banner
Nhiệt liệt chào mừng 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024)

Sở GDĐT thành lập đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị các điều kiện phục vụ năm học mới 2022-2023 tại huyện Mường Nhé

Thứ hai - 22/08/2022 20:44
Thực hiện Quyết định số 1363/QĐ-UBND ngày 08/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Tiếp theo Kế hoạch số 1880/KHSGDĐT ngày 09/8/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo về kiểm tra công tác chuẩn bị các điều kiện phục vụ năm học 2022- 2023.
Ngày 10/8/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định số 965/QĐ-SGDĐT về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị các điều kiện phục vụ năm học 2022- 2023. Đoàn làm việc với UBND huyện, phòng Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị trường trên địa bàn xã Mường Toong, huyện Mường Nhé từ ngày 22/8/2022 đến ngày…./8/2022.
 
Đoàn kiểm tra thông qua nội dung làm việc tại huyện Mường Nhé
 

Đồng chí Đoàn Trần Hiệp - Phó trưởng đoàn kiểm tra phát biểu lại buổi làm việc
 
 
Đồng chí Trần Thị Hải - Phó trưởng phòng báo cáo Đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị cho năm học mới 2022-2023
 
Qua báo cáo cho thấy, năm học 2022 - 2023 toàn Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mường Nhé có 35 đơn vị trường với 663 lớp, 16.890 học sinh. Tổng số cán bộ quản lý, giáo viên toàn Phòng là 962 người, số giáo viên còn thiếu theo định mức là 302 người (đặc biệt là giáo viên Tin học thiếu 20 người, giáo viên Tiếng Anh thiếu 18 người).
Phòng GDĐT huyện Mường Nhé đã quan tâm chỉ đạo chuẩn bị các điều kiện chuẩn bị cho năm học 2022-2023 như: Tích cực tham mưu Chủ tịch UBND cấp huyện ban hành văn bản chỉ đạo; văn bản thành lập, cho phép thành lập, sáp nhập, chia, tách trường học. Phát triển mạng lưới trường lớp theo quy hoạch; đảm bảo tỉ lệ trẻ các độ tuổi ra lớp theo kế hoạch. Tham mưu tuyển chọn giáo viên;...
 Ban hành và tiếp tục dự thảo hệ thống các văn bản để chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch chiến lược, kế hoạch nhiệm vụ năm học; phê duyệt, quản lý chỉ đạo việc xây dựng chương trình giáo dục nhà trường của các cơ sở giáo dục; Công tác triển khai thực hiện chương trình Giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 3, lớp 7;
Hồ sơ lựa chọn sách giáo khoa lớp 1,2,3,6,7 lưu tại phòng đảm bảo quy định.
Rà soát, sắp xếp đội ngũ giáo viên; kiểm kê, rà soát thiết bị dạy học tối thiểu hiện có, đánh giá về số lượng, chất lượng từng thiết bị so với quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo; chỉ đạo thực hiện duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia và trường đạt chuẩn chất lượng giáo dục; quản lý và tổ chức hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng.
Tích cực chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chuẩn bị các điều kiện tổ chức tựu trường, khai giảng năm học 2022-2023. Các biện pháp đảm bảo an toàn trường học; công tác tuyên truyền, hướng dẫn học sinh và chuẩn bị các điều kiện phòng chống covid trong trường học.
Đồng chí Đoàn Trần Hiệp - Phó trưởng đoàn kiểm tra đánh giá cao công tác chuẩn bị các điều kiện phục vụ năm học mới 2022-2023 đồng thời cũng chỉ ra một số khó khăn, vướng mắc, tồn tại như:
Giáo viên thiếu nhiều, đặc biệt là một số môn đặc thù như: Tiếng Anh, Tin học; giáo viên mầm non. Mặc dù còn chỉ tiêu biên chế (72) song công tác tuyển dụng giáo viên chậm.
Chưa tham mưu, đề xuất được với các cấp có thẩm quyền ban hành chính sách thu hút sinh viên hoặc có những biện pháp hữu hiệu để thu hút sinh viên ra trường lên công tác tại huyện, nhất là các loại hình giáo viên đang thiếu.
Công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại viên chức quản lý trường học chậm nên ảnh hưởng nhiều đến công tác quản lý tại các trường học trực thuộc Phòng. Hiện tại có 6/35 đơn vị chỉ có 1 viên chức quản lý, cá biệt trường mầm non Huổi Lếch không có viên chức quản lý (đ/c Phó chủ tịch UBND huyện đang phụ trách trường). Có 5/35 đơn vị chưa kiện toàn Hiệu trưởng.
Cơ sở vật chất cho các đơn vị vẫn còn thiếu, nhiều phòng học chưa đảm bảo diện tích theo quy định.
Thiếu nguồn kinh phí chi cho các cuộc tập huấn triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới 2018.
Chưa đảm bảo chế độ tăng giờ đối với giáo viên, đặc biệt là giáo viên những môn đặc thù không thể bố trí, sắp xếp giáo viên khác dạy thay.
Biên bản lựa chọn sách giáo khoa của trường gửi về phòng GDĐT chưa đảm bảo quy định; không rõ hình thức và tỷ lệ phần trăm lựa chọn đối với mỗi loại sách.
Đoàn kiểm tra kiến nghị:
1. Đối với với UBND huyện
Tiếp tục đầu tư xây dựng  phòng học, phòng học bộ môn theo quy định của Thông tư 13, Thông tư 14 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (đảm bảo yêu cầu phòng học 1,2m2/học sinh; phòng học bộ môn: cấp tiểu học 50m2, cấp THCS 60 m2..).
Bổ sung biên chế người làm việc cho Phòng GD&ĐT (hiện tại đang có 3); Bổ nhiệm viên chức quản lý cho các đơn vị trực thuộc Phòng (Thiếu 30).
Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo mua sắm thiết bị giáo dục lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 6, lớp 7 chương trình GDPT 2018 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Thông tư số 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu đối với cấp Tiểu học; Thông tư 38/2021 ngày 30/12/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu đối với cấp THCS).
Bố trí kinh phí bổ sung phòng máy tính, phòng học ngoại ngữ (phòng LAP) cho các trường Tiểu học, THCS.
Tuyển dụng giáo viên dạy các môn chuyên biệt tin học, ngoại ngữ.
Trong giai đoạn chờ tuyển dụng, chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo lập kế hoạch tăng cường, biệt phái giáo viên Tiếng Anh, Tin học dạy liên cấp, liên trường giữa các trường học trên địa bàn xã, huyện. Có thể bố trí dạy theo hình thức cuốn chiếu, mỗi tuần 01 trường. Tăng cường giáo viên cấp THCS xuống dạy cấp tiểu học.
Bố trí nguồn kinh phí cho Phòng giáo dục để chi trả tăng giờ. Ưu tiên những trả tăng giờ loại hình giáo viên còn thiếu.
Bố trí nguồn kinh phí hợp đồng giáo viên mầm non.
Bố trí nguồn kinh phí chi trả công tác phí cho giáo viên dạy liên trường (khoảng cách trên 15 km theo quy định). Hỗ trợ kinh phí (xăng xe, khấu hao xe) cho giáo viên dạy liên trường có khoảng cách giữa 2 trường dưới 15 km.
2. Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo
Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 643/CT-BGDĐT ngày 10/6/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sử dụng sách giáo khoa và sách tham khảo trong các cơ sở giáo dục phổ thông. Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác tư vấn cho phụ huynh, học sinh trong việc mua sắm sách giáo khoa. Quan tâm đặc biệt đến việc mua sắm sách giáo khoa, thiết bị dạy học các lớp 1,2,3,6,7 chương trình GDPT 2018.
Huy động học sinh đi học các cấp học đạt kế hoạch UBND tỉnh giao tại Quyết định số 3248/QĐ-UBND ngày 15/12/2021 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2022, tỉnh Điện Biên;
Chuẩn bị các điều kiện về CSVC, đội ngũ giáo viên và tổ chức khai giảng năm học 2022-2023 đúng thời gian quy định (ngày 05/9/2022).
Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Phòng GDĐT bố trí chỗ nơi ăn, ở, sinh hoạt cho giáo viên tăng cường, biệt phái hoặc dạy liên trường.
Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, phối hợp chặt chẽ trong việc xây dựng kế hoạch giảng dạy, xếp thời khóa biểu để tạo điều kiện thuận lợi nhất có thể cho giáo viên tăng cường, biệt phái.
Chỉ đạo các đơn vị không được bỏ dạy tự chọn môn tin học, tiếng Anh ở lớp 5 đối với những học sinh đã học tin học, tiếng Anh ở lớp 4 năm học 2021-2022. 
Chỉ đạo các đơn vị công khai dự toán và các quy định về thu, quản lý, sử dụng học phí và các nguồn kinh phí vận động tài trợ.
Tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn trường học; công tác tuyên truyền, hướng dẫn học sinh và chuẩn bị các điều kiện phòng chống Covid-19 trong trường học.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Fanpage Ngành Giáo dục
Quản lý thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập2,015
  • Máy chủ tìm kiếm20
  • Khách viếng thăm1,995
  • Hôm nay397,352
  • Tháng hiện tại1,354,653
  • Tổng lượt truy cập72,064,033
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi