banner

10 kết quả nổi bật của giáo dục tỉnh Điện Biên năm 2023

Thứ ba - 06/02/2024 20:46
VP- Dienbien.edu.vn - Năm 2023, ngành Giáo dục và đào tạo tỉnh Điện Biên nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, từng bước đổi mới, phát triển, đạt được nhiều thành tựu quan trọng.
1. Tổng kết 10 năm đổi mới giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết 29-NQ/TW trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngành Giáo dục và Đào tạo đã tham mưu Tổng kết 10 năm đổi mới giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết 29-NQ/TW trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Kết quả, đã đánh giá chính xác toàn bộ quá trình triển khai, tổ chức thực hiện, những ưu điểm, hạn chế và rút ra bài học kinh nghiệm để xác định phương hướng, nhiệm vụ giải pháp thực hiện hiệu quả đổi mới giáo dục và đào tạo trong giai đoạn tiếp theo.
https://www.dienbien.gov.vn/portal/Photos/2023-06-22/6213749c3def9ead3.JPG
Đồng chí Trần Quốc Cường – Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ tằng Bằng khen
cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW
2. Tham mưu triển khai Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, lĩnh vực giáo dục và đào tạo
Ngành Giáo dục và Đào tạo đã tham mưu tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2020 lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Trên cơ sở những kết quả đã thực hiện và ý kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Hội nghị triển khai Nghị quyết số 11-NQ/TW, Sở Giáo dục và Đào tạo đã, phối hợp với các sở, ban, ngành tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành Chương trình hành động, kế hoạch thực hiện đảm bảo các nội dung Nghị quyết 11-NQ/TW được cụ thể hóa, phù hợp với đặc điểm, điều kiện, tình hình giáo dục tỉnh Điện Biên.
3. Tham mưu xây dựng quy hoạch giáo dục và đào tạo tích hợp trong Quy hoạch tỉnh Điện Biên
Thực hiện Luật Quy hoạch, Sở Giáo dục và Đào tạo đã chủ động phối hợp với UBND các huyện, thị, thành phố, tích cực tham mưu Nội dung đề xuất tích hợp số 18 (Phương án phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục - đào tạo) trong Quy hoạch tỉnh Điện Biên. Ngày 27/01/2024, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Điện Biên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, đến năm học 2030-2031, toàn tỉnh có 166 trường mầm non, 143 trường tiểu học, 138 trường THCS, 36 trường THPT. Duy trì 01 trung tâm GDTX tỉnh, 09 trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện và 01 trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh; thành lập trường Đại học Điện Biên Phủ trên cơ sở nâng cấp các trường cao đẳng hiện có.

4. Tham mưu tỉnh ban hành nhiều Nghị quyết quy định chính sách quan trọng về giáo dục và đào tạo
Trong năm 2023, Ngành đã tích cực xây dựng và tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành nhiều Nghị quyết quan trọng về giáo dục và đào tạo gồmNghị quyết số 06/2023/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 Quy định mức học phí năm học 2022-2023 và mức học phí từ năm học 2023-2024 đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Nghị quyết số 07/2023/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 Quy định chính sách hỗ trợ trong hợp tác đào tạo giữa tỉnh Điện Biên với các tỉnh Bắc Lào giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 09/2023/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 Quy định nội dung, mức chi thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” và nội dung, mức hỗ trợ để khuyến khích người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số tham gia học xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
5. Tiếp tục triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 đúng lộ trình, đảm bảo chất lượng
Ngành đã thực hiện có hiệu quả và đúng lộ trình Chương trình GDMN, Chương trình GDPT 2018. Tập trung chỉ đạo hiệu quả dạy và học đối với các khối lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4 cấp tiểu học, khối lớp 6, lớp 7, lớp 8 cấp THCS; lớp 10, lớp 11 THPT học theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 đúng quy định, đảm bảo chất lượng và kế hoạch thời gian năm học. Tổ chức giảng dạy hiệu quả tài liệu giáo dục địa phương lớp 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11; tiếp tục biên soạn tài liệu giáo dục địa phương lớp 5, 9, 12 (tài liệu lớp 11 đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt vào tháng 10/2023). Việc tổ chức lựa chọn sách giáo khoa sử dụng cho năm học 2023-2024 được thực hiện nghiêm túc, quy định.
6. Tổ chức các kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế; tham gia và đạt được thành tích cao tại một số kỳ thi cấp quốc gia
Năm học 2023-2024, Sở GDĐT triển khai công tác tổ chức thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh theo hướng đổi mới so với năm học 2022-2023 như gộp 2 cuộc thi thành một cuộc thi với các môn thi: Lớp 9, 10, 11, 12. Tổ chức thi các môn: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tiếng Anh, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân/Giáo dục kinh tế và pháp luật. Cấp THPT tổ chức thi thêm môn Tin học; lớp 10, lớp 11 tổ chức thi môn Tiếng Trung Quốc. Số lượng thí sinh đăng ký dự thi tăng so với năm học 2022-2023. Tổ chức các kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023-2024, thi Tốt nghiệp THPT năm 2023 đảm bảo nghiêm túc, công bằng và an toàn. Tham gia các hoạt động đánh giá quốc gia, quốc tế đảm bảo kế hoạch. Tỉ lệ tốt nghiệp THPT năm 2023 đạt 99,51%; so với năm 2022 tăng 0,27% (năm 2022 đạt 98,24%), cao nhất so với các năm trở lại đây. Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2023-2024 có 26 học sinh đoạt giải (gồm: 03 giải Nhì, 08 giải Ba, 15 giải Khuyến khích) tăng 16 giải so với năm học 2022-2023.
7. Tham mưu thực hiện các giải pháp phát triển đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục
Để khắc phục khó khăn giữa thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị và đảm bảo yêu cầu đổi mới giáo dục, ngành Giáo dục đã phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức Hội thảo, bàn bạc giải pháp để tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện.
Ngày 26/5/2023, UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 2149/UBND-NC về việc đảm bảo nguồn giáo viên giảng dạy Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Theo đó, các giải pháp tập trung vào xây dựng kế hoạch đào tạo giáo viên đối với các môn thiếu nguồn tuyển, thực hiện các chính sách thu hút nguồn nhân lực, ưu tiên tuyển sinh đảm bảo thực hiện PCGD mầm non cho trẻ 5 tuổi, PCGD tiểu học, PCGD THCS; tăng cường công tác phân luồng học sinh sau khi tốt nghiệp THCS (tuyển sinh không quá 70% số học sinh tốt nghiệp THCS vào học THPT),...
8. Kỷ niệm 60 năm thành lập ngành Giáo dục tỉnh Điện Biên (01/6/1963-01/6/2023)
Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức thành công nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và các hội thi tạo không khí thu đua sôi nổi trong toàn ngành như: Tổ chức thành công giải thi đấu thể thao ngành GDĐT Giải Cầu lông, Bóng bàn ngành Giáo dục mở rộng năm 2023; Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm 2023 (tháng 2-3/2023) cấp Mầm non và THCS; Giải thi đấu thể thao học sinh phổ thông tỉnh Điện Biên lần thứ I, năm 2023; Cuộc thi viết, sáng tác ca khúc, vẽ tranh tuyên truyền kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển ngành Giáo dục và Đào tạo Điện Biên. Tổ chức thành công Đêm Thơ - Nhạc chào mừng và Lễ Kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Ngành Giáo dục tỉnh Điện Biên (01/6/1963 - 01/6/2023).


9. Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI), chỉ số đánh giá năng lực điều hành cấp sở ngành (DDCI) lĩnh vực giáo dục và đào tạo
Năm 2023, Sở GDĐT đã bám sát Kế hoạch CCHC, kế hoạch nâng cao năng lực cạnh tranh và nâng cao chỉ số  đánh giá năng lực điều hành cấp sở ngành năm 2023 của UBND tỉnh; kịp thời xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch của ngành GDĐT đảm bảo mục đích, yêu cầu và tiến độ đề ra. Kết quả, đã giảm thời gian giải quyết hồ sơ đề nghị giải quyết thủ tục hành chính, góp phần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, hướng tới xây dựng chính quyền điện tử, nâng cao hiệu quả hoạt động của Sở Giáo dục và Đào tạo.
Cơ sở hạ tầng, trang thiết bị dạy học cơ bản đủ đáp ứng được nhu cầu sử dụng trong công tác quản lý, dạy học và kiểm tra đánh giá tại các cơ quan quản lý và cơ sở giáo dục. 100% các cơ sở giáo dục đào tạo đã được kết nối internet tốc độ cao và phủ sóng Wifi để phục vụ nhu cầu sử dụng tra cứu tài liệu, học tập của cán bộ, giáo viên, học sinh. Tỷ lệ các tiết dạy có ứng dụng công nghệ thông tin được duy trì ổn định ở mức hơn 80% trong nhiều năm trở lại đây. Trình độ, kỹ năng về ứng dụng CNTT của cán bộ, giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo không ngừng được nâng cao đáp ứng được yêu cầu về chuyên môn nghiệp vụ. Tỷ lệ cán bộ, giáo viên thành thạo tin học, thành thạo sử dụng các phần mềm quản lý, hỗ trợ dạy học và kiểm tra đánh giá, có kỹ năng về đảm bảo an toàn, an ninh thông tin được duy trì và tăng lên hàng năm. Nhiều cán bộ, giáo viên tham gia các cuộc thi về ứng dụng công nghệ thông tin cấp tỉnh, cấp toàn quốc và dành kết quả cao đáng ghi nhận. Các hệ thống phần mềm được đầu tư trang bị phù hợp với nhu cầu sử dụng, đáp ứng được các yêu cầu về chuyển đổi số.
10. Phong trào thi đua trong toàn ngành được đẩy mạnh
Các phong trào thi đua năm học 2023-2024 được phát động và tổ chức triển khai sâu rộng, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ năm học và phong trào Thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024), 115 năm thành lập tỉnh (28/6/1909 -28/6/2024), 75 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Điện Biên (10/10/1949 - 10/10/2024).
https://www.dienbien.gov.vn/portal/Photos/2024-01/82c5f2bd688a8a7d20240116_162115.jpg
Thừa ủy quyền, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Giàng Thị Hoa tặng Cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho Sở Giáo dục và Đào tạo Điện Biên
Công tác khen thưởng được thực hiện đảm bảo quy định và kịp thời, tập trung vào khen thưởng chuyên đề. Sở GDĐT hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu giao ước Khối thi đua Văn hóa- Xã hội năm 2023, là 01 trong 5 đơn vị trong Khối thi đua đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen. Sở GDĐT vinh dự là 1 trong 8 Sở GDĐT trong toàn quốc có thành tích tiêu biểu xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập” năm học 2022-2023 được Bộ GDĐT tặng Cờ thi đua.

Năm 2023 đã qua với nhiều khó khăn, thách thức nhưng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp, giúp đỡ của các cấp, các ngành và toàn xã hội; sự nỗ lực cố gắng không ngừng của đội ngũ toàn ngành, Giáo dục Điện Biên đã gặt hái được những thành quả đáng khích lệ. Một mùa Xuân mới lại về, phát huy thành tích đã đạt được, tin tưởng rằng Giáo dục Điện Biên sẽ tiếp tục phát triển gặt hái nhiều thành công hơn nữa, sự nghiệp giáo dục và đào tạo của tỉnh tiếp tục giữ vững những kết quả đã đạt được và từng bước hội nhập, phát triển, vững bước đi lên./.

Tác giả: quản trị, Trần Tố Uyên

Tổng số điểm của bài viết là: 9 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 4.5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Fanpage Ngành Giáo dục
Quản lý thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập10,924
  • Máy chủ tìm kiếm23
  • Khách viếng thăm10,901
  • Hôm nay545,253
  • Tháng hiện tại17,465,270
  • Tổng lượt truy cập107,903,702
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi