúp giáo viên nâng cao tính sáng tạo và linh hoạt hơn trong quá trình giảng dạy; cán bộ, lao động làm việc tại CĐCS Công ty Cổ phần Sách thiết bị - trường học đã chủ động, nhanh nhậy tiếp cận thị trường đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu sử dụng sách, đồ dùng học tập của học sinh, góp phần tăng doanh thu cho đơn vị.
 
Đ/c Nguyễn Thị Thu Phương - Chủ tịch CĐ ngành GD phát động thi đua năm học 2017 - 2018
 
Phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” gắn với thực hiện cuộc vận động xây dựng người CBCCVC “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, lan tỏa trong đời sống xã hội. Các CĐCS đã vận động đoàn viên tham gia học tập, nghiên cứu các chuyên đề theo hướng dẫn, đồng thời chủ động tham mưu với cấp ủy đảng, cơ quan chuyên môn chọn chủ đề phù hợp với đặc điểm của từng cơ quan, đơn vị, trường học ban hành các chuẩn mực đạo đức để CBNGLĐ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đưa nội dung này vào sinh hoạt thường xuyên của tổ chức công đoàn, kịp thời biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến.

Phong trào "Thi đua học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển" được ngành giáo dục cụ thể hóa thành cuộc vận động "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo" thu hút CBNGLĐ tích cực hưởng ứng. Công đoàn đã chủ động đề xuất với chính quyền có các biện pháp, chính sách để khuyến khích, động viên CBNGLĐ không ngừng học tập nâng cao trình độ về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu chuẩn hoá đội ngũ. Chính vì vậy, việc học tập, nâng cao trình độ đã trở thành phong trào thi đua trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, trường học và của CBNGLĐ.

Phong trào thi đua "Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng" được triển khai sâu rộng, thông qua phong trào, các CĐCS đã thể hiện vai trò trong việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, chủ động phối hợp với chuyên môn tổ chức hội nghị CBCC hàng năm, tham gia xây dựng các quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, đơn vị, trường học đề ra các biện pháp tiết kiệm, chống lãng phí trong chi tiêu hành chính, góp phần thực hiện tốt chủ trương thực hành tiết kiệm, phòng chống lãng phí, tham nhũng trong các cơ quan, đơn vị, trường học. Phong trào thi đua trong nữ CBNGLĐ được tổ chức có hiệu quả, nổi bật là phong trào thi đua "Giỏi việc trường, đảm việc nhà” gắn với phong trào thi đua "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Nhiều chị em đã vươn lên khẳng định mình, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, nuôi dạy con ngoan, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt” đã trở thành truyền thống của ngành trong nhiều thập kỷ với chủ đề “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, Công đoàn cơ sở vận động cán bộ, nhà giáo và lao động đổi mới trong công tác quản lý, giảng dạy, nghiên cứu khoa học với phương châm “Mỗi giờ lên lớp là một bước tiến trong giảng dạy, mỗi ngày đến trường có một đổi mới trong công việc”; đề xuất các giải pháp cụ thể, cách làm sáng tạo, phù hợp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác.

Cuộc vận động “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm” đã khích lệ thầy, cô giáo nêu cao bản chất tốt đẹp của nghề dạy học, vững vàng trong điều kiện khó khăn, càng khó khăn càng phải thể hiện lòng yêu người, yêu nghề, thể hiện tinh thần tự giác, tự chịu trách nhiệm trước kết quả đào tạo. Với ý nghĩa thiết thực đó, cuộc vận động đã được đông đảo giáo viên hưởng ứng và đặc biệt các đồng chí cán bộ quản lý, Hiệu trưởng, Trưởng phòng giáo dục rất ủng hộ và tích cực phối hợp với Công đoàn Giáo dục các cấp để thực hiện.

 Cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục” và phong trào "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giáo dục: cơ sở vật chất trường lớp được đầu tư xây dựng khang trang, xanh - sạch - đẹp; học sinh có điều kiện học tập và phát triển một cách toàn diện về cả trí tuệ, sức khỏe và kỹ năng sống…

Hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao được duy trì và phát triển trong các cơ quan, đơn vị, trường học. Các CĐCS đã tích cực tổ chức các hội thi, hội diễn, hội thao nhân dịp các ngày kỷ niệm, ngày lễ, các sự kiện lớn của đất nước, thu hút đông đảo cán bộ, nhà giáo, lao động tham gia. Công đoàn ngành Giáo dục phối hợp tổ chức thành công các hoạt động như: Hội thi cô giáo  tài năng duyên dáng, Hội thao truyền thống ngành Giáo dục và Đào tạo...; tham gia đạt giải nhất tại Hội thi ATVSV giỏi do LĐLĐ tỉnh tổ chức, giải nhì Liên hoan Tiếng hát người giáo viên toàn quốc...

Từ thực tiễn các phong trào thi đua, chỉ tính riêng năm học 2016 - 2017 đã có hơn 200 đề tài nghiên cứu và sáng kiến kinh nghiệm được các cấp công nhận và đưa vào áp dụng trong hoạt động tại cơ sở; 125 tập thể và 184 cá nhân được nhận cờ thi đua, bằng khen, giấy khen của các cấp công đoàn, 29/43 CĐCS đạt CĐCS vững mạnh, chiếm 67%; 43/43 cơ quan, đơn vị, trường học đã phát động xây dựng đơn vị văn hoá, trong đó đã được công nhận 43 đơn vị văn hoá và 5 đơn vị văn hoá xuất sắc.
Phát huy kết quả đạt được, để tiếp tục nâng cao hiệu quả của phong trào thi đua trong CBNGLĐ, thời gian tới các cấp Công đoàn Giáo dục cần tập trung vào các nội dung đó là: Tích cực đổi mới phương thức chỉ đạo, tổ chức các phong trào thi đua với phương châm hướng mạnh về cơ sở, lấy cơ sở làm địa bàn để tổ chức hoạt động. Cụ thể hóa mục tiêu, nội dung, hình thức, biện pháp chỉ đạo phong trào cho thiết thực, phù hợp với từng cơ quan, đơn vị, trường học. Xây dựng mô hình điểm và nhân rộng điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực công tác. Thực hiện tốt quy chế khen thưởng, cụ thể hóa tiêu chí chấm điểm thi đua phù hợp với quy định mới của nhà nước và của công đoàn cấp trên. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhân rộng những tấm gương tiêu biểu xuất sắc, điển hình trong phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, làm hạt nhân để thúc đẩy phong trào ngày càng phát triển. Quan tâm công tác tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho cán bộ công đoàn, trong đó có công tác thi đua, khen thưởng./.

Tác giả: Phạm Thị Thanh Bình

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Fanpage Ngành Giáo dục
Quản lý thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập229
  • Máy chủ tìm kiếm56
  • Khách viếng thăm173
  • Hôm nay45,877
  • Tháng hiện tại160,392
  • Tổng lượt truy cập69,450,282
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi