banner

Giám sát chuyên đề “Việc thực hiện Nghị định 116 của Chính phủ và Nghị quyết số 55 của HĐND tỉnh.

Thứ hai - 22/04/2024 04:33
Dienbien.edu.vn - Thực hiện chương trình công tác năm 2024, Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã tiến hành giám sát thường xuyên trong tháng 4/2024 tại huyện Mường Chà, huyện Tuần Giáo, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính về việc thực hiện Nghị quyết số 55/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của HĐND tỉnh Quy định khoảng cách và địa bàn xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về trong ngày; mức khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn tập trung trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
 
Đồng chí Cù Huy Hoàn – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và Đoàn giám sát của HĐND làm việc với huyện Tuần Giáo.
Qua giám sát cho thấy các cấp uỷ, chính quyền ,cơ quan, đơn vị có liên quan từ tỉnh đến cơ sở quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt khai thác thực hiện Nghị quyết. Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố, thị xã đã chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường học trên địa bàn toàn tỉnh làm tốt công các tuyên truyền, phổ biến chính sách của Nghị quyết số 55/2017/NQ-HĐND, Nghị định số 116/2016/NĐ-CP tới phụ huynh và học sinh. Sở Giáo dục và Đào tạo đã kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn Các Phòng Giáo dục trên địa bàn tỉnh hướng dẫn đối tượng được hưởng chính sách chuẩn bị hồ sơ theo quy định tại Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ.
Trước các buổi làm việc, Đoàn đi giám sát thực tế tại các trường: PTDTBT Tiểu học và THCS Sa Lông huyện Mường Chà; Tiểu học và THCS Toả Tình huyện Tuần Giáo.

Một số hình ảnh Đoàn giám sát đi thực tế kiểm tra tại các trường trên địa bàn huyện Mường Chà, huyện Tuần Giáo.
Kết quả triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ học sinh thuộc diện thụ hưởng chính sách đối với huyện Mường Chà: Toàn huyện hiện có 41 trường học thuộc UBND huyện quản lý; trong đó, 26 trường tiểu học (TH) và trung học cơ sở (THCS) có học sinh được hưởng chế độ theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP và Nghị quyết số 55/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh. Việc xác định điều kiện về khoảng cách và địa bàn học sinh không thể đi đến trường và trở về trong ngày được xét duyệt nghiêm túc, đúng quy định. Đối với học sinh TH phải đảm bảo khoảng cách từ 2 đến dưới 4km, đối với học sinh THCS là từ 4 đến dưới 7km. Cách thức xác định chủ yếu bằng đo thực tế khoảng cách bằng phương tiện giao thông (xe máy). Mức khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn tập trung cho học sinh được thực hiện đảm bảo. Trường có tổ chức nấu ăn tập trung cho học sinh được hỗ trợ kinh phí phục vụ nấu ăn theo định mức khoán kinh phí bằng 135% mức lương cơ sở/tháng/30 học sinh, số dư từ 15 học sinh trở lên được tính thêm một lần định mức; nhưng mỗi trường chỉ được hưởng không quá 5 lần định mức/tháng và không quá 9 tháng/năm. Kết quả thực hiện, từ năm học 2020 - 2021 đến năm học 2023 - 2024 (tính đến hết tháng 3/2024), trên địa bàn huyện có hơn 21.240 lượt học sinh được hưởng hỗ trợ tiền ăn, tiền nhà ở, gạo theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP; trong đó 886 lượt học sinh được hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết số 55 của HĐND tỉnh. Tổng kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ là hơn 115,5 tỷ đồng.
Đối với huyện Tuần Giáo hiện có 38 trường thuộc vùng đặc biệt khó khăn được hưởng chế độ theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP và Nghị quyết số 55/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh. Thực hiện chính sách hỗ trợ, huyện Tuần Giáo đã thực hiện đúng các quy trình, cách thức xác định khoảng cách và địa bàn học sinh không thể đi đến trường và trở về trong ngày, điều kiện địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn; đối tượng được hưởng và hồ sơ xét duyệt thực hiện đúng theo quy định. Kinh phí phục vụ việc nấu ăn tập trung cho học sinh được chi trả kịp thời, theo đúng định mức. Từ năm học 2020 - 2021 đến năm học 2023 - 2024, toàn huyện có hơn 18.000 lượt học sinh được hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP với tổng kinh phí gần 110 tỷ đồng; trong đó 472 học sinh được hưởng chính sách hỗ trợ và 23 trường được khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn tập trung cho học sinh theo Nghị quyết số 55 của HĐND tỉnh với tổng số tiền trên 9,1 tỷ đồng.
Qua đó khẳng định chính sách hỗ trợ cho các đối tượng được thụ hưởng theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP và Nghị quyết số 55/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh đã được tỉnh Điện Biên triển khai kịp thời, có hiệu quả, tạo điều kiện cho con em các gia đình đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng đặc biệt khó khăn, gia đình thuộc diện hộ nghèo ở vùng sâu, vùng xa được đến trường, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, duy trì tỷ lệ chuyên cần, hạn chế đến mức thấp nhất  số học sinh bỏ học, giữ vững kết quả phổ cập giáo dục, xoá mù chữ.
Tiếp tục chương trình giám sát chuyên đề, ngày 19/4 đoàn giám sát Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính về việc thực hiện Nghị quyết số 55/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của HĐND tỉnh quy định khoảng cách và địa bàn xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về trong ngày; mức khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn tập trung cho học sinh trên địa bàn tỉnh từ năm học 2020 - 2021 đến năm học 2023 - 2024.
Đồng chí Mùa Thanh Sơn, Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh phát biểu kết luận buổi làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính
Theo đó, toàn tỉnh hiện có 486 cơ sở Giáo dục; trong đó 9 trường PTDTNT cấp THPT, 135 trường PTDTBT cấp tiểu học và THCS; 89 trường phổ thông có học sinh bán trú. Những năm qua, Sở đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm các chính sách hỗ trợ cho học sinh theo đúng trình tự, thủ tục và chi trả theo quy định; đảm bảo đúng đối tượng. Kết quả, từ năm học 2020 - 2021 đến năm học 2023 - 2024 có hơn 213.410 lượt học sinh được hỗ trợ tiền ăn; hơn 30.640 lượt học sinh được hỗ trợ tiền nhà ở và hơn 213.700 lượt học sinh được hỗ trợ gạo theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP và Nghị quyết số 55/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh. Đối với thực hiện khoán kinh phí phục vụ nấu ăn tập trung cho học sinh ở các trường có tổ chức nấu ăn, căn cứ vào số lượng học sinh và định mức khoán, các cơ sở giáo dục chủ động thuê nhân công nấu ăn cho học sinh. Tổng kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ từ năm học 2020 - 2021 đến năm học 2023 - 2024 là hơn 1.269.570 triệu đồng.
Tại buổi thảo luận đồng chí Cù Huy Hoàn, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã trả lời, bổ sung một số ý kiến của Đoàn giám sát, đồng thời kiến nghị một số nội dung sau: Đối với những trường có số lượng học sinh đông nếu vượt quá 5 lần định mức, sửa đổi mức hỗ trợ kinh phí phục vụ nấu ăn tối thiểu bằng 200% mức lương cơ sở/01 tháng/30 học sinh; đối với những trường chưa đủ 30 học sinh ở bán trú đề nghị hỗ trợ 1 định mức. Có chế độ hỗ trợ cho nhân viên y tế các trường có học sinh bán trú; có chế độ quản trú cho cán bộ quản lý, giáo viên công tác ở trường phổ thông có học sinh bán trú; quan tâm bố trí kinh phí và kêu gọi các nguồn xã hội hóa để đầu tư, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp, bổ sung cơ sở vật chất cho các trường PTDTBT và trường phổ thông có học sinh bán trú.
Đồng chí Cù Huy Hoàn, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại buổi làm việc với Đoàn giám sát
Kết luận buổi làm việc, đồng chí Mùa Thanh Sơn, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh khẳng định: Chính sách hỗ trợ theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP và Nghị quyết số 55/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh đã đem lại những hiệu quả thiết thực đối với các cơ sở giáo dục, học sinh ở vùng khó khăn, tạo điều kiện cho các em học sinh yên tâm học tập, giảm bớt khó khăn khi đến trường, giảm tỷ lệ học sinh bỏ học, nâng cao chất lượng giáo dục. Đoàn giám sát, ghi nhận kết quả thực hiện Nghị quyết số 55/2017/NQ-HĐND của các đơn vị. Các ý kiến đề xuất kiến nghị của ngành Giáo dục và Đào tạo sẽ được Ban Dân tộc tổng hợp chuyển đến các cấp có thẩm quyền để giải quyết trong thời gian sớm nhất./.

Tác giả: Trần Ngọc Thành, Nguyễn Mạnh Toàn

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Fanpage Ngành Giáo dục
Quản lý thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập4,788
  • Máy chủ tìm kiếm36
  • Khách viếng thăm4,752
  • Hôm nay545,253
  • Tháng hiện tại17,461,630
  • Tổng lượt truy cập107,900,062
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi