banner
Nhiệt liệt chào mừng 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024)

Hội thảo, tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn cấp trung học, năm học 2023-2024

Thứ bảy - 16/09/2023 23:41
Dienbien.edu.vn – Nhằm nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên trong việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 và Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng vào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Trong 4 ngày, từ 12/9 đến ngày 15/9/2023, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Hội thảo, tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn cấp trung học, năm học 2023-2024 bằng hình thức trực tuyến; điểm cầu trung tâm tại Sở Giáo dục và Đào tạo, các điểm cầu cơ sở tại các phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường Tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn toàn tỉnh:
Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng môn QP-AN và GDTC tại Điểm cầu Trung tâm
Ngày 12/9/2023 - Hội thảo, tập huấn, bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên về kiểm tra đánh giá theo Thông tư 22 với nội dung chính là Triển khai nội dung Bộ GDĐT đã tập huấn (theo Công văn: số 2311/BGDĐT-GDTrH ngày 22/5/2023 về việc tập huấn tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên về kiểm tra đánh giá theo Thông tư 22; số 3899/BGDĐT-GDTrH ngày 03/8/2023 về việc hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2023-2024). Thành phần tham gia là Cán bộ quản lý, giáo viên các trường THPT, các trung tâm GDNN&GDTX cấp huyện. Có 44 điểm cầu (Sở GDĐT: 01, các trường THPT: 33; trung tâm GDTX tỉnh: 01; 09 trung tâm GDNN&GDTX cấp huyện) với 1.151 cán bộ quản lý, giáo viên tham dự tập huấn.
Cán bộ quả lý và giáo viên tại Điểm cầu Trường PTDTNT tỉnh Điện Biên
Ngày 13/9/2023 – Hội thảo, tập huấn, bồi dưỡng về hướng dẫn, hỗ trợ đồng nghiệp trong phát triển chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục; khởi nghiệp dành cho học sinh với nội dung chính là triển khai nội dung Bộ GDĐT đã tập huấn (theo các Công văn: số 722/NGCBQLGD-PTNGCB ngày 03/7/2023 về Hướng dẫn, hỗ trợ đồng nghiệp trong phát triển chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục; số 3380/BGDĐT-GDDT ngày 07/7/2023 về việc tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên các trường PTDTNT về khởi nghiệp trên cơ sở phát huy các giá trị văn hóa dân tộc). Thành phần tham gia là cán bộ chuyên môn các phòng GDĐT, giáo viên các trường tiểu học, THCS và THPT theo các lĩnh vực được phân công. Có 296 điểm cầu (Sở GDĐT: 01; trường tiểu học: 140; trường THCS: 122; trường THPT: 33; cán bộ chuyên môn các phòng GDĐT tập huấn cùng các trường TH hoặc THCS trên địa bàn với 3.909 cán bộ quản lý, giáo viên tham dự tập huấn.
image 20230917104419 3
Cán bộ quả lý và giáo viên tại Điểm cầu Trường THPT Nậm Pồ
Ngày 14/9/2023 – Tập huấn về Hướng dẫn phương pháp tổ chức hoạt động thể thao trường học và hướng dẫn tổ chức tập luyện các môn thể thao của đồng bào dân tộc thiểu số; Tập huấn, bồi dưỡng phòng, chống đuối nước và dạy bơi; Tập huấn, bồi dưỡng giảng dạy môn học Giáo dục Quốc phòng và An ninh năm 2023 với nội dung chính là Triển khai nội dung Bộ GDĐT đã tập huấn (theo các Công văn: số 3271/BGDĐT-GDTC ngày 03/7/2023 về việc tập huấn hướng dẫn phương pháp tổ chức hoạt động thể thao trường học và hướng dẫn tổ chức tập luyện các môn thể thao của đồng bào dân tộc thiểu số; số 1814/BGDĐT-GDTC ngày 20/4/2023 về việc tập huấn phòng, chống đuối nước, dạy bơi an toàn và sơ cấp cứu tai nạn thương tích thường gặp ở trẻ em, học sinh; số 972/KH-BGDĐT ngày 02/6/2023 về việc tập huấn cán bộ, giáo viên, giảng viên giảng dạy môn học GDQPAN các Sở GDĐT, trường Cao đẳng Sư phạm, cơ sở giáo dục Đại học tự chủ, Trung tâm GDQPAN năm 2023). Thành phần tham gia là cán bộ chuyên môn các phòng GDĐT, giáo viên các trường tiểu học, THCS và THPT theo các lĩnh vực được phân công. Có 296 điểm cầu (Sở GDĐT: 01; trường tiểu học: 140; trường THCS: 122; trường THPT: 33; cán bộ chuyên môn các phòng GDĐT tập huấn cùng các trường TH hoặc THCS trên địa bàn với 1.021 cán bộ quản lý, giáo viên tham dự tập huấn.
Cán bộ quả lý và giáo viên tại Điểm cầu Trường THPT huyện Điện Biên
Cũng trong ngày 14/9/2023 còn tổ chức Hội thảo, tập huấn, bồi dưỡng cán bộ quản lí giáo dục và giáo viên về công tác phổ cập giáo dục thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2023; Quản trị nhà trường cho cán bô ̣quản lý các trường phổ thông dân tộc nội trú, phổ thông dân tộc bán trú, phổ thông có hoc sinh bán trú với nội dung chính là Triển khai nội dung Bộ GDĐT đã tập huấn (theo các Công văn: số 2284/BGDĐT-GDTrH ngày 19/5/2023 về việc tổ chức hội thảo, tập huấn cán bộ quản lí giáo dục và giáo viên về công tác phổ cập giáo dục thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023; số 286/NGCBQLGD-PTNGCB ngày 20/3/2023 về việc tập huấn về Quản trị nhà trường cho cán bộ quản lý các trường PTDTNT, PTDTBT, phổ thông có học sinh bán trú). Thành phần tham gia là cán bộ chuyên môn các phòng GDĐT, giáo viên các trường tiểu học, THCS và THPT theo các lĩnh vực được phân công. Có 296 điểm cầu (Sở GDĐT: 01; trường tiểu học: 140; trường THCS: 122; trường THPT: 33; cán bộ chuyên môn các phòng GDĐT tập huấn cùng các trường TH hoặc THCS trên địa bàn với 978 cán bộ quản lý, giáo viên tham dự tập huấn.
Ngày 15/9/2023 – Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên và nhân viên y tế trường học về chăm sóc sức khỏe, phòng chống bệnh không lây nhiễm, giáo dục sức khỏe tâm thần cho học sinh và hướng dẫn thực hiện bảo đảm dinh dưỡng hợp lý kết hợp với tăng cường hoạt động thể lực cho trẻ em, học sinh trong trường học với nội dung chính là Triển khai nội dung Bộ GDĐT đã tập huấn (theo Công văn số 1203/KH-BGDĐT ngày 11/7/2023 về Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên và nhân viên y tế trường học về chăm sóc sức khỏe, phòng chống bệnh không lây nhiễm, giáo dục sức khỏe tâm thần cho học sinh và hướng dẫn thực hiện bảo đảm dinh dưỡng hợp lý kết hợp với tăng cường hoạt động thể lực cho trẻ em, học sinh trong trường học). Thành phần tham gia là Nhân viên y tế các trường mầm non, tiểu học, THCS và THPT; giáo viên mầm non. 463 điểm cầu (Sở GDĐT: 01; trường mầm non: 168; trường tiểu học: 140; trường THCS: 122; trường THPT: 33; cán bộ chuyên môn các phòng GDĐT tập huấn cùng các trường TH hoặc THCS trên địa bàn với 627 cán bộ quản lý, giáo viên tham dự tập huấn.
Tại các buổi Hội thảo, tập huấn, bồi dưỡng, học viên được các giảng viên truyền tải đầy đủ các nội dung cốt lõi, đảm bảo trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Để đảm bảo chất lượng, Sở Giáo dục và Đào tạo đã gửi toàn bộ Tài liệu Hội thảo, tập huấn, bồi dưỡng đến học viên nghiên cứu, chuẩn bị nội dung thảo luận trước khi diễn ra tập huấn 5 ngày.
Cán bộ quả lý và giáo viên tại Điểm cầu Trường PTDTNT tỉnh Điện Biên
Các học viên tham gia học tập nghiêm túc, tích cực tham gia thảo luận về những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc về chuyên môn và các hoạt động giáo dục khác để Phòng chuyên môn, các giảng viên trao đổi, thảo luận, giải đáp.
Cán bộ quả lý và giáo viên tại Điểm cầu Trường THPT thành phố Điện Biên Phủ
Việc tập tổ chức Hội thảo, tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ, giáo viên về chương trình giáo dục phổ thông 2018 thực hiện Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng vào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 giúp mỗi cán bộ quản lý, giáo viên được lĩnh hội những cái hay, cái mới một cách tốt nhất, hiệu quả nhất để thực hiện tốt chương trình giáo dục phổ thông 2018, tích cực đổi mới các hoạt động trong trường học nhằm củng cố và phát triển các trường phổ thông (đặc biệt là các trường PTDTNT, PTDTBT, trường phổ thông có HSBT) và xóa mù chữ cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Sau tập huấn, bồi dưỡng, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường học, các cụm chuyên môn trên cơ sở Tài liệu và định hướng của giảng viên, của cán bộ chuyên môn tiếp tục tổ chức tập huấn, bồi dưỡng trực tiếp phù hợp để triển khai thực hiện hiệu quả trong dạy học và giáo dục học sinh./.

Tác giả: quản trị, Ngô Quốc Hùng

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Fanpage Ngành Giáo dục
Quản lý thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập236
  • Máy chủ tìm kiếm33
  • Khách viếng thăm203
  • Hôm nay56,831
  • Tháng hiện tại796,211
  • Tổng lượt truy cập71,505,591
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi